National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Assessing the effectiveness of invested public resources to ensure the quality and availability of public cultural needs
Dostál, Petr ; Černý, Ondřej ; Daněk, Petr ; Drobný, Tomáš ; Gregorini, Jindřich ; Richter, Vít ; Gregoriniová, Jindřiška ; Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Vávrová, Barbora ; Vítová, Kateřina
Metodika je v prvním plánu určena správním orgánům v resortu kultury, které v rámci státní kulturní politiky zodpovídají za podporu rozvoje jednotlivých kulturních aktivit a organizací. Jde jednak o orgány státní správy a útvary krajských a městských samospráv, které jsou pověřeny praktickou realizací kulturní politiky, zpracovávají strategické rozvojové dokumenty a doporučení pro orgány místních samospráv na úrovni obcí (proto je jednou z významných částí dokumentu kapitola Zřizovatelé – poskytovatelé veřejné podpory). Metodika má dále sloužit potřebám klíčových veřejnoprávních a soukromých institucí činných v sektoru kultury – jak významných neziskových organizací, tak i soukromých subjektů – aukčních síní, galerií, divadelních souborů i hudebních těles. V druhém plánu má metodika sloužit vědeckým a výzkumným subjektům veřejnoprávního i soukromého charakteru, jak subjektům úzce zaměřeným na výzkum kultury tak i organizacím zaměřeným na řešení širších ekonomických souvislostí a dopadů kultury. Jde jak o výzkum kreativních odvětví, tak i o specifická vědecká zadání v jednotlivých ekonomických odvětvích (cestovní ruch, export kulturní produkce, mezinárodní kulturní spolupráce apod.).
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Is it possible for a theatre to become a cultural centre?
Šesták, Jiří ; Gajdoš, Július (advisor) ; Srstka, Jiří (referee) ; Herman, Josef (referee) ; Gregorini, Jindřich (referee)
This thesis ? within the efforts to research implications and range of cultural management issues employed in theatre ? attempts to answer the question in the title: Is it possible for a theatre to become a cultural centre? Gradual clarifying this aim, the connections and both immediate and oblique assumptions of such a tendency interconnected with the issues of an open-air theatre space, specifically the possibilities of Revolving Theatre based in chateau gardens in Cesky Krumlov. In my opinion the invention of the scenographer Joam Brehms owing to its original contribution to European theatre includes the possibility of how to get closer to reaching the aim I have kept thinking about through development of those which have emerged from the history of South Bohemian Theatre. The role of an artistic director and also the position of a director in South Bohemian Theatre made me consider further the issues regarding the management of a complex theatrical organism, especially on the changed market conditions.The issues of management in an artistic or cultural institution and various solutions of which I learned myself first as an actor and later on I have had to make myself in various situations in my managerial positions formed the other part of my studies.
Theater network in central Bohemian region
Hostomská, Martina Anna ; Svobodová, Doubravka (advisor) ; Gregorini, Jindřich (referee)
Thesis "Theater network in the Central Bohemian Region after a year 1989" studies and describes the state of cultural life in the Central Bohemian Region. First part is dedicated to the analysis of the organizational aspects of the CBR as well the demographic outputs and a brief history of cultural activities in the 2nd mid of the 20th century. This analysis is carried out in rather general terms. The second part deals more specifically with individual theaters with permanent professional ensemble in Kladno, Mladá Boleslav and Příbram. Each specific theatrical institution is examined from many perspectives. Each chapter is concerned with the history of the theater, its building and its use, potential of the audience, the structure of employees, promotion and funding. Conclusion contains a brief assessment of the discovered condition and brief account of its causes.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.