National Repository of Grey Literature 218 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Information Society and E-Health
Kolín, Adam ; Papík, Richard (advisor) ; Horváth, David (referee)
The aim of the thesis has been to describe and analyse the issue of eHealth in the context of the information society and to define its role in the Czech Republic and the world. Besides the presentation of the basic characteristics of the concept of eHealth, its position within the WHO and the EU, the work has focused mainly on the situation in the field of eHealth in the Czech Republic in relation to the information society at several levels. This includes specialist companies, national and regional projects, specialist conferences, universities and the role of medical libraries in this area. A SWOT analysis with the support of researches on published documents dealing with this topic and the topic of professional conferences is used to analyse the overall condition. The final summary of this survey provides a brief overview of current trends in the concept of eHealth and the outline of future development in the Czech Republic.
Analysis and comparison of user interface of the websites of special libraries at the Faculty of Arts of Charles University in Prague and proposals for its innovation
Šebestová, Eva ; Papík, Richard (advisor) ; Boudová, Lucie (referee)
The diploma thesis focuses on the analysis and assessment of the existing user interface of the departmental libraries of Faculty of Arts, Charles University in Prague. The theoretical part generally characterizes the discipline of Human Computer Interaction. Furthermore, it characterizes concepts such as user interface, web usability and web accessibility and information architecture. Besides, it introduces the organisation, functions and services of the Central Library of the Faculty of Arts, including departmental libraries. The practical part explores and assesses current condition of the websites of the departmental libraries. The aim of this research is to determine users' satisfaction based on their experience with these library websites. Moreover, the research monitors the users' idea of an ideal website. A further concern is the usability, accessibility, content, design and information architecture of the websites researched. In accordance with the results of the research, a schema of a new human interface for the departmental libraries is designed.
The role of the information specialist in the governmental administration institutions
Vichová, Martina ; Papík, Richard (advisor) ; Lipková, Helena (referee)
The aim of the diploma thesis is to describe the basic characteristics and basic analysis of the information profession of the Czech Republic in the sphere of state administration and state- controlled information institutions. Some space of the work is devoted to the characteristics of public and state administration. The diploma thesis emphasizes the institutions of state administration and their division. The following chapter deals with information institutions and information folders in the state administration and their categorization. The core of the thesis is the definition of the concept of an information specialist. The final chapter summarizes not only the overview of the information science study in the Czech Republic but also the analysis of the professional application of Information Studies and Librarianship graduates in the state administration institutions.
Information and library services for students of art schools with a focus on dramatic and musical art in the Czech Republic
Fialová, Zuzana ; Papík, Richard (advisor) ; Černá, Milena (referee)
Diploma thesis " Information and library services for students of art schools with a focus on dramatic and musical art in the Czech Republic " aims to analyze the environment of libraries with a fund focused on music and theater, which serves students of art schools. This thesis also describes library and information services and the impact of copyright law to provide services in libraries with a fund containing score, audio and audiovisual media. The last section describes methodology of qualitative research and evaluates research by force field analyzing method and also analyzed findings and recommendations to address the identified facts.
Information policy of the USA confronting the government of three presidents with emphasis on the Clinton-Gore information policy
Poljaková, Anežka ; Vlasák, Rudolf (advisor) ; Papík, Richard (referee)
Tématem práce je charakteristika historických aspektů informační politiky USA a jejích specifických rysů, dále také přehled životopisných údajů Billa Clintona a Alberta Gorea. Cílem práce je detailní popis a definování informační politiky Spojených států za období úřadu Clintona - Gorea, podrobný přehled a popis jednotlivých iniciativ. Práce se následně zabývá nástinem informační politiky Spojených států po nástupu George W. Bushe a v roce 2009 Baracka Obamy do prezidentského úřadu. V závěru práce je uvedeno shrnutí a porovnání jednotlivých zmiňovaných informačních politik.
