Ústav výzkumu globální změny

Nejnovější přírůstky:
2019-02-13
17:43
Souhrnná výzkumná zpráva MENDELU 1803
Hanuš, Jan ; Fajmon, Lukáš
Letecká kampaň Křtiny 2018 byla zaměřena na laserové skenování a zpracování dat pro školního lesní podnik Křtiny

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Souhrnná výzkumná zpráva 1801
Hanuš, Jan ; Fajmon, Lukáš
Kampaň Hodonínsko byla zaměřena na pořízení dat pro studium možnosti detekce půd kontaminovaných ropou z leteckých hyperspektrálních dat.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Hodnocení zdravotního stavu lesních porostů v České republice pomocí satelitních dat Sentinel-2
Lukeš, Petr ; Strejček, R. ; Křístek, Š. ; Mlčoušek, M.
Předkládaná metodika má za cíl navrhnout komplexní systém celoplošného hodnocení zdravotního stavu lesních porostů České republiky na základě analýzy satelitních dat Sentinel2. Metodika řeší celý proces od zpracování zdrojových satelitních dat pomocí zcela nového přístupu založeného na využití všech dostupných satelitních pozorování a jejich zpracování do formy bezoblačných mozaik České republiky za využití přístupu analýzy velkých dat. V\nnásledném kroku jsou produkty odvozené z těchto bezoblačných mozaik (vegetační indexy a jiné analýzy obrazu) porovnány s rozsáhlou databází pozemního šetření zdravotního stavu lesních porostů (hodnoty indexu listové plochy vzorkované v rámci vývoje metodiky - dále LAI, databáze defoliací porostů ICPForests, hyperspektrální letecká data pro vybrané zájmové území, globální databáze detekce těžby). Pro produkty s nejlepším vztahem k pozemním hodnotám indexu listové plochy je vyvinut predikční statistický model zisku hodnot LAI ze satelitních dat. Zdravotní stav porostů je hodnocen na základě sledování meziroční změny hodnot LAI pro bezoblačné mozaiky generované v maximu vegetační fáze vegetace, kde jsou jednotlivé pixely zařazeny do čtyř tříd zdravotního stavu dle míry růstu či poklesu LAI ve sledovaném období. Finální hodnocení zdravotního stavu je aplikováno na úrovni katastrálních území, kde je každé katastrální území zařazeno do čtyř tříd zdravotního stavu na základě procentického zastoupení porostů nejnižší třídy zdravotního stavu (výrazný pokles LAI) k celkové lesnatosti porostů do 80 let věku.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
JCU_1802
Fabiánek, Tomáš ; Hanuš, Jan ; Fajmon, Lukáš
Akvizice dat Leteckou hyperspektrální laboratoří nad lokalitami v okolí obcí Krasíkovice a Kochánky proběhla 27. a 29. května 2018. Důvodem pořízení hyperspektrálních a LiDARových dat bylo ověření kritických zdrojových lokalit na experimentálních povodích IV. řádu nebo jejich částech s vysokými koncentracemi dusičnanů ve vodách (vč. drenáží).

Úplný záznam
2019-01-07
14:42

Úplný záznam
2019-01-07
14:42
Effects of urbanization on the landscape of a Modern City in Ghana: A case study of sunyani
Boateng, K. A. ; Mensah, Caleb ; Agyei, Thomas ; Švik, Marian
Changes in land use through urbanization and agriculture are the key anthropogenic effects of climate change. Thus, the preservation of natural environment of urban areas is essential for conserving water and soil, while still adjusting the microclimatic variables (temperature, precipitation, relative humidity, etc.) and stabilizing the natural ecological system from destruction. It has been observed that most parts of city's green vegetation have been lost due to housing developments and commercial activities. This study was carried out to assess the effect of the change in land use on a modern city like Sunyani, by observing the significant changes in vegetation cover from LANDSAT TM imagery over a 31-year period (1986 – 2017). From the study, there was significant decline of vegetation cover from 1986 to 1999, and no significant change from 1999 to 2017. There were also significant changes in the built-up areas from 1986 to 1999 and no significant change from 1999 to 2017. Adoption of sustainable and environmentally friendly technologies that maintain open green vegetation is recommended for future city planning.

Úplný záznam
2019-01-07
14:42
Letecká hyperspektrální kampaň HYPOS
Hanuš, Jan ; Homolová, Lucie ; Janoutová, Růžena
ESA projekt HYPOS (Hyperspectral analysis and heterogeneous surface modelling) řešili pracovníci CzechGlobe společně se třemi francouzskými partnery (Magellium, CESBIO, IRSTEA) v letech 2016 až 2018. Úkolem projektu bylo vytvoření algoritmů pro odhad parametrů vegetace z hyperspektrálních dat a definování nejvhodnějších spektrálních pásem pro odhad parametrů z multispektrálních dat.

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
Response of aerosol concentrations to the daily atmospheric boundary layer variability at the national atmospheric observatory Košetice
Holubová Šmejkalová, Adéla ; Zíková, Naděžda ; Ždímal, Vladimír ; Komínková, Kateřina ; Holoubek, Ivan
The atmospheric boundary layer (ABL) is the part of the troposphere directly influenced by the properties of the Earth’s surface. The ABL thickness reaches from hundreds of meters to a few kilometres. The daily cycle of the ABL height is primarily result of interaction between incoming solar radiation and Earth’s surface heat fluxes because a turbulent motion is dominant in this layer. Air pollutants are generally emitted from surface and their measured concentrations are also influenced by dilution of the atmosphere, or ABL thickness. This study is focused on the linkage between the diurnal ABL height evolution and aerosol particle number concentrations.

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
Characterization of equivalent black carbon (ebc) at a regional backgound site in Central Europe: Variability and source identification
Mbengue, Saliou ; Serfozo, Norbert ; Holubová Šmejkalová, Adéla ; Holoubek, Ivan
Black carbon (BC) is recognized to play an important role on adverse public health and in the Earth’s climate system (Bond et al., 2013). It is the most efficient light-absorbing aerosol species in the visible spectrum emitted as primary pollutant from a variety of combustion related sources. Although measurements of Equivalent Black Carbon (EBC) with multiple wavelength aethalometer have been used to provide insights regarding the influence of fossil fuel (traffic emissions) and wood smoke in ambient air (Sandradewi et al., 2008; Vaishya et al 2017), scarce studies have been reported in Eastern Central Europe using real-time EBC measurements.\nThis study focuses on the seasonal, diurnal and weekly trends of EBC at a regional background site in Central Europe during a 5-year measurement. Our aim is to identify the potential sources of EBC, especially the influence from fossil fuel and biomass burning.

Úplný záznam