Název: Posouzení efektivnosti vynaložených veřejných prostředků na zajištění kvality a dostupnosti veřejných kulturních potřeb
Překlad názvu: Assessing the effectiveness of invested public resources to ensure the quality and availability of public cultural needs
Autoři: Dostál, Petr ; Černý, Ondřej ; Daněk, Petr ; Drobný, Tomáš ; Gregorini, Jindřich ; Richter, Vít ; Gregoriniová, Jindřiška ; Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Vávrová, Barbora ; Vítová, Kateřina
Typ dokumentu: Metodiky
Rok: 2016
Jazyk: cze
Abstrakt: Metodika je v prvním plánu určena správním orgánům v resortu kultury, které v rámci státní kulturní politiky zodpovídají za podporu rozvoje jednotlivých kulturních aktivit a organizací. Jde jednak o orgány státní správy a útvary krajských a městských samospráv, které jsou pověřeny praktickou realizací kulturní politiky, zpracovávají strategické rozvojové dokumenty a doporučení pro orgány místních samospráv na úrovni obcí (proto je jednou z významných částí dokumentu kapitola Zřizovatelé – poskytovatelé veřejné podpory). Metodika má dále sloužit potřebám klíčových veřejnoprávních a soukromých institucí činných v sektoru kultury – jak významných neziskových organizací, tak i soukromých subjektů – aukčních síní, galerií, divadelních souborů i hudebních těles. V druhém plánu má metodika sloužit vědeckým a výzkumným subjektům veřejnoprávního i soukromého charakteru, jak subjektům úzce zaměřeným na výzkum kultury tak i organizacím zaměřeným na řešení širších ekonomických souvislostí a dopadů kultury. Jde jak o výzkum kreativních odvětví, tak i o specifická vědecká zadání v jednotlivých ekonomických odvětvích (cestovní ruch, export kulturní produkce, mezinárodní kulturní spolupráce apod.).
Klíčová slova: efektivnost; kultura; veřejná služba; veřejné finance; culture; effectiveness; public finance; public service
Číslo projektu: DF11P01OVV024 (CEP)
Poskytovatel projektu: MK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-391418


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Analytické a metodické materiály > Metodiky
 Záznam vytvořen dne 2019-01-08, naposledy upraven 2019-02-20.


Plný text:
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Metodika)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Podkladové oborové studie)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Vybrané právní normy v sektoru veřejných služeb oblasti kultury)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Shrnutí a doporučení pro veřejnou správu)
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet