National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The methodology for bit-level preservation of digital data
Růžička, M. ; Miranda, Andrea ; Hejtmánek, L. ; Vašek, Zdeněk ; Krejčíř, V. ; Bartošek, M.
The aim of the digital data bit-level protection methodology is to provide recommendations for implementing Long Term Preservation (LTP) storage. The methodology provides guidance on how to address the problem of bit protection of digital data in the environment of Czech libraries on the basis of good practice in this area available in the Czech Republic and worldwide. At the same time, this methodology is connected to project ARCLib , which aim is to develop open source LTP system. For wide availability to the libraries of the Czech Republic and elsewhere, the whole recommendation is based on freely available technologies with open source text and licenses allowing further development and adaptation to the needs of the user.
Fulltext: Download fulltextPDF
Developing ARCLib - An Open-Source Solution for a Bit-Level and Logical Long-Term Preservation
Miranda, Andrea ; Hruška, Z.
This poster informs about the Czech ARCLib project. One of the main goals of the project is the development of an open-source solution for a bit-level and logical preservation of digital documents, respecting the national and international standards as well as the needs of all types of libraries in the Czech Republic. The mission of the ARCLib project lies, among others, in creating a solution that will allow institutions to implement all of the OAIS functional modules and entities, considering institutions' information model. The architecture is planned as open and modular and the final product will be able to ingest, validate and store data from a majority of software products used for creating, disseminating and archiving libraries' digital and digitised data in the Czech Republic.;
The methodology for logical preservation of digital data
Hutař, Jan ; Miranda, Andrea ; Pavlásková, Eliška ; Vašek, Z. ; Hruška, Z.
The Methodology for Logical Preservation of Digital Data presents procedures for long term digital preservation in open source software ARCLib. It focuses mainly on data from library collections. Its goal is to describe a life cycle of stored data, give a definition of preservation process, and propose procedures relevant for preservation of digital data. The Methodology specifies steps necessary for realization of the goal of long term digital preservation on logical level in compliance with recommended international standards ČSN ISO 14721 and ČSN ISO 16363. The Methodology is based on the standards and presents their use in concrete system for long term preservation. The methodology is divided into a general and a specific part, also defining a procedure for self-audit.
Fulltext: Download fulltextPDF
The Future of Film Archiving
Wünsch, Robert ; Papík, Richard (advisor) ; Miranda, Andrea (referee)
(in English): The aim of the thesis is to show different possibilities and requirements concerning the preservation of film copies before and after digitalization and compare the chosen film archives. In the thesis was used own experience with the digitalization of cinemas, and there are also shown possible problems, which can occur, while storing the digital audiovisual data on a long term basis. The Digital Cinema Package (used in the most film-storing institutions) is described in detail in the thesis. The thesis reflects the current state in Czech Republic and other countries with the help of case study and on the basis of the film archives evolution.
Portals of electronic information resources at Czech universities
Baslová, Jitka ; Bratková, Eva (advisor) ; Miranda, Andrea (referee)
The overall theme of the thesis is the current state of Internet portals (gateways) dedicated to electronic information resources at Czech academic libraries. The purpose of such portal (or sites within academic library web pages) is to form a gateway to every electronic resource available within the university. In the theoretical part of the thesis history, purpose and components of such portals are described followed by the typology and organization of electronic information resources used at library portals in the USA and other mainly English speaking countries. The following part of the thesis is a practical application where 6 selected portals are first analyzed then compared with each other according to 5 criterions described in the previous part: organization of its resources, readability, consistency, usability and presence of additional functions or services. Subsequently by applying the method called "Thinking Aloud" usability testing of two selected portal is performed. The aim of the paper is not only to map the current state of portals but also to present methodology for analysis of other similar portals. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Services of public libraries for deaf disabled peoples
Fišerová, Michaela ; Vášová, Lidmila (advisor) ; Miranda, Andrea (referee)
The thesis deals with the topic of services of public libraries for deaf disabled people. It consists of four main chapters. The introduction focuses on the subject of deaf disability and characterizes the main types of this disablement. The second chapter introduces the ways of working with deaf disabled people in education, then the communicative systems and the topic of reading of the deaf community. Various organizations and technical equipment are introduced. The third chapter is represented by a research of the libraries providing services for deaf disabled people. The last chapter shows the possibilities of the service development of this kind of libraries [author's abstract].
