Výzkumné zprávy

Nejnovější přírůstky:
2017-08-18
13:06
Idempotents, Group Membership and their Applications
Porubský, Štefan
S.Schwarz in his paper [165] proved the existence of maximal subgroups in periodic semigroups and a decade later he brought [167] into play the maximal subsemigroups and thus he embodied the idempotents in the structural description of semigroups. Later in his papers he showed that a proper description of these structural elements can be used to (re)prove many useful and important results in algebra and number theory. The present paper gives a survey of selected results scattered throughout the literature where an semigroup approach based on tools like idempotent, maximal subgroup or maximal subsemigroup either led to a new insight into the substance of the known results or helped to discover new approach to solve problems. Special attention will be given to some disregarded historical connections between semigroup and ring theory.

Úplný záznam
2017-08-18
13:06
Semigroup Structure of Sets of Solutions to Equation X^s = X^m
Porubský, Štefan
Using an idempotent semigroup approach we describe the semigroup and group structure of the set of solutions to equation X^m = X^s in successive steps over a periodic commutative semigroup, over multiplicative semigroups of factor rings of residually finite commutative rings and finally over multiplicative semigroups of factor rings of residually finite commutative principal ideal domains. The analysis is done through the use of the maximal subsemigroups and groups corresponding to an idempotent of the corresponding semigroup and in the case of residually finite PID’s employing the available analysis of the Euler-Fermat Theorem as given in [11]. In particular the case when this set of solutions is a union of groups is handled. As a simple application we show a not yet noticed group structure of the set of solutions to x^n = x connected with the message space of RSA cryptosystems and Fermat pseudoprimes.

Úplný záznam
2017-08-18
13:06
IDEA pro volby 2017: nízké platy učitelů: hodně drahé šetření
Münich, Daniel
Tato studie shrnuje a rekapituluje klíčové skutečnosti, které se týkají honorování práce učitelů v České republice (ČR), poskytuje mezinárodní a národní srovnání a osvětluje širší souvislosti toho,\njakými způsoby se učitelské platy promítají do kvality učitelského sboru a vzdělávání. Na závěr\njsou položeny klíčové otázky do předvolebních diskusí, na něž by veřejnost měla hledat odpovědi\nv programech a příslibech politických subjektů.

Úplný záznam
2017-08-02
12:52

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Do direct subsidies stimulate new R&D outputs in firms? A comparison of the IMPULS, TIP and ALFA programmes
Sidorkin, Oleg ; Srholec, Martin
This study compares output additionality effects of the IMPULS, TIP and ALFA programmes, which provided direct public support of R&D to business enterprises in the Czech Republic. Using a large and rich firm-level dataset we employ a non-parametric propensity score matching estimator to find out whether these subsidy programmes stimulated additional R&D output in terms of applications for formal intellectual property (IP) protection, such as patents of invention and utility models, which would not be produced, if the subsidy was not provided.

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
IDEA pro volby 2017: podpora rodin s dětmi: daně, dávky a veřejné služby
Kalíšková, Klára
Česká republika se dlouhodobě potýká s nízkým počtem narozených dětí na jednu ženu. Založení rodiny lidé odkládají do stále pozdějšího věku. Skloubení pracovního a rodinného života se zdá být velmi složité především pro ženy, které přerušují pracovní kariéru často na mnoho let, aby mohly pečovat o děti. Rodiny se také potýkají se zvýšenou finanční zátěží, která se odráží mimo jiné v relativně vysokém ohrožení příjmovou chudobou. Rodinná politika by těmto skutečnostem měla čelit a poskytovat rodinám podporu jak v oblasti finanční, tak i v oblasti služeb, která jim umožní účinně kombinovat rodinný a pracovní život. V následujícím popisujeme zaměření rodinné politiky v ČR a cílení jednotlivých nástrojů se zaměřením na specifika českého systému v mezinárodním srovnání. Ve druhé části pak popisuje důsledky rodinných politik na porodnost a postavení žen na trhu práce. V poslední části formulujeme základní otázky nastavení rodinné politiky, které by měly akcentovat programy politických subjektů s ambicí se podílet na vládnutí v České republice.

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Pod pokličkou Beallových seznamů
Macháček, Vít ; Srholec, Martin
Analýza potvrzuje, že z převážné většiny se na Beallových seznamech vyskytují málo relevantní a často velmi zvláštní časopisy, u nichž jsou podezření na nestandardní redakční praktiky na místě. Pro akademiky, kteří dbají o svoje profesní renomé, je skutečně lepší se jim vyhnout. Nicméně se tam objevují i časopisy, které predátorské v pravém slova smyslu být nemusí. Seznam vydavatelství obsahuje dva významné záznamy, jmenovitě Frontiers a Impact Journals, jejichž nařčení z predátorství vychází jako sporné. Relativně vysoké citační indexy i podíly autorů z vyspělých zemí u časopisů z těchto vydavatelství svědčí o rozporuplnosti jejich podezření. Jeffrey Beall v těchto případech stojí proti názoru stovek či tisíců výzkumníků, kteří tyto časopisy očividně čtou a poměrně často citují.

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Přísnější tresty za vraždy? Vyhodnocení dopadů legislativního návrhu
Dušek, Libor ; Vávra, J.
Studie prezentuje dopady poslaneckého návrhu na zvýšení trestních sazeb za závažné zločiny na počty vězňů. Navrhované zvýšení trestních sazeb se týká úmyslné vraždy a trestů vůči mladistvým za nejzávažnější zločiny, včetně snížení věku trestní odpovědnosti za tyto zločiny.

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Scale-up and production of various recombinant oxidoreductases
Prell, Aleš ; Kujan, Petr ; Sobotka, Miroslav ; Šafář, Hynek
Development and optimization of pilot cultivations and DSP of recombinant intracellular oxidoreductases in microbial productions for a food industrial use

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Inaktivovaná bakteriální biomasa pro přípravu lyzátů
Prell, Aleš ; Kujan, Petr ; Sobotka, Miroslav ; Šafář, Hynek ; Vavruška, Tomáš
Inaktivované bakteriální biomasy pro přípravu potravinových doplňků - optimalizace kultivací zdrojových kmenů.\n\n

Úplný záznam