Ústav výzkumu globální změny

Nejnovější přírůstky:
2018-04-06
16:29
Využití růstových modelů k hodnocení způsobů hospodaření při pěstování polních plodin a vlivu na půdní procesy
Hlavinka, Petr ; Trnka, Miroslav ; Balek, Jan ; Dubrovský, Martin ; Pohanková, Eva ; Wimmerová, Markéta ; Žalud, Zdeněk
Metodika popisuje možnosti aplikace růstových modelů k hodnocení různých způsobů hospodaření v rámci pěstování vybraných polních plodin a jejich vliv na vybrané půdní procesy a podmínky. Tato publikace se zaměřuje na komplexní simulace v interakčním systému půda-rostlina-atmosféra-zemědělec pomocí modelu HERMES. Schopnost simulovat procesy v podmínkách střídání plodin kontinuálně a nepřerušeně (i pro období delší než 100 let) přináší možnost poukázat na dlouhodobé trendy ve vývoji půdních procesů. Dále je možné srovnávat důsledky rozdílných přístupů hospodaření v kombinaci s vybranými stanovištními a půdními podmínkami a také pro vybrané scénáře vývoje klimatu. V rámci této publikace jsou prezentovány výstupy pro podmínky bez předpokládané změny klimatu i podmínky reflektující posun klimatických podmínek v průběhu 21. století na základě 6 vybraných klimatických scénářů. Pro vybrané kombinace podmínek jsou také kvantifikovány předpokládané dopady na růst a výnosy cílové skupiny plodin.

Úplný záznam
2018-03-26
17:54
Current possibilities for quantification and modeling of recreation services
Pechanec, V. ; Cudlín, Pavel ; Machar, I. ; Kilianová, H.
Ecosystems provide settings for a hugely diverse array of recreational activities. Recreational values are among the most well-recognized of all ecosystem services by the public, and human preferences for recreation have been well-studied by economists and other social scientists. From a spatial perspective, we can map sources of recreational value, sinks of recreational value, users of a particular recreation area for a given activity, and the spatial flow that connects users to specific recreational areas. The text presents two key approaches of modelling tools InVEST and ARIES. Methodological approaches are compared with each other and the requirements for data confronted with national data sources.

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Vývoj nápojů s obsahem lignanů získávaných z odpadního rostlinného materiálu (suky smrku ztepilého).
Tříska, Jan ; Vrchotová, Naděžda
Vývoj nápojů s obsahem lignanů získavaných z odpadního rostlinného materiálu (suky smrku ztepilého). Analýzy lignanů, zejména 7-hydroxymatairesinolu, pomocí chromatografických metod, zejména HPLC s DAD a FLD detektorem. Některé analýzy bylo nutné potvrdit pomocí LC-MS.

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Vývoj postupu extrakce odpadního rostlinného materiálu (réví) a stanovení resveratrolu a jeho derivátů.
Tříska, Jan ; Vrchotová, Naděžda
Vývoj postupu extrakce odpadního materiálu (réví) a stanovení resveratolu a jeho derivátů. Analýzy polyfenolických látek a stilbenů, zejména katechinu, epikatechinu, resveratolu, viniferinu v extraktu z réví pomocí chromatografických metod, zejména HPLC s DAD a FLD detektorem. Některé analýzy bylo nutné potvrdit pomocí LC-MS. Součástí analýz je i interpretace výsledků.

Úplný záznam
2018-03-09
13:20
Do Invasive Alien Species Affect Diversity of Local Communities?
Kindlmann, Pavel ; Honěk, A. ; Martinková, Z.
Here we present results of simulation models to investigate the diversity dynamics in a theoretical system consisting of an "original" community of native species and an invasive alien species that invades this community, thus creating a "new" community. See Kindlmann et al. (2017) for full details of the simulations and results.

