Filosofický ústav

Nejnovější přírůstky:
2017-09-18
15:25
From Denunciation to Humour. Forms of Attacks by Preachers on non-Roman Catholic Believers in selected Czech Sunday Postils
Havelka, Tomáš
This paper deals with forms of attacks on protestants in bohemical sermons mainly in second half of 17th Century and first half of 18th Century. Although counter reformation has definitely changed confessional conditions in Bohemia after victory on White Mountain battle, protestants persisted as one of most dangerous and strange enemy of pure faith. This attitude aimed mainly to Czech speaking believers and has been persuasively repeated in a lot of deeply influential homiletic works, namely in postils (in Sunday as well as in Feast ones). The aim of paper is inspect the most important Czech Sunday postils and evaluate frequency, strategy and forms of attacks. Excerpted postils were written by Š. Berlička-Scipio, M. V. Štajer, K. Račín, Š. F. Náchodský, F. Veselý, A. Koniáš etc. Some of these postils were clearly published as „a tool“ of strict counter reformation (M. V. Štajer, A. Koniáš), thus shape of their attitudes to protestants should be interesting. Other postils were composed as a manifestation of a moderate process of the counter reformation (F. Veselý); finally, we can find authors with really peculiar way of literary form and type of persuasion as well (Š. F. Náchodský).

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
"Ars rhetorica" a "ars combinatoria" v podání jezuitského kazatele Caspara Knittela
Svatoš, Martin
První část příspěvku se věnuje srovnání klasické rétoriky s novou elokvencí, jak byla vyučována a praktikována jezuity v České provincii Tovaryšstva Ježíšova. Druhá část přibližuje univerzitní kázání profesora pražské univerzity a univerzitního kazatele P. Caspara Knittela SJ, která jsou typickým příkladem konceptuální tvorby v literatuře konce 17. a první poloviny 18. století a - dle názoru autora příspěvku - jedním z vrcholů konceptismu v českých zemích.

Úplný záznam
2017-01-04
16:16
Organizace protestní akce proti Husovu upálení
Novotný, Robert
Studie se na základě prosopografické analýzy snaží o postižení organizačních souvislostí vzniku protestního dopisu proti Husovu upálení ze 2. září 1415. Na základě učiněných zjištění je možné vyslovit závěr, že většina signatářů z řad nižší šlechty připojila svoji pečeť k protestní akci spíše z loajality k mocnějším sousedům, než že by vyjadřovala vlastní konfesionální stanovisko.

Úplný záznam
2016-06-28
13:54
Využití apokalyptických figur v díle Jana Husa
Cermanová, Pavlína
Studie je zaměřena na Husovo využití apokalyptických figur, klade si rovněž otázku, zda je možno Husovo myšlení označit za apokalyptické. Z převážně teologicky definovaného hermeneutického nástroje kritiky se postupně stal prostředek burcující a popisující danou situaci jako nastávající konečný boj se silami Antikrista. Koncept apokalypticky pojmenovaného střetu byl rovněž provázán s Husovou eklesiologií.

Úplný záznam
2016-05-31
13:54
Jan Hus v Kostnici po 6. červenci 1415
Soukup, Pavel
Příspěvek sleduje, v jakých pramenech a v jakých souvislostech se v debatách kostnického koncilu objevovalo jméno Jana Husa po jeho upálení 6. července 1415. V kázáních a traktátech byla Husova figura používána především jako symbol hereze. Z jeho odsouzených tezí se nejčastěji připomínalo učení o církvi a popírání papežského primátu. Kostnický diskurs o Husovi po jeho upálení položil základy jeho negativní reputace, která přežila i v dalších fází protihustiské polemiky.

Úplný záznam
2016-01-25
14:41
Central Europe? Between Reality, Chimera and Conception
Arnason, J. P. ; Hlaváček, Petr ; Troebst, S.
Eine Analyse des Mitteleuropa-Konzeptes im historischen und aktuellen Kontext im Westen, Europa und Tschechien.

Úplný záznam
2016-01-25
14:41
Consultatio jako žánr dobové nábožensko-politické polemiky a Consultatio J. A. Komenského
Balík, Vojtěch
Termín consultatio (konzultace, porada) se v 16. a 17. století ujal primárně v nadpisech odborných publikací medicínských, a nato také právních. Zdá se, že odvozeně se pak stal oblíbeným v písemně vedené veřejné debatě, či spíše v polemice v oboru nábožensko-politickém. Formálně jako consultatio (nezřídka posílená přívlastky jako utilis, salubris, orthodoxa, catholica…) byly představovány jak seriozní odborné práce, tak často i dílka téměř pamfletické úrovně. Jestliže se však J. A. Komenský rozhodl uvést své stěžejní životní dílo právě jako consultatio, jistě se tím jen nehlásil k tradičnímu žánru, ale – podobně jako i v jiných případech nadpisů svých děl – sáhl do hloubky významu toho slova a zapojil je do služby svého záměru. Navíc, jak víme, měl před očima i skutečné konzultace, shromáždění a schůze politiků, představitelů mezináboženského dialogu apod.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-01-11
14:39
Co znamená myslet na čtenáře (o autorské poctivosti a dvojím typu vyprávění)
Koťátko, Petr
Autor konfrontuje dva způsoby vyprávění , které označuje jako 'imunní' a 'radikální', a analogicky dva subjekty vyprávění: 'vypravěče v kondici' a 'vypravěče v rozkladu'. Pokouší se ukázat, že žádný z obou typů vyprávění nelze klasifikovat jako základní či 'přirozený' – s tím, že opačný typ pak vychází jako odchylka od standardu. Oba jsou stejně způsobilé plnit mimetickou funkci, oba mohou být naplněním autorovy odpovědnosti a respektu vůči čtenáři, přestože aktivují odlišné složky čtenářovy interpretační výbavy.

Úplný záznam
2016-01-03
15:52
Europe: A Land od Many Names. An Essay on Czech Context of Europe
Hlaváček, Petr
Analysis of the concept of Central Europe in historical and current context of Czechia, Europe and the West.

Úplný záznam
2015-12-14
15:53
Matěj Václav Štajer a 'jeho' exempla
Havelka, Tomáš
Jezuita Matěj Václav Štajer patří mezi nejvýznamnější postavy české literatury druhé poloviny 17. století. Jeho Postila katolická je pozoruhodná z řady důvodů, jedním z nich je narativní rovina exempel. Pokud navíc spojíme exemplový plán Postily a Štajerova překladu Manniho Věčného pekelného žaláře, stane se Štajer jedním z vůbec nejvýznamnějších producentů exempel své doby. Pokusím se ozřejmit, jak s exemply pracuje, na několika případech předvedu různé interpretační a literárně historické problémy.

Úplný záznam