Etnologický ústav

Nejnovější přírůstky:
2019-03-28
15:08

Úplný záznam
2019-03-28
15:08

Úplný záznam
2019-03-28
15:08
Ke vztahu funkce a tektoniky v typologii obřadních písní na hranici východního a západního písňového stylu
Frolcová, Věra
Příspěvek vychází z pramenů lidové písně Moravy a Slezska a z českých, polských a slovenských komparačních pramenů. Zabývá se metrorytmickým a tektonickým principem typologie tradiční hudby. Pro typologii obřadních písní jsou příznačné integrační tendence vývoje (interetnické moravsko-slezsko-polské písňové typy společné funkce) a dezintegrační tendence vývoje (regionální a lokální typy).

Úplný záznam
2019-03-14
15:59
Ke vztahu funkce a tektoniky v typologii obřadních písní na hranici východního a západního písňového stylu
Frolcová, Věra
Příspěvek vychází z pramenů lidové písně Moravy a Slezska a z českých, polských a slovenských komparačních pramenů. Zabývá se metrorytmickým a tektonickým principem typologie tradiční hudby. Pro typologii obřadních písní jsou příznačné integrační tendence vývoje (interetnické moravsko-slezsko-polské písňové typy společné funkce) a dezintegrační tendence vývoje (regionální a lokální typy).

Úplný záznam
2019-02-13
17:43

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Rozpomínání versus zapomínání : o éře tzv. nových lidových písní v totalitním Československu
Uhlíková, Lucie
The paper explores memory in connection with the new folk songs which originated in totalitarian Czechoslovakia within the folk movement. These songs were written in the spirit of folk tradition, but they had topical content, which often showed political motive and propagandist intent.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Zvukové záznamy lidové hudby na brněnském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR (k metodě etnomuzikologického výzkumu a historii jedné paměťové instituce)
Toncrová, Marta
Příspěvek je stručným přehledem o metodách terénního výzkumu, následné analýze získaných dat a o způsobu jejich využití v odborné praxi. Hlavním dokladem této činnosti jsou zvukové nahrávky. Vedle toho je to také paměť, která dovoluje získat další informace, týkající se přípravy výzkumu, procesu práce s informátory a další údaje provázející výzkumnou práci v terénu.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Recollecting versus Remembering : On the Era of the New Folk Songs in Czechoslovakia during the Totalitarian Regime
Uhlíková, Lucie
The paper explores memory in connection with the new folk songs which originated in totalitarian Czechoslovakia within the folk movement. These songs were written in the spirit of folk tradition, but they had topical content, which often showed political motive and propagandist intent.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Towards a Typology of Czech Traditional Song and Music
Tyllner, Lubomír
This article therefore aims at a complex analysis of traditional music and its typology. On the basis of musical analysis, the im is to establish a typology of the Czech traditional folk song and music, to delineate historical, regional and or national features of Czech traditional music and thus help to incorporate it into a broader European musical and cultural context.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43

Úplný záznam