Výzkumné zprávy

Nejnovější přírůstky:
2017-10-04
17:58

Úplný záznam
2017-10-04
17:58

Úplný záznam
2017-10-04
17:58

Úplný záznam
2017-10-04
17:58

Úplný záznam
2017-10-04
17:58

Úplný záznam
2017-10-04
17:58

Úplný záznam
2017-09-18
15:25
Syntéza polymerních částic emulzní polymerací.
Strašák, Tomáš
Tato výzkumná zpráva popisuje přípravu polystyrenových (PS) částic s úzkou distribucí velikostí emulzní polymerací (Obr. 1). Tyto částice, nazývané také PS latex, mají velikost cca 600-700 nm a jsou výchozím substrátem pro přípravu stacionárních fází pro iontově výměnnou chromatografii (IEC).

Úplný záznam
2017-09-18
15:25

Úplný záznam
2017-09-01
13:51
Inventarizační průzkum NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka z oboru zoologie – dvoukřídlí (Diptera): Phoridae
Mocek, Bohuslav
Bylo nalezeno 37 druhů čeledi Phoridae (Diptera), do druhové úrovně nebyl determinován rod Megaselia. Poměrně bohaté druhové spektrum odráží rozmanitost stanovišť a mikrohabitatů, v NPR. Nález druhu Obscuriphora sheppardi,představuje první zjištění rodu a druhu pro území České republiky a celé kontinentální Evropy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-09-01
13:45
Vážka jasnoskvrnná - Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) na lokalitě CZ0533315 – rybníky Truhlíčky
Mocek, Bohuslav
Monitoring cílového druhu NATURA 2000 – vážky jasnoskvrnné podle metodiky. Ověřen výskyt a dokumentovány vhodné úseky lokality.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam