Research reports

Latest additions:
2017-11-08
17:03
UFO 2017. Interactive System for Universal Functional Optimization
Lukšan, Ladislav ; Tůma, Miroslav ; Matonoha, Ctirad ; Vlček, Jan ; Ramešová, Nina ; Šiška, M. ; Hartman, J.
This report contains a description of the interactive system for universal functional optimization UFO, version 2017. This version contains interfaces to the MATLAB and SCILAB graphics environments.

Detailed record
2017-11-08
17:03
Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2015
Tenglerová, Hana
Monitorovací zpráva za rok 2015 představuje data v časových řadách od roku 2005 do roku 2015. Mimo standardních dat o výzkumnících dle oborů a sektoru působení, o studujících a akademických pracovnících na vysokých školách či zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích výzkumu a vývoje, obsahuje Zpráva také data o nově zaměstnaných výzkumných pracovnících, informace o situaci v krajích, výzkumnících ze zahraničí nebo o počtech udělených vědeckých ocenění.

Detailed record
2017-11-08
17:03
Multi-period Factor Model of a Loan Portfolio
Šmíd, Martin ; Dufek, J.
We construct a general dynamic model of losses of a large loan portfolio, secured by collaterals. In the model, the wealth of a debtor and the price of the corresponding collateral depend each on two factors: a common one, having a general distribution, and an individual one, following an AR(1) process. The default of a loan happens if the wealth stops to be su cient for repaying the loan. We show that the mapping transforming the common factors into the probability of default (PD) and the loss given default (LGD) is one-to-one twice continuously differentiable. As the transformation is not analytically tractable, we propose a numerical technique for its computation and demonstrate its accuracy by a numerical study.\nWe show that the results given by our multi-period model may differ signi cantly from\nthose resulting from single-period models, and demonstrate that our model naturally replicates\nthe empirically observed decrease of PDs within a portfolio in time. In addition, we give a formula for the overall loss of the portfolio and, as an example of its application, we formulate a simple optimal scoring decision problem and discuss its solution.

Detailed record
2017-11-08
17:03
Adaptive Blind Separation of Instantaneous Linear Mixtures of Independent Sources
Šembera, Ondřej ; Tichavský, Petr ; Koldovský, Zbyněk
In many applications, there is a need to blindly separate independent sources from their linear instantaneous mixtures while the mixing matrix or source properties are slowly or abruptly changing in time. The easiest way to separate the data is to consider off-line estimation of the model parameters repeatedly in time shifting window. Another popular method is the stochastic natural gradient algorithm, which relies on non-Gaussianity of the separated signals and is adaptive by its nature. In this paper, we propose an adaptive version of two blind source separation algorithms which exploit non-stationarity of the original signals. The results indicate that the proposed algorithms slightly outperform the natural gradient in the trade-off between the algorithm’s ability to quickly adapt to changes in the mixing matrix and the variance of the estimate when the mixing is stationary.

Detailed record
2017-10-30
13:46

Detailed record
2017-10-30
13:46

Detailed record
2017-10-30
13:46
Keltské meče
Kumpová, Ivana
Práce byla zaměřena na vytvoření metodiky využívající rentgenové (RTG) tomografické zobrazování pro průzkumy historických artefaktů na bázi kovů. V laboratoři RTG tomografie byly touto metodou zkoumány dva objekty – byly provedeny dvě tomografie raně středověkého meče v prekonzervační fázi doplněné o testovací měření bronzového náramku ze stejného období. Průzkum byl proveden za účelem odhalení technologie výroby, výzdoby a případných poškození.

Detailed record
2017-10-30
13:46
Beton s ocelovou výztuží
Kumpová, Ivana ; Jandejsek, Ivan ; Vavřík, Daniel
Práce byla zaměřena na RTG tomografii a vytvoření 3D počítačových modelů deseti vzorků betonu s různým obsahem ocelové výztuže a různou technologií výroby. Z těchto modelů byly dále vypočteny objemové poměry jednotlivých složek (beton:výztuž:póry) a směrové rozložení jednotlivých vláken.

Detailed record
2017-10-30
13:46
Měření dlouhých kostí
Kumpová, Ivana ; Vavřík, Daniel
Práce byla zaměřena na RTG tomografii a vytvoření 3D počítačových modelů historicky cenných dlouhých kostí. Vybrané řezy z rekonstruovaných dat v 50% a 35% délky každé kosti a kompletní 3D rekonstrukce všech vzorků byly nahrány na dodané médium ve formátu DICOM a předány zástupci objednatele spolu s rozsáhlým protokolem o provedeném měření.

Detailed record
2017-10-30
13:46

Detailed record