Výzkumné zprávy

Nejnovější přírůstky:
2017-04-12
15:43
Detection of Differential Item Functioning with Non-Linear Regression: Non-IRT Approach Accounting for Guessing
Drabinová, Adéla ; Martinková, Patrícia
In this article, we present a new method for estimation of Item Response Function and for detection of uniform and non-uniform Differential Item Functioning (DIF) in dichotomous items based on Non-Linear Regression (NLR). Proposed method extends Logistic Regression (LR) procedure by including pseudoguessing parameter. NLR technique is compared to LR procedure and Lord’s and Raju’s statistics for three-parameter Item Response Theory (IRT) models in simulation study based on Graduate Management Admission Test. NLR shows superiority in power at low rejection rate over IRT methods and outperforms LR procedure in power for case of uniform DIF detection. Our research suggests that the newly proposed non-IRT procedure is an attractive and user friendly approach to DIF detection.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-04-04
15:25
Predikční modely výkonu fotovoltaických a větrných elektráren na základě modelových výstupů z modelu ALADIN a modelu IFS
Farda, Aleš ; Štěpánek, Petr ; Zahradníček, Pavel ; Rajdl, Kamil ; Meitner, Jan
Byl studován výkon a potenciál denních předpovědí výroby energie z obnovitelných zdrojů na území České republiky. Výzkum byl zaměřen na roli chyb předpovědí jednotlivých numerických předpovědních modelů a byl zkoumán dopad ensemblové metody jako prostředku ke snížení chyby předpovědí s cílem zvýšit ekonomickou hodnotu těchto předpovědí pro konečné uživatele.

Úplný záznam
2017-04-04
15:25
Zájem politiků o názory občanů a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2017
Černá, Lucie
Ve svém pravidelném únorovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zkoumalo, zda si lidé myslí, že se politici zajímají o názory občanů, a zda podle mínění české veřejnosti mají lidé možnost ovlivňovat veřejnou sféru.

Úplný záznam
2017-04-04
15:25
Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice - únor 2017
Pilecká, Jarmila
V rámci únorového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkající se sociální politiky rodin. Respondenti hodnotili celkový postup vlády v případě sociální situace rodin s dětmi a dále se vyjadřovali ke konkrétním opatřením spojenými se sociální politikou rodin.

Úplný záznam
2017-04-04
15:25
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2017
Červenka, Jan
V únorovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností.

Úplný záznam
2017-04-04
15:25
Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky – únor 2017
Čadová, Naděžda
V únorovém výzkumu se Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zaměřilo na hodnocení vlády Bohuslava Sobotky. Oslovení občané měli za úkol prostřednictvím otázky zjišťující míru spokojenosti či nespokojenosti zhodnotit program vlády, její činnost, komunikaci s veřejností, personální složení a osobu jejího předsedy.

Úplný záznam
2017-04-04
15:25
Občané o Chartě 77 – únor 2017
Červenka, Jan
V únorovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se Charty 77. Šetření konkrétně zjišťovalo, jak občané hodnotí roli, kterou Charta 77 a chartisté sehráli v československé historii před rokem 1989, během Sametové revoluce a po roce 1989, na jaké osobnosti, které Chartu 77 podepsaly, si dokážou vzpomenout, a zda je potřebné si Chartu 77 připomínat.

Úplný záznam
2017-04-04
15:25
Důvěra ústavním institucím v únoru 2017
Červenka, Jan
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v únoru 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Sledování důvěry ústavním institucím je pravidelnou součástí našich šetření, což nám umožňuje mapovat vývoj postojů v dlouhodobém časovém horizontu.

Úplný záznam
2017-04-04
15:25
Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2017
Červenka, Jan
Lednový výzkum CVVM se zabýval problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Nejprve jsme všem dotázaným položili otázku týkající se vývoje reálných příjmů jejich domácnosti v uplynulém roce.

Úplný záznam
2017-04-04
15:25
Spokojenost se stavem vybraných oblastí veřejného života – leden 2017
Tuček, Milan
V lednu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svých pravidelných výzkumů otázky, v nichž občané České republiky vyjadřovali svoji spokojenost nebo nespokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života.

Úplný záznam