A data security of information systems
Knopová, Martina ; Pokorný, Jan (advisor) ; Miranda, Andrea (referee)
Práce je zaměřena na zanalyzování současných autentizačních metod. Kromě popisu obecných principů je kladen důraz na podrobnou analýzu a přehled implementačních specifik. První část práce popisuje vymezení základních pojmů v oblasti bezpečnosti dat. Hlavní část práce je věnována problematice logické vrstvy ochrany dat - zejména možnostem zabezpečení autentizace uživatelů v informačních systémech. Dále se práce zabývá přehledem a srovnáním tří autentizačních metod. Každá metoda je podrobně popsána, je brán zřetel na možnost budoucího vývoje dané metody. Klíčové kapitoly jsou věnovány jednotlivým autentizačním a obranným mechanismům. Samostatná kapitola je věnována současným bezpečnostním opatřením - zabezpečení autentizačních operací, kryptografickým systémům a jejich principům. Pro praktickou představu byla provedena SWOT analýza jednotlivých metod. Závěr práce shrnuje poznatky získané z analýzy jednotlivých popsaných autentizačních metod a navrhuje adekvátní řešení pro autentizaci uživatelů. Abstract The thesis aims on analysis of contemporary authentication methods. Besides description of global principles the emphasis is placed on detailed analysis and summary of implementation specifics. The first part of the document reports on determination of element concepts within the area of data...
Usability and accessibility of web portals
Jašprová, Alena ; Souček, Martin (advisor) ; Miranda, Andrea (referee)
Tématem práce je hodnocení webových stránek, resp. webových portálů z hlediska bezbariérovosti a dobré uživatelské použitelnosti. Cílem práce je popsat a rozebrat design webových portálů po jejich grafické i obsahové stránce, zda jsou přístupné, přehledné a zda respektují uživatele. První část práce se věnuje vzniku a vývoji webových portálů, jejich vlastnostem a různým typům. Další dvě kapitoly popisují v teoretické rovině pravidla, pomocí nichž lze vytvořit intuitivní a bezbariérové webové stránky. Uveden je také přehled nejpodstatnějších standardů, platných v České republice i v mezinárodním měřítku. Hlavní pozornost je zaměřena na aplikaci pravidel použitelnosti a přístupnosti na webový portál Digitalislam.eu. Jeho jednotlivé části jsou analyzovány s ohledem na standardy mezinárodního konsorcia W3C. V závěru práce jsou zhodnoceny hlavní přednosti a nedostatky designu tohoto portálu a jejich možné napravení.
Questions of electronic document protection and controlled distribution
Urbánek, Matyáš ; Miranda, Andrea (referee) ; Pokorný, Jan (advisor)
Práce se zabývá problematikou ochrany elektronického dokumentu v síťovém prostředí. Je představen pojem životní cyklus dokumentu a jeho návaznost na jednotlivé vrstvy ochrany dokumentu. Zabezpečení dokumentu je pro potřeby práce rozděleno do tří vrstev: ochrany on-line, off-line a zabezpečení přenosového kanálu. Jsou uvedeny principy kryptování a digitálního podpisu. Pozornost je věnována především off-lině zabezpečení dokumentu, správě verzí a řízení expirace dokumentu. Jako praktický příklad řešení je představeno zabezpečení formátu PDF pomocí hesel, bezpečnostních politik a digital ID. Jsou popsány aplikace Version Cue, Adobe Document Center a Adobe LiveCycle ES. V závěru práce je stručně pojednáno o aplikaci Adobe LiveCycle jako o řešení pro zabezpečení elektronických PDF dokumentů v prostředí Univerzity Karlovy v Praze.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.