Etnologický ústav

Nejnovější přírůstky:
2018-03-26
17:54

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Píseň svatého Vojtěcha. Tradice písně Hospodine pomiluj ny, svatovojtěšská legenda a pražský Slovanský klášter
Slavický, Tomáš
Studie se zabývá dějinami recepce nejstarší české duchovní písně Hospodine pomiluj ny. Původ textu, poprvé zapsaného ve 14. století se dnes datuje do 10.-11. století, struktura textu i nápěvu je odvozena ze západního typu litanií v církevní slovanštině. Dějiny recepce této písně zahrnují její využití v různých funkcích, náležejících formě litanie (v rámci liturgie, při královské korunovaci, před bitvami, v čase nebezpečí, pro získání odpustků). Dlouhá tradice písně zahrnuje několik různých - i historizujících - redakcí. Dvě různé tradice recepce písně se krátce protly v liturgii Emauzského kláštera (s kostele zasvěceným mj. sv. Vojtěchovi, domnělému autorovi písně) ve 14. století. Lze doložit též souvislost mezi melodií písně Hospodine pomiluj ny a tradicí hlaholského zpěvu v Chorvatsku.

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Folklore in the mirror of individual and social interests (a case study of the Czech ethnologist František Pospíšil)
Uhlíková, Lucie ; Pavlicová, M.
The paper demonstrates how the research aims and the interpretation of researched topics can be determined both by individual interests as well as by social context. František Pospíšil (1885–1958), a noted ethnologist from Brno, was one of the first Czech scholars who used a phonograph to record dialects and folk singing, and a film camera to research dance traditions.

Úplný záznam
2018-03-16
15:47

Úplný záznam
2018-03-09
13:19

Úplný záznam
2018-03-09
13:19
Negotiating the Place for a Dance
Stavělová, Daniela
The text focuses on the observation of the process during the features of traditional culture are transformed for the purposes of the present urban context. The study explores a rural carnival (called masopust in Czech Republic) in some districts of Prague since the early 1990s into a present festivity involving local people as participants. The process of rethinking carnival and (re)constructing the dance and music repertory is studied from the perspective of urbanisation. The contribution is based on the observation of the dichotomy of public/private space appropriated by the dance. Its goal is to disclose the role of the recent music and dance repertory in the process of local identity building.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Lidová léčba, rituál a magie u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu
Beranská, Veronika
Příspěvek pojednává o dvou úzce tematicky provázaných oblastech lidského konání a myšlení, jakými jsou praktická snaha o navrácení zdraví v podobě léčebných postupů a víra v duchovní sféru (transcendentno) přesahující jedince a jeho jednání v každodenním životě. Rámec textu je pro přehlednost rozčleněn do podkategorií zabývajících se jednotlivými aspekty lidového léčení a jejich adaptabilitou na změnu prostředí. Příspěvek vychází ze vzpomínek a pamětí přesídlených Čechů z oblasti bývalého Sovětského svazu a poznatků tematicky zaměřené literatury.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Antonio Caldara in his time
Jonášová, Milada ; Volek, T.
Conference contributions to the life and work of the composer Antonio Caldara

Úplný záznam
2017-10-04
17:58

Úplný záznam
2017-07-21
12:45
Muzikologická bibliografická databáze
Vozková, Jana
Muzikologická bibliografická databáze je projekt, zaštítěný Kabinetem hudební historie EÚ AV ČR, v. v. i. a navazující na jeho starší bibliografické aktivity. Rozvíjí a doplňuje se postupně od roku 2013, s důrazem na evidenci aktuálních přírůstků tuzemské muzikologické publikační produkce. Zahrnuje monografie, kritické edice, sborníky, z oblasti analytického rozpisu pak články ve sbornících a časopisech (kompletně zpracováno je 50 ročníku časopisu Hudební věda, další muzikologické časopisy se zpracovávají v rámci programu VISK9), kapitoly z knih, recenze a důležitější zprávy. Databáze je založena na knihovnickém katalogizačním programu Aleph - s použitím aktuálně platné katalogizační normy RDA, využívá napojení na národní databázi autorit Národní knihovny ČR. Od roku 2015 je formou retrokonverze databáze doplňována o bibliografické záznamy vznikající přepisem ze starších tištěných databází. Aktuálně má databáze přes 8000 záznamů.

Úplný záznam