National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Basic aspects of the brand evaluation
Horváth, Martin ; Richter, Vít (referee) ; Dohnal, Radek (advisor)
This bachelor thesis main focus area is the method of evaluating the construction company Goodwill. It describes the behaviour of customers in the construction market, suggests improvements in marketing communication for the selected company and evaluates the methods used to determine the goodwill of the company. It is used to understand the needs of marketing strategies by company management to maintain competition.
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Červený, Benjamín ; Richter, Vít (referee) ; Koch, Miloš (advisor)
This thesis focuses on the analysis of the information system of the selected company and the proposed changes. Based on the analysis of the current situation, changes have been proposed that should significantly benefit the evaluation of marketing campaigns and automation of business activities.
Assessing the effectiveness of invested public resources to ensure the quality and availability of public cultural needs
Dostál, Petr ; Černý, Ondřej ; Daněk, Petr ; Drobný, Tomáš ; Gregorini, Jindřich ; Richter, Vít ; Gregoriniová, Jindřiška ; Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Vávrová, Barbora ; Vítová, Kateřina
Metodika je v prvním plánu určena správním orgánům v resortu kultury, které v rámci státní kulturní politiky zodpovídají za podporu rozvoje jednotlivých kulturních aktivit a organizací. Jde jednak o orgány státní správy a útvary krajských a městských samospráv, které jsou pověřeny praktickou realizací kulturní politiky, zpracovávají strategické rozvojové dokumenty a doporučení pro orgány místních samospráv na úrovni obcí (proto je jednou z významných částí dokumentu kapitola Zřizovatelé – poskytovatelé veřejné podpory). Metodika má dále sloužit potřebám klíčových veřejnoprávních a soukromých institucí činných v sektoru kultury – jak významných neziskových organizací, tak i soukromých subjektů – aukčních síní, galerií, divadelních souborů i hudebních těles. V druhém plánu má metodika sloužit vědeckým a výzkumným subjektům veřejnoprávního i soukromého charakteru, jak subjektům úzce zaměřeným na výzkum kultury tak i organizacím zaměřeným na řešení širších ekonomických souvislostí a dopadů kultury. Jde jak o výzkum kreativních odvětví, tak i o specifická vědecká zadání v jednotlivých ekonomických odvětvích (cestovní ruch, export kulturní produkce, mezinárodní kulturní spolupráce apod.).
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Proposal for Communication Activities of Concrete Company
Zabloudil, Aleš ; Richter, Vít (referee) ; Mráček, Pavel (advisor)
The bachelor thesis deals with the proposal to improve the communication activities of the selected company. The thesis deals with the analysis of the internal and external environment of the company. Due to the analysis and research, a concept is developed to improve the current communication activities of the company.
Proposal of Part of Information System for Selected Subject
Liebscher, Tomáš ; Richter, Vít (referee) ; Luhan, Jan (advisor)
The diploma thesis deals with the analysis and selection of a suitable information system for selected company. The information system is selected according to the company's requirements and helps to streamline business processes. I will analyze individual information systems on the market and select the one that most closely matches the set criteria and requirements. I will then propose how to implement e-commerce and how to communicate with each other. At the end, an economic assessment is made.
Analysis of the Financial Situation of a Company Using Time Series
Richter, Vít ; Podsedník, Petr (referee) ; Doubravský, Karel (advisor)
This thesis is focused on the evaluation of the financial situation of Chesterton ČR s.r.o. company, finding strengths and weaknesses, predicting its future development, respectively, and draw possible solutions to problematic areas of the private enterprise. For this analysis will be used a new software solution which was developed for this business-related organization by myself. This analysis should serve the company to increase its efficiency and enable better understanding of the problematic aspects of the economic activities of the company.
Information System Selection
Richter, Vít ; Pírek, Jiří (referee) ; Koch, Miloš (advisor)
This diploma thesis describes a careful selection of an information system for Ekoplast Telc Ltd Company. Theoretical part deals with a problematic of information systems, ERP systems, and their evaluation and assessment in general. Practical part focuses on an analysis of the currently used system, main requirements and criteria for newly selected system. In addition to that, an evaluation of the preferred options, a choice of an effective system, and a proposal of its alteration as well as an overall economic assessment is included in this part.
The modern library building, transformation of Czech libraries and their role in the contemporary society
Sedláčková, Lucie ; Kouba, Vojtěch (advisor) ; Richter, Vít (referee)
This Bachelor's Thesis deals with public libraries as cultural and educational institutions that underwent extensive changes in the 20th century as far as their functions are concerned, including their legislative status. At the same time, the architectural form of libraries changed. At present, libraries fulfil their essential roles (storage and disclosure documents) as well as a number of additional functions. Therefore, modern library buildings become multifunctional cultural and social centres of importance for whole communities and catchment areas. The practical part of the Thesis is focused on the city of Hradec Kralove. It excels in a long-term and high-level population enculturation which is closely connected with the high level of local library services. This paper describes the ongoing reconstruction of the former Vertex factory in Hradec Kralove into a new city library building, i.e. The Lifelong Learning Centre.

See also: similar author names
2 Richter, Vladimír
2 Richter, Vladislav
1 Richter, Vojtěch
1 Richter, Václav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.