National Repository of Grey Literature 36 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Losses and Findings of Transnational Motherhood
Ezzeddine, Petra ; Havelková, Hana (advisor) ; Uherek, Zdeněk (referee) ; Šiklová, Jiřina (referee)
Key Words: migration, gender, transnational motherhood, care work, reproductive remmitences, Ukrainian female migrants in the Czech Republic Abstract: The aim of my dissertation is to analyze how gender operates in transnational spaces, and what impacts it has on the experience of motherhood and the formation of new gender identities. I will try to describe how transnational Ukrainian mothers narratively construct and emphasise their experiences with transnational motherhood. I will also focus my attention on the social practices of transnational motherhood and social conditions of female care migration in the Czech Republic.
Psychosocial aspects of hallucinogen use and an approximately 40-years follow-up study on LSD self-experimentation amongst professionals in the mental health fields
Winkler, Petr ; Šiklová, Jiřina (advisor) ; Horáček, Jiří (referee)
PETR WINKLER PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF HALLUCINOGEN USE AND AN APPROXIMATELY 40- YEAR FOLLOW-UP STUDY ON LSD SELF-EXPERIMENTATION AMONGST PROFESSIONALS IN THE MENTAL HEALTH FIELDS (Study Program: Master Social Politics and Social Work) Supervisor: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. Adviser: Doc. MUDr. Miloš Vojtěchovský, CSc. Opponent: Doc. MUDr. Jiří Horáček, PhD Abstract: The renaissance of hallucinogen research and use that has emerged in last two decades, introduces several challenges for the field of social work. Above all, these challenges are concerned with use of hallucinogens among laymen, for therapeutic, educational, autognostic, and heuristic purposes. The other challenge for social work is the conception, construction, and the influencing of drug policies, including programs of social prevention. Last but not least, there is the challenge of understanding and reflecting upon mental health fields' history and history of drug use in general. Hence, the goal of this paper is to provide necessary information, which will aid social workers in orienting themselves and competently handling the challenges mentioned above. This work valuates the problems related to hallucinogens from the perspective of social work. The theoretical portion, based on rigorous analysis of available literature in both - Czech and...
Generational and intergenerational forms and ways of partnering among elderly people
Hasalíková, Martina ; Šiklová, Jiřina (advisor) ; Víšek, Petr (referee)
Jako hlavní téma své diplomové práce jsem zvolila, poměrně málo probádanou oblast mezigeneračních a intrageneračních forem a způsobů sdružování seniorů. Dle Petruska je studium primárních sociálních vztahů, "které jsou manifestací čisté sociopreferenční orientace či subinstitucionálního chování, vztahů, jež nejsou organizačně a institucionálně vzorcovány a jsou obvykle provázeny emocionálním podtextem, odůvodněno i ve výzkumech makrostrukturálně orientovaných" (Machonin a kol. 1969: 401). Takto zaměřený výzkum umožňuje odpovědět na některé teoreticky závažné otázky, které mohou být položeny v následujících oblastech - jaké máme informace o sociopreferenčních orientacích seniorů? Co víme o jejich přátelstvích a vlivu těchto vazeb na kvalitu života seniora? Jaký je vliv těchto vazeb na seniorovu každodennost? Praktická znalost tohoto typu sociopreferenčních orientací nám pomůže nahlédnout a lépe porozumět jemnému předivu vztahů, kterým jsou senioři obklopeni. A to hned na dvou úrovních, nejen v generaci seniorů samotných, ale seznámíme se i s dynamikou vztahů, které jsou navázány směrem k rodinným příslušníkům a dalším důležitým osobám, které seniory obklopují.
The detection of the first symptoms of Alzheimer's disease be the parient's close person.
Krynská, Martina ; Šiklová, Jiřina (advisor) ; Hamplová, Dana (referee) ; Dragomirecká, Eva (referee)
The dissertation thesis focuses on the topic of construction of new questionnaire, which is developed from four already existing questionnaires of activities of daily living. This new questionnaire summarizes strengths of those four and submits only those activities, which are affected at the early stage of Alzheimer's dementia. The topic is introduced in the broad context of social sciences, medical science and also submits the practical issues, considering effects of Alzheimer's disease to life of patient and his closest ones. New questionnaire, which is the result of empirical research, is based on correlation analysis of three commonly used screening cognitive tests and four questionnaires which evaluate activities of daily life, which are, used as best practice in the Counseling Center for Memory Disorders Clinic of Neurology of Faculty Hospital Kralovske Vinohrady in Prague. The research sample consists of patiens, who are affected with Alzheimer's disease already. That means, that the new questionnaire can be used as a tool for those, who are the patient's closest ones for purpose of screening and reviewing abilities of daily living over time. The questionnaire also presents comprehensively compiled a list of activities of daily living which Alzheimer's disease affects in early stage and this list...
