Institute of Ethnology

Latest additions:
2019-07-25
09:13
On the Subject of Czech Musical Folkloristic Studies
Toncrová, Marta
Subject of contemporary ethnomusicological studies.

Detailed record
2019-07-25
09:13
From Folklore to World Music - a Discourse in Terminology
Uhlíková, Lucie ; Přibylová, I.
Explaining some terms and historical and social contexts in the Czech ethnology.

Detailed record
2019-07-25
09:13

Detailed record
2019-07-25
09:13

Detailed record
2019-07-25
09:13

Detailed record
2019-07-25
09:13
Smích a pláč
Uhlíková, Lucie ; Přibylová, I.
The collection of contributions from the international colloquium brings a wide interdisciplinary spectrum of viewing the theme of laughter and crying in the field of non-artificial music within the genre range from folklore to world music.

Detailed record
2019-03-28
15:08

Detailed record
2019-03-28
15:08

Detailed record
2019-03-28
15:08
Ke vztahu funkce a tektoniky v typologii obřadních písní na hranici východního a západního písňového stylu
Frolcová, Věra
Příspěvek vychází z pramenů lidové písně Moravy a Slezska a z českých, polských a slovenských komparačních pramenů. Zabývá se metrorytmickým a tektonickým principem typologie tradiční hudby. Pro typologii obřadních písní jsou příznačné integrační tendence vývoje (interetnické moravsko-slezsko-polské písňové typy společné funkce) a dezintegrační tendence vývoje (regionální a lokální typy).

Detailed record
2019-03-14
15:59
Ke vztahu funkce a tektoniky v typologii obřadních písní na hranici východního a západního písňového stylu
Frolcová, Věra
Příspěvek vychází z pramenů lidové písně Moravy a Slezska a z českých, polských a slovenských komparačních pramenů. Zabývá se metrorytmickým a tektonickým principem typologie tradiční hudby. Pro typologii obřadních písní jsou příznačné integrační tendence vývoje (interetnické moravsko-slezsko-polské písňové typy společné funkce) a dezintegrační tendence vývoje (regionální a lokální typy).

Detailed record