Research reports

Latest additions:
2020-02-28
11:29
Výzkumná zpráva. Sps_025: Keramika B4C + 1Ti, 1800°C, 2 min
Kumpová, Ivana ; Vopálenský, Michal
Cílem práce bylo ověřit možnost pozorování stukturních detailů ve vzorcích B4C - Ti keramiky s 1 % titanu na základě 3D modelů z výpočetní tomografie. V laboratoři byl touto metodou zkoumán vzorek Sps_025: Keramika B4C + 1Ti, 1800°C, 2 min, ve tvaru válce o průměru 12 mm a výšce 10 mm.

Detailed record
2020-02-28
11:29
Závěrečná zpráva 2019 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR
Frouz, Jan ; Bartuška, Martin ; Kopecký, T. ; Kučera, J. ; Bednářová, E. ; Krůček, M. ; Král, K. ; Kotápišová, M. ; Moradi, J. ; Lin, Qiang ; Dini-Andreote, F. ; Meador, Travis B. ; Angel, Roey ; Harantová, L. ; Heděnec, P. ; Li, Lingjuan ; Baldrian, P. ; Angst, Šárka
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2019.

Detailed record
2020-02-28
11:29
Stigma jako sebenaplňující se proroctví? Experimentální výzkum z českých věznic
Cingl, L. ; Korbel, Václav
Lidé propuštění z výkonu trestu odnětí svobody čelí často při svém návratu do běžného života řadě problémů a předsudků, jsou tedy sociálně stigmatizováni, což snižuje pravděpodobnost\njejich úspěšné společenské reintegrace. Pokud takový přístup ze strany společnosti očekávají již před svým propuštěním, může to u nich vést až ke ztrátě motivace a sebedůvěry v možnosti\nse integrovat, a zvýšit tak pravděpodobnost jejich recidivy. Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, zda a jak moc lidé ve výkonu trestu očekávají stigmatizaci ze strany většinové společnosti. Druhým cílem bylo odhalit, zda krátká psychologická intervence usilující o zvýšení sebedůvěry vězňů může očekávání stigmatizace snížit. Výzkumné otázky jsme testovali pomocí inovativních metod experimentální ekonomie na vzorku 297 mužů ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody z 15 věznic v České republice. Odsouzení se museli rozhodovat v situacích zaměřených na důvěru a náklonnost, které simulovaly interakci s běžnou společností. Díky tomu jsme mohli změřit, jaké společenské zacházení odsouzení očekávají. Naše výsledky ukazují, že odsouzení stigmatizaci od běžné populace neočekávají. Naopak očekávají její vyšší vstřícnost než k lidem z běžné populace. Důvěru pak očekávají stejnou jako vůči lidem z běžné populace. Protože odsouzení v našem vzorku nevykazují podle našich měřítek znaky očekávané stigmatizace, psychologická intervence omezující negativní dopady stigmatizace neměla na co působit, a jejich očekávání ani chování proto nezměnila. To, že odsouzení společenskou stigmatizaci neočekávají, bereme jako pozitivní zjištění i s ohledem na jejich budoucí reintegraci. Na druhou stranu měla řada odsouzených příliš\noptimistická očekávání ohledně toho, jak se k nim po propuštění bude společnost chovat. To by u nich mohlo vést k podcenění přípravy na propuštění a poté k tvrdšímu střetu s realitou. Proto doporučujeme v dalším kroku zkoumat, zda mají přehnaně pozitivní očekávání u některých odsouzených negativní dopady na jejich reintegraci.

Detailed record
2020-02-12
19:10

Detailed record
2020-02-12
19:10
Souhrnná výzkumná zpráva Aalto 1903
Hanuš, Jan ; Fabiánek, Tomáš ; Fajmon, Lukáš
Within the airborne hyperspectral campaign for a Finnish university Aalto University were scanned two locations - Hyytiälä (FI) - Järvselja (EST). The scanned processed data is used for other scientific purposes.\nAbstrakt: V rámci letecké hyperspektrální kampaňe pro Finskou univerzitu Aalto-yliopisto byly nasnímány dvě lokality - Hyytiälä (FI) - Järvselja (EST). Předaná zpracovaná data jsou používány pro další vědecké účely.

Detailed record
2020-02-05
19:10

Detailed record
2020-02-05
19:10
Does index arbitrage distort the market reaction to shocks?
Anatolyev, Stanislav ; Seleznev, S. ; Selezneva, Veronika
We show that ETF arbitrage distorts the market reaction to fundamental shocks. We confirm this hypothesis by creating a new measure of the intensity of arbitrage transactions at the individual stock level and using an event study analysis to estimate the market reaction to economic shocks. Our measure of the intensity of arbitrage is the probability of simultaneous trading of ETF shares with shares of underlying stocks estimated using high frequency data. Our approach is direct, and it accounts for statistical arbitrage, passive investment strategies, and netting of arbitrage positions over the day, which the existing measures cannot do. We conduct several empirical tests, including the use of a quasi-natural experiment, to confirm that our measure captures fluctuations in the intensity of arbitrage transactions. We focus on oil shocks because they contain a large idiosyncratic component which facilitates identification of our mechanism and interpretation of the results. Oil shocks are identified using weekly oil inventory announcements.\n

Detailed record
2020-02-05
19:10

Detailed record
2020-02-05
19:10

Detailed record
2020-02-05
19:10
Souhrnná výzkumná zpráva Photomap - 2019
Hanuš, Jan ; Fabiánek, Tomáš ; Fajmon, Lukáš
Letecká hyperspektrální kampaň Photomap je zaměřena na pořízení dat pro studium dlouhodobých ekologických zátěží.

Detailed record