A stand of the students of the Third Age University at Charles University on their oldness
Kulhánková, Lenka ; Šiklová, Jiřina (advisor) ; Dragomirecká, Eva (referee)
The thesis is focused on the attitudes of students of the University of the Third Age to their own old age. The definition of the theoretical context in the first part focuses on the issues of aging and old age in connection with identifying the quality of life of seniors. This section is also focused on the topic Universities of the Third Age, their historical context in the current form. In the research part the results of the survey have been presented. To achieve the research objective, a quantitative research strategy, a method of questioning, was used. Specifically, a standardized questionnaire of attitudes to age and aging (AAQ) was used, which was developed by the World Health Organization. The main aim of this thesis was to determine the attitudes of students of the University of the Third Age at the Charles University to their own old age and then to compare these attitudes with a group of inactive seniors. Another subject of the research was also the influence of the social-demographic indicators on the attitudes of seniors to age and motivation of the undergraduates to study at the University of the Third Age. The sample consisted of 153 respondents from Prague. The seniors evaluated positively exercise in old age, social inclusion and expressing of their feelings. On the other side,...
Identification of social problems with the status of labor migrants from third countries
Budská, Kristýna ; Tomeš, Igor (advisor) ; Šiklová, Jiřina (referee)
The life of labour migrants from third countries in the Czech Republic brings many social problems which foreigners have to solve. Their position in the Czech Republic is mainly determined by setting the legislation of residence permit. Foreigners have a specific social rights by type of residence. The author accounts with the laws of the Czech Republic and with the role of public and private institutions active in the field of migration and integration of foreigners. Also in the context of the regulations and recommendations of the European Union. The author had included the most important social aspects of life in society, such as social security, health, housing and education with special focus on the field of labour. The subject of this thesis is analysis of the status of foreigners in the social conditions of life in the Czech republic.
Elderly people as voters and their attitude to the slogans about social security
Jamrichová, Hana ; Šiklová, Jiřina (advisor) ; Víšek, Petr (referee)
The thesis deals with elderly people as voters and their attitudes towards slogans about social security. It examines electoral behaviour and preferences of elderly people and the influence od age on their voting decisions. Part of the thesis is devoted to the slogans od political parties, which are an important part of the campaigns and provides an comparison of election programes of parties in context of social security. The aim of the empirical work was to ascertain the views and attitudes of elderly people to particular slogans about social securities used in election campaign to the Chamber of Deputies in 2010.
Inclusive Practice in Education of Refugee Children
Bačáková, Markéta ; Květoňová, Lea (advisor) ; Šotolová, Eva (referee) ; Šiklová, Jiřina (referee)
TITLE: Inclusive Practice in Education of Refugee Children AUTHOR: Markéta Bačáková DEPARTMENT: Department of Special Education Research in refugee education is currently almost non-existent in the Czech Republic, even though internationally, it represents a topic much researched and debated. Its importance lies within the high vulnerability of persons fleeing their homes due to persecution as well as within the area of human rights enshrined in many international conventions together with the current educational trends, such as the inclusive education. Moreover, international research shows that refugee children provide us with an utmost unique view on the education system. Listening to their voices, therefore, has the potential to help us find new answers for the ever-increasing diversity in school population. The presented doctoral project aims to support the discussion in the area of educational experiences of refugee children in the Czech Republic and simultaneously, to reflect the practice of countries with long experience with international migration. The thesis builds on a case study of a group of resettled Burmese refugees in the Czech Republic and poses the question whether these children and their families have the possibility to fully enjoy the right to education embedded in many...
Losses and Findings of Transnational Motherhood
Ezzeddine, Petra ; Havelková, Hana (advisor) ; Uherek, Zdeněk (referee) ; Šiklová, Jiřina (referee)
Key Words: migration, gender, transnational motherhood, care work, reproductive remmitences, Ukrainian female migrants in the Czech Republic Abstract: The aim of my dissertation is to analyze how gender operates in transnational spaces, and what impacts it has on the experience of motherhood and the formation of new gender identities. I will try to describe how transnational Ukrainian mothers narratively construct and emphasise their experiences with transnational motherhood. I will also focus my attention on the social practices of transnational motherhood and social conditions of female care migration in the Czech Republic.

National Repository of Grey Literature : 36 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.