Název: Enantioseparation and estimation of racemization barriers of selected helquats and their derivatives by capillary electrophoresis using sulfated cyclodextrins as chiral selectors
Autoři: Sázelová, Petra ; Koval, Dušan ; Severa, Lukáš ; Reyes Gutierrez, Paul Eduardo ; Jirásek, Michael ; Teplý, Filip ; Kašička, Václav
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: CECE 2018. International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis /15./, Brno (CZ), 20181015
Rok: 2018
Jazyk: eng
Abstrakt: Anionic highly sulfated β- and γ-cyclodextrins (S-CDs) and single-isomer heptakis-(2,3-diacetyl-6-sulfato)-β-CD (14Ac-7S-β-CD) were used for chiral separation of [5], [6] and [7]-ring helquats and helquat styryl dyes by capillary electrophoresis (CE) in the background electrolyte composed of 22 mM NaOH/35 mM H3PO4, pH 2.4. The CE method was applied for monitoring of racemization of eight helquats and helical dyes. Rate constant k of conversion, half-life T1/2 of racemization, and activation Gibbs free energy ΔGǂ of interconversion of one enantiomer into the other were calculated from the dependence of natural logarithm of enantiomeric excess (ee) on time using linear regression analysis.
Klíčová slova: capillary electrophoresis; helquats; racemization barrier
Číslo projektu: GA17-10832S (CEP), GA18-02597S (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR
Zdrojový dokument: CECE 2018. 15th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, ISBN 978-80-904959-5-1

Instituce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://www.ce-ce.org/user_uploads/program/CECE%202018%20Proceedings_WOS.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0291134

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-390681


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav organické chemie a biochemie
Konferenční materiály > Příspěvky z konference
 Záznam vytvořen dne 2019-01-07, naposledy upraven 2019-10-20.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet