Ústav výzkumu globální změny

Nejnovější přírůstky:
2018-11-15
12:43
Response of aerosol concentrations to the daily atmospheric boundary layer variability at the national atmospheric observatory Košetice
Holubová Šmejkalová, Adéla ; Zíková, Naděžda ; Ždímal, Vladimír ; Komínková, Kateřina ; Holoubek, Ivan
The atmospheric boundary layer (ABL) is the part of the troposphere directly influenced by the properties of the Earth’s surface. The ABL thickness reaches from hundreds of meters to a few kilometres. The daily cycle of the ABL height is primarily result of interaction between incoming solar radiation and Earth’s surface heat fluxes because a turbulent motion is dominant in this layer. Air pollutants are generally emitted from surface and their measured concentrations are also influenced by dilution of the atmosphere, or ABL thickness. This study is focused on the linkage between the diurnal ABL height evolution and aerosol particle number concentrations.

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
Characterization of equivalent black carbon (ebc) at a regional backgound site in Central Europe: Variability and source identification
Mbengue, Saliou ; Serfozo, Norbert ; Holubová Šmejkalová, Adéla ; Holoubek, Ivan
Black carbon (BC) is recognized to play an important role on adverse public health and in the Earth’s climate system (Bond et al., 2013). It is the most efficient light-absorbing aerosol species in the visible spectrum emitted as primary pollutant from a variety of combustion related sources. Although measurements of Equivalent Black Carbon (EBC) with multiple wavelength aethalometer have been used to provide insights regarding the influence of fossil fuel (traffic emissions) and wood smoke in ambient air (Sandradewi et al., 2008; Vaishya et al 2017), scarce studies have been reported in Eastern Central Europe using real-time EBC measurements.\nThis study focuses on the seasonal, diurnal and weekly trends of EBC at a regional background site in Central Europe during a 5-year measurement. Our aim is to identify the potential sources of EBC, especially the influence from fossil fuel and biomass burning.

Úplný záznam
2018-07-09
13:44
Změny mikroklimatu ostřicové louky během posledních 40 let
Dušek, Jiří ; Stellner, Stanislav ; Hudecová, S.
Průměrná, maximální a minimální teplota vzduchu postupně vzrostla během let 1977 až 2017. Vzestup teplot není stejný během různých období roku. Zjistili jsme různý vzestup teplot vzduchu pro jednotlivé měsíce roku. Denní průměrná teplota průkazně vzrostla ve vegetačním období (duben - květen). Nejvyšší vzrůst maximální teploty vzduchu byl zaznamenán v měsíci dubnu. Charakter srážek se také během měřeného období změnil a je konsistentní s růstem teplot vzduchu. Pokles srážek lze pozorovat v teplejším dubnu. Frekvence extrémních srážek a s nimi související kolísání vodní hladiny je podstatně vyšší v posledních letech, než tomu bylo před rokem 2000. Podrobná znalost týkající se mikroklimatických změn v ostřicové louce jsou důležité z hlediska ekosystémových funkcí mokřadu v krajině.\n

Úplný záznam
2018-07-09
13:44
Effects of urbanization on the landscape of a Modern City in Ghana: A case study of sunyani
Boateng, K. A. ; Mensah, Caleb ; Agyei, Thomas ; Švik, Marian
According to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, changes in land use through urbanization and agriculture are the key anthropogenic effects of climate change. Thus, the preservation of natural environment of urban areas is essential for conserving water and soil, while still adjusting the microclimatic variables (temperature, precipitation, relative humidity, etc.) and stabilizing the natural ecological system from destruction. It has been observed that most parts of city's green vegetation have been lost due to housing developments and commercial activities. This study was carried out to assess the effect of the change in land use on a modern city like Sunyani, by observing the significant changes in vegetation cover from LANDSAT TM imagery over a 31-year period (1986-2017). From the study, there was significant decline of vegetation cover from 1986 to 1999, and no significant change from 1999 to 2017. There were also significant changes in the built-up areas from 1986 to 1999 and no significant change from 1999 to 2017. Adoption of sustainable and environmentally friendly technologies that maintain open green vegetation is recommended for future city planning.

Úplný záznam
2018-04-06
16:29
Využití růstových modelů k hodnocení způsobů hospodaření při pěstování polních plodin a vlivu na půdní procesy
Hlavinka, Petr ; Trnka, Miroslav ; Balek, Jan ; Dubrovský, Martin ; Pohanková, Eva ; Wimmerová, Markéta ; Žalud, Zdeněk
Metodika popisuje možnosti aplikace růstových modelů k hodnocení různých způsobů hospodaření v rámci pěstování vybraných polních plodin a jejich vliv na vybrané půdní procesy a podmínky. Tato publikace se zaměřuje na komplexní simulace v interakčním systému půda-rostlina-atmosféra-zemědělec pomocí modelu HERMES. Schopnost simulovat procesy v podmínkách střídání plodin kontinuálně a nepřerušeně (i pro období delší než 100 let) přináší možnost poukázat na dlouhodobé trendy ve vývoji půdních procesů. Dále je možné srovnávat důsledky rozdílných přístupů hospodaření v kombinaci s vybranými stanovištními a půdními podmínkami a také pro vybrané scénáře vývoje klimatu. V rámci této publikace jsou prezentovány výstupy pro podmínky bez předpokládané změny klimatu i podmínky reflektující posun klimatických podmínek v průběhu 21. století na základě 6 vybraných klimatických scénářů. Pro vybrané kombinace podmínek jsou také kvantifikovány předpokládané dopady na růst a výnosy cílové skupiny plodin.

Úplný záznam
2018-03-26
17:54
Current possibilities for quantification and modeling of recreation services
Pechanec, V. ; Cudlín, Pavel ; Machar, I. ; Kilianová, H.
Ecosystems provide settings for a hugely diverse array of recreational activities. Recreational values are among the most well-recognized of all ecosystem services by the public, and human preferences for recreation have been well-studied by economists and other social scientists. From a spatial perspective, we can map sources of recreational value, sinks of recreational value, users of a particular recreation area for a given activity, and the spatial flow that connects users to specific recreational areas. The text presents two key approaches of modelling tools InVEST and ARIES. Methodological approaches are compared with each other and the requirements for data confronted with national data sources.

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Vývoj nápojů s obsahem lignanů získávaných z odpadního rostlinného materiálu (suky smrku ztepilého).
Tříska, Jan ; Vrchotová, Naděžda
Vývoj nápojů s obsahem lignanů získavaných z odpadního rostlinného materiálu (suky smrku ztepilého). Analýzy lignanů, zejména 7-hydroxymatairesinolu, pomocí chromatografických metod, zejména HPLC s DAD a FLD detektorem. Některé analýzy bylo nutné potvrdit pomocí LC-MS.

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Vývoj postupu extrakce odpadního rostlinného materiálu (réví) a stanovení resveratrolu a jeho derivátů.
Tříska, Jan ; Vrchotová, Naděžda
Vývoj postupu extrakce odpadního materiálu (réví) a stanovení resveratolu a jeho derivátů. Analýzy polyfenolických látek a stilbenů, zejména katechinu, epikatechinu, resveratolu, viniferinu v extraktu z réví pomocí chromatografických metod, zejména HPLC s DAD a FLD detektorem. Některé analýzy bylo nutné potvrdit pomocí LC-MS. Součástí analýz je i interpretace výsledků.

Úplný záznam
2018-03-09
13:20
Do Invasive Alien Species Affect Diversity of Local Communities?
Kindlmann, Pavel ; Honěk, A. ; Martinková, Z.
Here we present results of simulation models to investigate the diversity dynamics in a theoretical system consisting of an "original" community of native species and an invasive alien species that invades this community, thus creating a "new" community. See Kindlmann et al. (2017) for full details of the simulations and results.

Úplný záznam
2018-03-09
13:20
Statistical analyses of Land Surface Temperature in Local Climate Zones: Case study of Brno and Prague (Czech Republic)
Geletič, Jan ; Dobrovolný, Petr ; Lehnert, M.
The classification of "local climate zones" (LCZs) emerged in urban climatology to standardize description of urban climate research sites. One of the goals of classification was to get beyond urban-rural dichotomy which enabled to study urban air temperature field in more detail. Based on empirical and modelling work LCZ have proven effective in examining intra-urban air temperature differences, however a robust examination of intra-urban land surface temperatures using the LCZ framework remains elusive. In this study a GIS-based method is used for LCZ delimitation in Prague and Brno (Czech Republic), while land surface temperatures (LSTs) derived from LANDSAT and ASTER satellite data are employed for exploring the extent to which LCZ classes discriminate with respect to LSTs. Results indicate that LCZs demonstrate the features typical of LST variability, and thus typical surface temperatures differ significantly among most LCZs. ANOVA and subsequent multiple comparison tests demonstrated that significant temperature differences between the various LCZs prevail in both cities (89.3% and 91.6% significant LST differences for Brno and Prague respectively). In general, LCZ 8 (large low-rise buildings), LCZ 10 (heavy industry) and LCZ D (low plants) are well-distinguishable, while LCZ 2 (compact midrise), LCZ 4 (open high-rise), and LCZ 9 (sparsely built-up) are less distinguishable in terms of their LST. In most of the scenes LCZ 10 (heavy industry), LCZ 2 (mid-rise buildings) and LCZ 3 (low-rise building) are the warmest and LCZ G (water bodies) and LCZ A (dense forest) are the coolest zones in term of their LST. Further studies are needed to account for observational errors (such as seasons differences or thermal anisotropy) on LCZ LST patterns.

Úplný záznam