Analysis

Latest additions:
2018-04-25
11:49
Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - v roce 2015
Český statistický úřad
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami a jejich zaměstnanci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-04-25
10:18
Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice - v roce 2014
Dubská, Drahomíra ; Kučera, Lukáš ; Kamenický, Jiří
Analýza se zabývá výkonností ekonomiky ČR, nerovnováhami a vybranými ukazateli konkurenceschopnosti a konvergenčních procesů v mezinárodním srovnání a středně- či dlouhodobém časovém horizontu. Ve stejném rámci sleduje i vývoj vybraných indikátorů kvality života.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-04-25
09:47
The Czech Economy Development - 2nd Half-year of 2017
Kamenický, Jiří ; Súkupová, Karolína
The assessment of the CR´s real and monetary economy development in the last period (output of basic industries, GDP, expenditure, income, external economic relations, prices, labour market, money supply, interest rates, state budget).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-04-25
09:34
Život cizinců v ČR - 2017
Český statistický úřad
Rozšířené informace o cizincích v ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-04-25
09:27
Ženy a muži v datech - 2017
Český statistický úřad
Přehled genderových rozdílů za jednotlivé oblasti na základě datových výstupů z ročenky Zaostřeno na ženy a muže.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-04-18
11:55
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 2016
Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2016 s návazností od roku 2011, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-04-18
11:48
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2016
Dědič, Petr ; Fialová, Hedvika ; Mikanová, Monika ; Vávrová, Klára
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2016 s návazností od roku 2011, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-04-18
11:43
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje - 2016
Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2016 s návazností od roku 2011, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-04-18
11:34
Zahraniční obchod se Spojeným královstvím - 2017
Český statistický úřad
Časová řada vývozu a dovozu v teritoriální a zbožové struktuře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-04-18
11:08
Vzdělávání zaměstnaných osob - 2015
Český statistický úřad
Publikace Vzdělávání zaměstnaných osob přináší hlavní závěry národních výstupů mezinárodně srovnatelného šetření Continuing Vocational Training Survey 2015 (CVTS 5), které statisticky zachycuje oblast firemního vzdělávání. Jednotlivé kapitoly publikace se zaměřují zejména na následující oblasti: důraz, který je ve firmách kladen na vzdělávání, jeho praktická organizace, hodnocení a reakce firem na toto hodnocení; účast zaměstnanců v různých formách vzdělávání, témata vzdělávání a soulad s potřebami firmy; finance ve firemním vzdělávání; omezení a překážky, které firmy ve vzdělávání zaměstnanců limitují, případně mu brání; spolupráce firem a škol, její frekvence a důvody ne/spolupráce; problémy s obsazováním volných pracovních míst a nabírání absolventů do firem. Součástí publikace je i kapitola představující metodologii šetření a tabulková příloha s výstupy šetření v podrobných členěních.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record