Moravská zemská knihovna

Nejnovější přírůstky:
2017-08-28
08:28
Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek pro paměťové instituce
Šír, Filip ; Žabička, Petr
Metodika obsahuje doporučení a postupy, kterými je možno zpřístupnit zvukové dokumenty při vynaložení co nejnižších nákladů a zachování možnosti se zpřístupněnými elektronickými dokumenty dále odborně pracovat. Tato metodika je zaměřena především na gramofonové desky, v mnoha aspektech ji lze ale aplikovat i při digitalizaci jiných zvukových nosičů. Metodika popisuje výběr nosiče, jeho očistu, volbou a správným nastavením zařízení pro digitalizaci, uložení fyzického nosiče, úpravou digitálních dat, tvorbou metadat a jejich dlouhodobou archivaci a zpřístupnění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-03-01
08:47
Metodika mikrobiologického vyšetření knih a prostředí knihovny a depozitářů
Šimůnek, Jan ; Lefnerová, Danuše ; Chaloupková, Jana
Metodika by měla napomoci kontrole a sledování mikrobiologické a zejména mykologické kontaminace knižních fondů i prostředí, v němž se tyto fondy nacházejí, případně zpracovávají. Metodika popisuje jednotlivé postupy sběru mikrobiologických vzorků a jejich zpracování. Na základě metody sběru vzorků z knih, prostředí a ovzduší metodami stěrů, otisků, sedimentace ovzduší a pomocí přístroje airsampleru je popsáno vyhodnocení výhod a nevýhod testovacích variant.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-02-17
16:16

Úplný záznam
2016-02-17
16:04

Úplný záznam
2013-01-14
14:50
Súčasný stav formovania stratégie digitalizácie na Slovensku
Katuščák, Dušan
Plný text: nusl-135846_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-135846_1 - Stáhnout plný textMP4

Úplný záznam
2013-01-14
14:20
Today and tomorrow of digital libraries in Poland
Ślaska, Katarzyna
Plný text: nusl-135845_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: nusl-135845_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-135845_2 - Stáhnout plný textMP4

Úplný záznam
2013-01-14
14:06
National Strategy for Digital Library Latvia 2008-2013
Grinfelde, Inga
Plný text: nusl-135842_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: nusl-135842_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-135842_2 - Stáhnout plný textMP4

Úplný záznam
2013-01-08
11:24

Úplný záznam
2012-12-13
11:08

Úplný záznam
2012-12-10
10:42

Úplný záznam