Original title: Ukazatele výzkumu a vývoje - 2017
Translated title: Research and Development Indicators - 2017
Authors: Český statistický úřad
Document type: Analysis
ISBN: 978-80-250-2903-9
Year: 2018
Language: cze
Abstract: Publikace obsahuje podrobné roční údaje o struktuře výdajů na výzkum a vývoj a o struktuře zaměstnanců výzkumu a vývoje podle sektorů provádění výzkumu a vývoje, klasifikace ekonomických činností, územního členění, velikosti ekonomických subjektů a vědních oblastí.
Keywords: enterpreneurs; financial market; research projects; finanční trh; podnikatelé; výzkumné projekty
Note: Kromě údajů za rok 2017 jsou v jednotlivých přílohách hlavní ukazatele k dispozici i za časové řady a v mezinárodním srovnání.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Czech Statistical Office (web)
External URL: https://www.czso.cz/csu/czso/ukazatele-vyzkumu-a-vyvoje-2017

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-394315


The record appears in these collections:
Administration > Czech Statistical Office
Analytical and methodological materials > Analysis
 Record created 2019-04-25, last modified 2024-06-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share