National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Assessing the effectiveness of invested public resources to ensure the quality and availability of public cultural needs
Dostál, Petr ; Černý, Ondřej ; Daněk, Petr ; Drobný, Tomáš ; Gregorini, Jindřich ; Richter, Vít ; Gregoriniová, Jindřiška ; Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Vávrová, Barbora ; Vítová, Kateřina
Metodika je v prvním plánu určena správním orgánům v resortu kultury, které v rámci státní kulturní politiky zodpovídají za podporu rozvoje jednotlivých kulturních aktivit a organizací. Jde jednak o orgány státní správy a útvary krajských a městských samospráv, které jsou pověřeny praktickou realizací kulturní politiky, zpracovávají strategické rozvojové dokumenty a doporučení pro orgány místních samospráv na úrovni obcí (proto je jednou z významných částí dokumentu kapitola Zřizovatelé – poskytovatelé veřejné podpory). Metodika má dále sloužit potřebám klíčových veřejnoprávních a soukromých institucí činných v sektoru kultury – jak významných neziskových organizací, tak i soukromých subjektů – aukčních síní, galerií, divadelních souborů i hudebních těles. V druhém plánu má metodika sloužit vědeckým a výzkumným subjektům veřejnoprávního i soukromého charakteru, jak subjektům úzce zaměřeným na výzkum kultury tak i organizacím zaměřeným na řešení širších ekonomických souvislostí a dopadů kultury. Jde jak o výzkum kreativních odvětví, tak i o specifická vědecká zadání v jednotlivých ekonomických odvětvích (cestovní ruch, export kulturní produkce, mezinárodní kulturní spolupráce apod.).
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Cycle traces of Nature park Džbán
Štekl, Martin ; Šafránek, Jiří (advisor) ; Drobný, Tomáš (referee)
title Cycle traces of Nature park pitcher. The aim of the work The aim is to optimize the cycling infrastructure in the Natural Park Jug. A method The thesis is elaborated research method of comparison analyzed Data selected natural parks of the Czech Republic with a defined territory Naturopathy Pitcher Park. It was also used method of unstructured observation, in the form of polls among the population of the site and determine the state interest in the issue involved entities. Then processing of results was a proposal that has been validated demonstrations. results The result of this work is the finding that cycling at least in the eastern half The pitcher has a natural park in the near future justified his place. Another the result is treated by a certified Master Plan of bike paths own information running traditional conception of stimulating an increase in the experience of wandering through the countryside. Keywords Cycling, biking, bike trail, park, Pitcher, GPS. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.