Etnologický ústav

Nejnovější přírůstky:
2019-02-13
17:43

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Rozpomínání versus zapomínání : o éře tzv. nových lidových písní v totalitním Československu
Uhlíková, Lucie
Příspěvek je věnován otázce paměti ve spojení s tzv. novou lidovou písní, která v totalitním Československu vznikala na půdě folklorního hnutí. Šlo o písně skládané v duchu lidové tradice, avšak s aktuálním obsahem, často politicky angažovaným a agitačním.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Zvukové záznamy lidové hudby na brněnském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR (k metodě etnomuzikologického výzkumu a historii jedné paměťové instituce)
Toncrová, Marta
Příspěvek přibližuje způsob zvukové dokumentace lidových písní a lidové hudby na Etnologickém ústavu AV ČR v Brně.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Recollecting versus Remembering : On the Era of the New Folk Songs in Czechoslovakia during the Totalitarian Regime
Uhlíková, Lucie
The paper explores memory in connection with the new folk songs which originated in totalitarian Czechoslovakia within the folk movement. These songs were written in the spirit of folk tradition, but they had topical content, which often showed political motive and propagandist intent.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Towards a Typology of Czech Traditional Song and Music
Tyllner, Lubomír
This article therefore aims at a complex analysis of traditional music and its typology. On the basis of musical analysis, the im is to establish a typology of the Czech traditional folk song and music, to delineate historical, regional and or national features of Czech traditional music and thus help to incorporate it into a broader European musical and cultural context.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Introduction: Why Typology?
Tyllner, Lubomír
The national identity issue is constantly topical even in times of strong globalization and acculturation tendencies. Music, especially its most fundamental layer - traditional music, also helps to define national identity. Therefore, determining the basic types of Czech folk music is one of the major tasks of ethnomusicological research.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43

Úplný záznam
2019-01-07
14:42

Úplný záznam
2019-01-07
14:42
Zbožné putování na příkladu jezuitských poutních míst
Holubová, Markéta
Na příkladu pobělohorských poutních míst jezuitského řádu se pokoušíme vymezit dynamiku zbožné peregrinace a geografický rádius jednotlivých poutních míst odvíjející se na základě řady faktorů.

Úplný záznam