Original title: Vnitřní stěhování v ČR - 2005 až 2017
Authors: Odbor statistiky obyvatelstva
Document type: Analysis
Year: 2018
Language: cze
Abstract: Publikace se zabývá vnitřním stěhováním v ČR v letech 2005 – 2017. Obsahově navazuje na publikaci vydanou ČSÚ v roce 2005 (Vnitřní stěhování v ČR v letech 1991 – 2004, kód 4029-05). Pohyb obyvatel uvnitř ČR analyzuje na úrovni obcí, SO ORP, okresů, krajů a velikostních skupin obcí. Vnitřní migrace je hodnocena také z hlediska pohlaví, věku a státního občanství stěhujících se osob.
Keywords: migration of population; migrace obyvatelstva
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Czech Statistical Office (web)
External URL: https://www.czso.cz/csu/czso/vnitrni-stehovani-v-cr

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-394316


The record appears in these collections:
Administration > Czech Statistical Office
Analytical and methodological materials > Analysis
 Record created 2019-04-25, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share