Moravská zemská knihovna

Nejnovější přírůstky:
2018-03-12
10:42
Metodika pro zapojení metadatových zdrojů do Centrálního portálu knihoven
Kurfürstová, Jana ; Žabička, Petr ; Žabičková, Petra
Tato metodika předkládá postup pro zapojení metadatových zdrojů do Centrálního portálu knihoven Knihovny.cz (dále jen CPK). Cílem metodiky je nabídnout poskytovatelům metadatových zdrojů návod na přípravu a dodávání metadat do CPK. Pokyny metodiky vycházejí ze způsobu zpracování metadat Správcem zdrojů (nástroj pro stahování, deduplikaci a indexaci metadat pro CPK vyvíjený Moravskou zemskou knihovnou v Brně) a opírají se o zkušenosti řešitelského týmu CPK s již zapojenými metadatovými zdroji. Postupy popsané v metodice byly aplikovány při zapojování knihoven různých typů a velikostí (od Národní knihovny ČR až po menší městské knihovny), autoritních souborů, oborových bibliografií a neknihovních zdrojů s metadaty ve specifických formátech (patenty, normy, legislativní dokumenty). Metodika patří k výstupům projektu Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím Centrálního portálu knihoven (DG16P02R006) z programu NAKI II financovaného Ministerstvem kultury ČR. Na projektu spolupracuje Moravská zemská knihovna v Brně a Vysoké učení technické v Brně.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-08-28
08:28
Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek pro paměťové instituce
Šír, Filip ; Žabička, Petr
Metodika obsahuje doporučení a postupy, kterými je možno zpřístupnit zvukové dokumenty při vynaložení co nejnižších nákladů a zachování možnosti se zpřístupněnými elektronickými dokumenty dále odborně pracovat. Tato metodika je zaměřena především na gramofonové desky, v mnoha aspektech ji lze ale aplikovat i při digitalizaci jiných zvukových nosičů. Metodika popisuje výběr nosiče, jeho očistu, volbou a správným nastavením zařízení pro digitalizaci, uložení fyzického nosiče, úpravou digitálních dat, tvorbou metadat a jejich dlouhodobou archivaci a zpřístupnění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-03-01
08:47
Metodika mikrobiologického vyšetření knih a prostředí knihovny a depozitářů
Šimůnek, Jan ; Lefnerová, Danuše ; Chaloupková, Jana
Metodika by měla napomoci kontrole a sledování mikrobiologické a zejména mykologické kontaminace knižních fondů i prostředí, v němž se tyto fondy nacházejí, případně zpracovávají. Metodika popisuje jednotlivé postupy sběru mikrobiologických vzorků a jejich zpracování. Na základě metody sběru vzorků z knih, prostředí a ovzduší metodami stěrů, otisků, sedimentace ovzduší a pomocí přístroje airsampleru je popsáno vyhodnocení výhod a nevýhod testovacích variant.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-02-17
16:16

Úplný záznam
2016-02-17
16:04

Úplný záznam
2013-01-14
14:50
Súčasný stav formovania stratégie digitalizácie na Slovensku
Katuščák, Dušan
Plný text: nusl-135846_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-135846_1 - Stáhnout plný textMP4

Úplný záznam
2013-01-14
14:20
Today and tomorrow of digital libraries in Poland
Ślaska, Katarzyna
Plný text: nusl-135845_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: nusl-135845_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-135845_2 - Stáhnout plný textMP4

Úplný záznam
2013-01-14
14:06
National Strategy for Digital Library Latvia 2008-2013
Grinfelde, Inga
Plný text: nusl-135842_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: nusl-135842_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-135842_2 - Stáhnout plný textMP4

Úplný záznam
2013-01-08
11:24

Úplný záznam
2012-12-13
11:08

Úplný záznam