Web news aggregation: current world trends
Tatranská, Martina ; Papík, Richard (advisor) ; Souček, Martin (referee)
Diplomová práce se zabývá agregací zpráv neboli monitoringem médií od jejího vzniku až po současnost. Cílem práce je uvedení do problematiky agregace zpráv a analýza nejvýznamnějších systémů zabývajících se elektronickým monitoringem médií. V první části práce jsou vymezeny pojmy týkající se této oblasti a následně nastínění problematiky kvantitativního nárůstů informací, který se odráží i pii tvorbě zpravodajských informací, jejichž základní vlastnosti jsou v práci popsány. Druhá část práce více definuje činnost agregace zpráv, její historický vývoj vycházející z výstřižkových služeb, jak ve světě tak i v českých podmínkách, typologii a způsoby užití. Nejsou opomenuty fonnáty pro poskytování obsahu, jejich stručná historie a význam v agregaci zpráv, největší důraz je zde kladen na RSS kanály. Další část práce je věnována analýze vybraných významných systémů. V závěru jsou popsány trendy vývoje agregace zpráv a jejich možné perspektivy.
The right to be forgotten on the internet
Jůzová, Jana ; Papík, Richard (advisor) ; Šlerka, Josef (referee)
Diploma thesis The Right to be Forgotten on the Internet applies to the functions of Internet search engines, search algorithms and the impact of the digital footprint that on the Internet user essentially leaves. With this issue is, on the one hand, inseparably linked the protection of personal data in the online environment, on the other hand the constitutionally enshrined right to information and other fundamental rights. Not ignored should be also the risk of censorship of the Internet. An application of the right to be forgotten adds a whole new dimension to this problems. The right to be forgotten is inferred from the judgment of the European Court of Justice on 13 May 2014 in the case Costeja versus Google Spain, where an Internet user named Mario Costeja Gonzáles first succeeded with a request of removal of unflattering information about himself from results of the search engine Google. Thus a reform precedent will have a big impact on seeking information on the Internet in the future, since the pronouncement of the judgment about the removal of his personal data may ask any European Internet user. The thesis aims to analyze the issue of right to be forgotten in the context of searching for information on the Internet in the European Internet environment - it means not to be searched on the...
Patent searching and analysis
Walterová, Kateřina ; Papík, Richard (advisor) ; Bratková, Eva (referee)
This thesis deals with the analysis of patent information, focusing in particular on their use in the business environment. The first part deals with the problems of intellectual property and protection of industrial property rights. A substantial part of the work is devoted to the patent system and its importance for the development of innovative potential of companies and institutions. Another section contains information relating to the patent searching. The final chapters focus on areas of competitive intelligence and especially on the sources of patent information.
Information support of metallurgical industry and its perspectives
Kocurová, Jana ; Škandera, Boris (advisor) ; Papík, Richard (referee)
Rigorózní práce se zabývá analýzou stavu informačního zabezpečení hutního průmyslu v České republice. V práci je nastíněn stručný vývoj informačního zabezpečení hutnictví v posledních dvaceti letech, zejména s důrazem na změny po roce 1989. Je zde analyzována současná situace hutního průmyslu v ČR včetně specifických vlastností tohoto průmyslu a působnosti asociace Hutnictví železa, a.s. sdružující hutní podniky v ČR a na Slovensku. Teoretická část popisuje roli informační podpory a managementu znalostí ve firmách. Praktická část je zaměřena na popis a analýzu služeb technické knihovny v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s., technické knihovny společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. a působnost zájmového sdružení Informetal se sídlem ve VÚHŽ, a.s. v Dobré u Frýdku-Místku včetně popisu vývoje hutnické databáze METAL. V závěru práce jsou nastíněny vybrané elektronické informační zdroje s tematikou hutního průmyslu.

National Repository of Grey Literature : 218 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
9 Papik, Richard
2 Papík, R.
1 Papík, Roman
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.