Úplný záznam
2018-03-09
13:20
Statistical analyses of Land Surface Temperature in Local Climate Zones: Case study of Brno and Prague (Czech Republic)
Geletič, Jan ; Dobrovolný, Petr ; Lehnert, M.
The classification of "local climate zones" (LCZs) emerged in urban climatology to standardize description of urban climate research sites. One of the goals of classification was to get beyond urban-rural dichotomy which enabled to study urban air temperature field in more detail. Based on empirical and modelling work LCZ have proven effective in examining intra-urban air temperature differences, however a robust examination of intra-urban land surface temperatures using the LCZ framework remains elusive. In this study a GIS-based method is used for LCZ delimitation in Prague and Brno (Czech Republic), while land surface temperatures (LSTs) derived from LANDSAT and ASTER satellite data are employed for exploring the extent to which LCZ classes discriminate with respect to LSTs. Results indicate that LCZs demonstrate the features typical of LST variability, and thus typical surface temperatures differ significantly among most LCZs. ANOVA and subsequent multiple comparison tests demonstrated that significant temperature differences between the various LCZs prevail in both cities (89.3% and 91.6% significant LST differences for Brno and Prague respectively). In general, LCZ 8 (large low-rise buildings), LCZ 10 (heavy industry) and LCZ D (low plants) are well-distinguishable, while LCZ 2 (compact midrise), LCZ 4 (open high-rise), and LCZ 9 (sparsely built-up) are less distinguishable in terms of their LST. In most of the scenes LCZ 10 (heavy industry), LCZ 2 (mid-rise buildings) and LCZ 3 (low-rise building) are the warmest and LCZ G (water bodies) and LCZ A (dense forest) are the coolest zones in term of their LST. Further studies are needed to account for observational errors (such as seasons differences or thermal anisotropy) on LCZ LST patterns.

Úplný záznam
2018-03-09
13:19
Foliar application of zinc reduces the risk of drought stress on poppy (Papaver somniferum L.)
Škarpa, P. ; Richter, R. ; Hlavinka, Petr ; Trnka, Miroslav
Especially in arid regions, drought stress is considered as one of the main reasons for yield reduction of plant. Zinc, as one of the essential microelements in crop plant, plays a crucial role in resistance to drought stress. The objective of the vegetation experiment established in 2011-2015 on locality Zaboice was to explore the effect of the foliar zinc application on the yield of poppy in interactions with weather conditions observed years. Effect of zinc foliar application was significantly dependent on the average daily air temperature (r =-0.936). Foliar application of zinc increases production of poppy seed, in the range from 6.9 to 25.5 % and the efficiency of zinc foliar fertilization increases with a widening deficit rainfall calculated as the difference between the precipitation sum and reference evapotranspiration of poppy growing season (r =-0.9072). In general, the results of the present study indicate that usage of zinc foliar application reduces the harmful effects of water deficit stress and increases resistance to drought stress in poppy plant.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Vývoj metody optimalizace kultivace sinice Nostoc sp. CCAP 1453/38
Chmelík, Dominik ; Červený, Jan
Předmětem výzkumné zprávy je identifikace a detailní popis optimálních podmínek produkce sinice Nostoc v přirozeném mikrobiálním konsorciu. Dále byla pro účely ověření molekulární identifikace genetického mechanismu produkce vybraného sekundárního metabolitu provedena axenizace sinice Nostoc.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Výzkum kultivace mikrořas se zaměřením na sekvestraci CO2 s cílem hodnocení produkce lipidů jako potencionálního produktu spojeného s utilizací CO2 ze spalin
Sukačová, Kateřina ; Zavřel, Tomáš ; Červený, Jan
Předmětem výzkumné zprávy je shrnutí problematiky kultivace mikrořas zaměřené na zhodnocení klíčových podmínek nezbytných pro účinný růst mikrořas se zvláštním přihlédnutím k možnostem využití CO2 pocházejícího ze spalin při mikrořasových kultivacích. Součástí práce je také experimentální vyhodnocení optimálních růstových podmínek pro mikrořasu Chlorella pyrenoidosa Chick (IPPAS C2) a návrh dvoufázové kultivace této řasy spojené s produkcí lipidů.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Využití předpovědi půdní vlhkosti a intenzity sucha pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě
Trnka, Miroslav ; Štěpánek, Petr ; Chuchma, F. ; Možný, M. ; Bartošová, Lenka ; Hlavinka, Petr ; Balek, Jan ; Zahradníček, Pavel ; Skalák, Petr ; Farda, Aleš ; Semerádová, Daniela ; Meitner, Jan ; Bláhová, M. ; Fiala, R. ; Žalud, Zdeněk
Metodika popisuje způsob přípravy předpovědi půdní vlhkosti a intenzity a sucha a současně se zabývá tím, jak jsou tyto předpovědi spolehlivé a jak mohou být využívány. Schopnost předpovídat hodnoty půdní vlhkosti s výhledem až na 9 dní pomocí souboru modelů pro numerickou předpověď počasí sebou nese i nové možnosti reakce v oblasti zemědělského hospodaření. S ohledem na poměrně vysokou míru předpověditelnosti jak půdní vlhkosti i intenzity sucha metodika představuje základní postupy, které je možné využít pro přijetí vhodných opatření od využití závlah po extenzifikaci produkce. V rámci této publikace jsou pak jako příklad prezentovány výsledky analýzy úspěšnosti předpovědi zpracovávané v reálném čase v roce 2017. Prezentovaný systém je plně funkční a využitelný i pro následující sezóny na portále www.intersucho.cz.

Úplný záznam