Original title: Třicet let v služeb objektů kulturního dědictví ve světle statistických dat
Translated title: Thirty years in the service of cultural heritage objects in light of statistical data
Authors: Novák, Jaroslav
Document type: Analysis
Year: 2019
Language: cze
Publisher: NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Abstract: Pohled na ekonomické postavení tradiční (netržní) části kulturního dědictví zahrnující mimo jiné údaj o velmi nízkém stupni soběstačnosti (v roce 2017 jen necelých 26 %) zvýrazňuje potřebu veřejných výdajů, které pro ni – i přes poměrně příznivé výsledky dosažené v předcházejícím třicetiletém období – mají bez nadsázky existenční význam.
Keywords: cultural heritage; macroeconomcs statistics; statistical data; kulturní dědictví; makroekonomická statistika; statistická data
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS) (web)
External URL: https://statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2019/11/Tricet_let_objektu_kulturniho_dedictvi_2019.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-409493


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS)
Analytical and methodological materials > Analysis
 Record created 2020-01-31, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share