Crop Research Institute

Latest additions:
2018-10-12
11:36
Konference k 90. výročí založení Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Cílem konference nebylo samozřejmě pouze seznámení se s historií Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně, ale i přiblížení a shrnutí aktuálních poznatků ze současného výzkumu, vývoje a legislativy v oblasti vinohradnictví a vinařství. Příspěvky byly předneseny nejen od pracovníků stanice, ať už současných nebo minulých, ale také od mnoha odborníků spjatých s problematikou vína, vinohradnictví či vinařství.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-10-11
13:45
Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách
Jarošová, Jana ; Bartáková, Pavla ; Broženská, Michaela ; Kumar, Jiban
Mezi nejdůležitější virové choroby napadající obilniny v ČR patří žlutá zakrslost ječmene (BYDV). BYDV je přenášen obilnými mšicemi a intenzita jeho výskytu ročníkově silně kolísá. Proti přenosu viru se lze chránit insekticidním postřikem. Jeho využití je však v některých letech neopodstatněné. Tato metodika poskytuje popis způsobu odhadnutí rizika zvýšeného výskytu viru žluté zakrslosti ječmene na pozemku osetém ozimými obilovinami (ječmen, pšenice). Tato metodika je určena zejména zemědělcům, agronomům a zemědělským poradcům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-10-10
12:49
Aktuální otázky v práci s genetickými zdroji rostlin a zhodnocení výsledků Národního programu: sborník referátů ze semináře
Papoušková, Ludmila
Sborník z konference zaměřené na genetické zdroje rostlin. Byly předneseny příspěvky na téma historie a významu oboru, aktuálních výsledků výzkumu a jejich využití.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-10-10
11:10
Aktuální otázky stanovení specifické DNA : možnosti efektivního využití při kontrole v zemědělství a potravinářství: 11.12.2009
Ovesná, Jaroslava ; Pouchová, Vladimíra
Výzkum genetické variability hospodářsky významných plodin přináší nové možnosti ve zlepšování jejich biologického potenciálu. Tento seminář byl věnován možnostem některých postupů, jejich využitím pro charakterizaci genů a genové exprese u významných plodin jakými jsou pšenice a ječmen, ale také minoritních plodin typu česneku a konopí, kde není dostatek dostupných dat o sekvenci genů. Rovněž byly ukázány praktické aplikace získaných výsledků a postupy vzorkování.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-10-08
16:58
Biologická ochrana a indukovaná rezistence rostlin k chorobám a škůdcům: 8. odborný seminář 25. 11. 2010
Věchet, Lubomír
Sborník příspěvků z konference zaměřené na biologickou ochranu rostlin. Byly předneseny příspěvky na téma vlivu biomořidel ozimé pšenice na složení půdních mikromycet, účinnosti přípravků na bázi na bázi oleje ze semen Pongania glabra Vent. na housenky Plutella xylostella L., supresivního vlivu vybraných rostlinných druhů na klíčivost a nekrózu listů, indukované rezistence pšenice proti padlí travnímu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-10-08
15:55
Obhospodařování travních porostů ve vztahu k agro-environmentálním opatřením: Otázky a odpovědi
Gaisler, Jan ; Pavlů, Vilém ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Lenka
Metodika zjednodušeně interpretuje výsledky výzkumu projektu „Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování trvalých travních porostů“ pro potřeby orgánů ochrany přírody. Vychází z výsledků dlouhodobých pokusů s různými způsoby managementu. V praktické části obsahuje důležité informace pro přípravu některých agro-environmentálních opatření. Metodika je určena zejména pracovníkům činným v ochraně přírody, dále je využitelná pro studenty a pedagogické pracovníky středních a vysokých škol zabývajících se ochranou přírody.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-10-08
15:03

Detailed record
2018-10-08
14:23
Biologická kontrola chorob rostlin: 9. odborný seminář 24. 10. 2012
Věchet, Lubomír
Sborník odborného semináře týkající se biologické kontroly chorob rostlin. Byly předneseny příspěvky týkající se ochrany konkrétních plodin, např. pšenice a řepky olejky. Součástí je i příspěvek shrnující přehled legislativních požadavků pro oblast ochrany rostlin v ekologickém zemědělství.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-10-08
13:26
Nové metody a přístupy k řízení rizik regulovaných škůdců v ČR a legislativní problémy použití biocidů a pesticidů ve skladech rostlinných produktů a ve mlýnech: Sborník ze semináře a workshopu VVFaŽP
Stejskal, Václav ; Frýdová, Barbora
Seminář řeší problematiku témat týkající se zdraví rostlin ve vztahu k fyto-karanténě a hodnocení rizik. Sborník zahrnuje i dva workshopy: hlavními tématy jsou „Řízení rizik regulovaných škůdců pomocí fumigantů v ČR“ a „Legislativní problémy použití biocidů a pesticidů ve skladech rostlinných produktů a ve mlýnech“.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-10-08
11:33
Long-term field experiments and their contribution to environmentally balanced agriculture: Abstract proceedings of the international colloquium and of the workshop Unbalanced potassium plant nutrition: causes, consequences and threats
Madaras, Mikuláš ; Stehlíková, Iva ; Teplá, Daniela
Sborník z vědeckého semináře na téma dlouhodobých polních pokusů a jejich přínosu pro environmentálně vyvážené zemědělství se zaměřením na nevyváženou bilanci draslíku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record