Analýzy

Nejnovější přírůstky:
2017-05-23
13:06
Srovnávací analýza vývoje ekonomik České republiky, Slovenska a Rakouska
Odbor Kancelář předsedkyně ; Oddělení svodných analýz ; Dubská, Drahomíra
Tři středoevropské země, tj. Českou republiku, Slovenskou republiku a Rakousko, spojuje nejen geografická těsnost a mentální podobnost, ale i několik dalších rysů převážené ekonomické povahy: v současné době velmi silná vazba na německou ekonomiku, co do velikosti ekonomik místo v prostřední třetině žebříčku evropských zemí, znatelná socio kulturní podobnost, aj. Evidentní jsou však i rozdíly, zejména v úrovni ekonomické vyspělosti měřené obvyklými ukazateli, a to v případě Rakouska na jedné straně a ČR a Slovenska na straně druhé.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-23
12:02
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 4. čtvrtletí 2016
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Průměrná míra zaměstnanosti 20-64letých v zemích EU28 ve 4. čtvrtletí roku 2016 mírně poklesla a ke stanovenému cíli členským zemím EU chybí průměrně 3,6 procentních bodů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-23
11:57
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 3. čtvrtletí 2016
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Průměrná míra zaměstnanosti 20-64letých v zemích EU28 se ve 3. čtvrtletí roku 2016 i nadále zvýšila a ke stanovenému cíli členským zemím EU chybí průměrně pouhých 3,5 procentních bodů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-23
11:52
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 2. čtvrtletí 2016
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Průměrná míra zaměstnanosti 20-64letých v zemích EU28 ve 2. čtvrtletí roku 2016 opět vzrostla a je nejvyšší od konce roku 2008.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-23
11:46
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 1. čtvrtletí 2016
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech zemích EU28 míra zaměstnanosti 20-64letých meziročně zvýšila.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-23
09:14
Financování vzdělávání v České republice v mezinárodním srovnání
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
Tato práce si klade za úkol představit čtenářům různé zdroje dat týkajících se financování vzdělávání v České republice (dále jen ČR) a také některé aktuální publikace a analýzy, zejména ty, které srovnávají situaci v ČR s dalšími zeměmi. Vzhledem k tomu, jaká data jsou k dispozici (resp. na jaká data se již řadu let klade důraz ze strany vzdělávací politiky), zaměří se pouze na formální vzdělávání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-22
13:11
Disponibilní příjmy domácností stouply díky silnému růstu ekonomiky
Kučera, Lukáš
Silný růst ekonomiky v 1. až 3. čtvrtletí 2015 se projevil významně i v disponibilních příjmech domácností. Proti stejnému období roku 2014 si polepšily o 38,8 mld. korun nominálně a jejich příjmy tak činily bezmála 1,7 bilionu. Ke zlepšení příjmové situace domácností přispěl především nárůst objemu mezd a platů za práci v tuzemsku
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-22
12:55
Demografická ročenka České republiky - 2015
Odbor statistiky obyvatelstva
Veškeré údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-22
12:42
Ve všech krajích podstatně vzrostl počet pracujících s vyšším stupněm vzdělání
Petráňová, Marta ; Mejstřík, Bohuslav
V průběhu dvaceti let rychle rostl počet pracujících v krajích ČR s terciárním vzděláním. Zároveň se výrazně snížil počet pracujících se základním vzděláním a prakticky ve všech krajích i počet pracujících se středním stupněm vzdělání bez maturity. Struktura zaměstnanosti podle stupně dokončeného formálního vzdělání se však mezikrajsky významně liší.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-05-22
12:37
Rychlý růst vzdělanosti žen
Petráňová, Marta ; Mejstřík, Bohuslav
V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob s terciárním vzděláním se zvýšil o více než půl miliónu. Přitom výrazně poklesl počet osob této věkové kategorie se základním vzděláním a zvláště se středním vzděláním bez maturity (vyučených). To se odráží v současné situaci v oblasti nabídky a poptávky v řadě profesí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam