National Repository of Grey Literature 18 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Retrospektivní bibliografie: Využívání zdrojů otevřených dat
Horčáková, Václava ; Kubíček, Jaromír
Východiskem pro zpracování této metodiky se stal kritický rozbor bibliografické produkce z oborů společenských věd za posledních deset let, v němž jsou posouzeny samostatně vydané soupisy nebo práce publikované v časopisech a ve sbornících a také monografie, v nichž bibliografie tvoří samostatnou část k biografické studii. Metodika retrospektivní bibliografie je předkládána ve třetím roce plnění projektu NAKI II Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách v letech 1989–2020, v rámci něhož již byla využita ve zpracování bibliografické části. Rozborem současného bibliografického zpracování domácích a zahraničních databází i tištěných výstupů byla zjištěna jejich zřejmá neúplnost. Až využíváním národních a mezinárodních zdrojů otevřených dat je možné dosáhnout potřebné úplnosti i relevance dat. K tomu napomáhají jak přehledy světových a národních databází, tak i pokyny ke zpracování záznamů jednotlivých typů dokumentů, jak jsou uvedeny v této metodice.
Fulltext: Download fulltextPDF
Bibliography of the History of the Czech Lands (BDČZ). Poster for a seminar on digital resources and services in the social sciences and humanities, Prague, 24. 9. 2015.
Hanelová, Věra ; Horčáková, Václava ; Rexová, Kristina
The Bibliography of the History of the Czech Lands is a large infrastructure dedicated to creating, \nprocessing and evaluation of a comprehensive bibliographic database of literature related to the Czech \nStudies. It is a continuation of the project of field (historical) bibliography which has been running in \nthe Czech Lands since 1905. Nowadays, modern methods have been applied to our day-to-day activi-\nties. The bibliography remains an essential information source for historical sciences and their related \nfields (archeology, ethnology, law science, literary studies, conservation, historical geography and car-\ntography, historical onomastics and toponomastics, historical demography etc.).
Fulltext: content.csg - Download fulltextPDF
Plný tet: BDCZ-plakat-cesky - Download fulltextPDF
Bibliography of the History of the Czech Lands (BDČZ). Poster on Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách, Prague, 24. 9. 2015.
Hanelová, Věra ; Horčáková, Václava ; Rexová, Kristina
The Bibliography of the History of the Czech Lands is a large infrastructure dedicated to creating, \nprocessing and evaluation of a comprehensive bibliographic database of literature related to the Czech \nStudies. It is a continuation of the project of field (historical) bibliography which has been running in \nthe Czech Lands since 1905. Nowadays, modern methods have been applied to our day-to-day activi-\nties. The bibliography remains an essential information source for historical sciences and their related \nfields (archeology, ethnology, law science, literary studies, conservation, historical geography and car-\ntography, historical onomastics and toponomastics, historical demography etc.).
Fulltext: content.csg - Download fulltextPDF
Plný tet: BDCZ-plakat-angl - Download fulltextPDF
Bibliography of the History of the Czech Lands (BHCL)
Horčáková, Václava
This article summarizes the history, goals and current status of the project Bibliography of the History of Czech Lands, which in 2010 was classified as a priority project within the social sciences and humanities in the Roadmap of the large infrastructures.
Praha poslední třetiny 19. století v karikatuře
Horčáková, Václava ; Havelková, M.
Fulltext: content.csg - Download fulltextPDF
Plný tet: poster_VH_karikatury_def (2) - Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.