Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace usnadňující skládání Rubikovy kostky pomocí rozšířené reality
Španěl, Martin ; Kamenický, Jan (vedoucí práce) ; Kotera, Jan (oponent)
V této práci je představen program asistující se složením Rubikovy kostky pomocí počítačového vidění prostřednictvím rozšířené reality. To se děje ve dvou fázích - nejprve je rozpoznán stav, do kterého je kostka zamíchána a potom jsou postupně ukazovány tahy. Oboje nevyžaduje žádný vstup od uživatele kromě dat z kamery a uživatel může při rozpoznávání stěny kostky ukazovat v jakémkoli pořadí z jakýchkoli úhlů při skládání může držet kostku jakkoli otočenou. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Faktory změny postojů k ekologickým tématům jako východisko pro ekologickou výchovu
Kotěra, Jan ; Lorenzová, Jitka (vedoucí práce) ; Valenta, Josef (oponent)
Práce se zabývá tématem změny postojů k ekologickým problémům. Hledá faktory, které změnu postoje ovlivňují a porovnává jejich důležitost. S ohledem na jednotlivé faktory pak navrhuje, jak na změnu postojů efektivněji působit. V teoretické části práce podává základní přehled o ekologické výchově a osvětě. Sleduje její vývoj v České republice i v zahraničí a popisuje její současné cíle, témata a formy. Dále se věnuje tomu, jak dnešní česká veřejnost vnímá ekologické problémy. Klíčová kapitola práce pojednává o postojích. Popisuje, jak vznikají, jejich strukturu a základní funkce a především za jakých okolností se mohou měnit. S pomocí odborné literatury definuje osm základních faktorů, které na změnu postoje působí, a nachází příklady z ekologické výchovy a osvěty. V závěru teoretické části nabízí doporučení, na jaké nástroje se při snaze o změnu postojů zaměřit. Praktická část přináší výzkum mezi pracovníky vybraných ekocenter. Zjišťuje, jak pracují s problematikou změny postojů a zda využívají zpětnou vazbu od svých klientů. Především však využívá zkušeností pracovníků k nalezení nejdůležitějších faktorů změny postojů. Závěr práce porovnává poznatky teoretické a praktické části. Zároveň navrhuje, jak využít tři nejdůležitější faktory změny postoje v praxi.
Analýza variačních metod pro segmentaci digitálního obrazu
Kotera, Jan
Práce se zabývá teoretickým popisem Mumford--Shahova segmentačního modelu digitálního obrazu. Je probrána silná i slabá formulace problému, otázka existence a jednoznačnosti řešení a vlastnosti tohoto řešení. Dále je součástí práce numerická implementace konkrétní varianty tohoto modelu nazvané active contours without edges. Tato implementace je prakticky testována na několika snímcích, výsledky testování jsou podrobně popsány a teoreticky vysvětleny. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Analýza variačních metod pro segmentaci digitálního obrazu
Kotera, Jan ; Zitová, Barbara (vedoucí práce) ; Kružík, Martin (oponent) ; Hron, Jaroslav (oponent)
Práce se zabývá teoretickým popisem Mumford--Shahova segmentačního modelu digitálního obrazu. Je probrána silná i slabá formulace problému, otázka existence a jednoznačnosti řešení a vlastnosti tohoto řešení. Dále je součástí práce numerická implementace konkrétní varianty tohoto modelu nazvané active contours without edges. Tato implementace je prakticky testována na několika snímcích, výsledky testování jsou podrobně popsány a teoreticky vysvětleny.

Viz též: podobná jména autorů
5 Kotěra, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.