Moravská zemská knihovna

Nejnovější přírůstky:
2017-03-01
08:47
Metodika mikrobiologického vyšetření knih a prostředí knihovny a depozitářů
Šimůnek, Jan ; Lefnerová, Danuše ; Chaloupková, Jana
Metodika by měla napomoci kontrole a sledování mikrobiologické a zejména mykologické kontaminace knižních fondů i prostředí, v němž se tyto fondy nacházejí, případně zpracovávají. Metodika popisuje jednotlivé postupy sběru mikrobiologických vzorků a jejich zpracování. Na základě metody sběru vzorků z knih, prostředí a ovzduší metodami stěrů, otisků, sedimentace ovzduší a pomocí přístroje airsampleru je popsáno vyhodnocení výhod a nevýhod testovacích variant.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-02-17
16:16

Úplný záznam
2016-02-17
16:04

Úplný záznam
2013-01-14
14:50
Súčasný stav formovania stratégie digitalizácie na Slovensku
Katuščák, Dušan
Plný text: nusl-135846_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-135846_1 - Stáhnout plný textMP4

Úplný záznam
2013-01-14
14:20
Today and tomorrow of digital libraries in Poland
Ślaska, Katarzyna
Plný text: nusl-135845_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: nusl-135845_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-135845_2 - Stáhnout plný textMP4

Úplný záznam
2013-01-14
14:06
National Strategy for Digital Library Latvia 2008-2013
Grinfelde, Inga
Plný text: nusl-135842_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: nusl-135842_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-135842_2 - Stáhnout plný textMP4

Úplný záznam
2013-01-08
11:24

Úplný záznam
2012-12-13
11:08

Úplný záznam
2012-12-10
10:42

Úplný záznam
2012-11-26
12:02
National Strategies for Digitization of Libraries, Museums and Archives in Hungary
Bánkeszi, Katalin ; Dippold, Péter
Plný text: nusl-134928_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: nusl-134928_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-134928_2 - Stáhnout plný textMP4

Úplný záznam