National Repository of Grey Literature 544 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.03 seconds. 
Furniture in symbiosis with plants
Paterová, Eva ; Landa Filípková, Valentýna (referee) ; Tobola, Ondřej (advisor)
The master‘s thesis deals with the design of furniture that serves to connect interiors with nature, especially with plants. At a time when many of us spend most of our time indoors, there is a growing desire to incorporate nature into our homes and workspaces. This thesis analyses historical and contemporary trends in the design of furniture intended for plants and highlights the possibilities for their further development. The aim is to identify and overcome the existing shortcomings in current solutions and, based on this analysis, to propose an innovative prototype that better meets the current needs and aesthetic preferences of users.
Stability of the Zero Solution of Stochastic Differential System
Klimešová, Marie
Stability of stochastic differential equations (SDEs) has become a very popular theme of recent research in mathematics and its applications. The method of Lyapunov functions for the analysis of qualitative behavior of SDEs provide some very powerful instruments in the study of stability properties for concrete stochastic dynamical systems, conditions of existence the stationary solutions of SDEs and related problems.
Delay Difference Equations and Their Applications
Jánský, Jiří ; Hilscher, Roman Šimon (referee) ; Čermák, Libor (referee) ; Čermák, Jan (advisor)
Disertační práce se zabývá vyšetřováním kvalitativních vlastností diferenčních rovnic se zpožděním, které vznikly diskretizací příslušných diferenciálních rovnic se zpožděním pomocí tzv. $\Theta$-metody. Cílem je analyzovat asymptotické vlastnosti numerického řešení těchto rovnic a formulovat jeho horní odhady. Studována je rovněž stabilita vybraných numerických diskretizací. Práce obsahuje také srovnání s dosud známými výsledky a několik příkladů ilustrujících hlavní dosažené výsledky.
Rating the Financial Health of the Selected Company
Šmerda, Michal ; Křelina, Jaroslav (referee) ; Zemánková, Lenka (advisor)
This bachelor´s thesis focuses on the financial analysis of firm Černá Hora brewery,a.s. The theoretical part is focused on the definition of terms. Specifies what is a financial analysis, its elements and implementation. The practical part will be done according to the theory of financial analysis and will propose measures for improvement of the company.
Evaluation of the remedial works in railway embankment
Vašina, Adam ; Závacký, Martin (referee) ; Štefaňák, Jan (advisor)
Project „Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“ contains remedial works of inconvenient railway embankment between Brno-Havlíčkův Brod. This document is about appraisal of remedial works in software Plaxis 2D and with summary of basic remedial works in railways in Czech Republic.
Wideband transimpedance photodiode amplifier
Šťastný, Martin ; Roubal, Zdeněk (referee) ; Drexler, Petr (advisor)
This thesis deals with the design of transimpedance amplifier with high gain. There are described different principles of semiconductor sensors of optical signal. There is also a comparison of different methods of converting the photocurrent to voltage. It also discusses the design of an appropriate feedback capacitor in terms of stability in participation as a transimpedance amplifier. It examines the impact of non-zero currents flowing to the input operational amplifier circuit functionality and output offset compensation. Part of the thesis is a simulation that confirms the calculated values. The thesis also deals with the implementation of the receiver and the method of correct measurement of the cut-off frequency.
Stability of Time Delay Feedback Controls of Dynamical Systems
Lovas, David ; Tomášek, Petr (referee) ; Čermák, Jan (advisor)
Tato diplomová práce pojednává o stabilitě zpětně-vazebných řízení dynamických systémů s časovým zpozděním, speciálně řízení mechanických oscilátorů. Dva základní druhy řízení jsou užity v lineárních systémech. Dále je zde ukázána synchronizace dvouprvkových systémů užitím zpětně-vazebných řízení. Práce se také zabývá funkcí v MATLABu pro řešení zpožděných diferenciálních rovnic.
The Study of Biopolymers Stability Using Light Scattering Techniques
Kratochvíl, Zdeněk ; Sedláček, Petr (referee) ; Kalina, Michal (advisor)
The stability of chosen biopolymers (or simple carbohydrates and amino acids) was in-vestigated using light scattering methods. Samples were prepared by dissolving the sub-stance in deionised water or in diluted acetic acid. Firstly, the effect of increasing concen-tration on zeta potential was observed and the optimal concentration for the next measure-ments was determined. Afterwards, the stability and the molecular weight of used sub-stances were studied during long-time storage in different time intervals. It was found out that chitosan, CMC, hyaluronate and sodium alginate were subjected to degradation whereas increase of the molecular weight and the zeta potential was observed in case of BSA. In the end, the samples were exposed to several different external effects, namely the influence of different temperatures, UV radiation and increasing ionic strength. The results showed that rather higher temperature has a significant impact on biopolymers stability. However, used biopolymers were hardly affected by UV radiation except BSA whose molecular weight increased considerably. Decrease of the zeta potential absolute values and the molecular size usually occurred with increasing ionic strength. The change of molecular weight was not detected.
Mathematical modelling of walking robots
Kiša, Daniel ; Opluštil, Zdeněk (referee) ; Tomášek, Petr (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá matematickými modely kráčejících robotů. Dva z těchto modelů jsou vybrány a analyzovány. Pasivní model "rimless wheel" , který slouží jako základ pro další, složitější modely, je podrobně analyzován. "Compass gait" model dvounohého robota je v práci analyzován a numericky simulován v programovacím jazyce Python. Metoda pro nalezení podmínek pro pasivní chůzi robota je rovněž implementována.
Construction of equipment for thin walled L-profiles instability testing
Polčák, Marek ; Vaněk, František (referee) ; Horák, Marek (advisor)
Bachelor’s thesis deals with the loss of stability of axially loaded thin-walled aluminium profi-les, which make up an important part in the aircraft structures. The loss of their stability is tes-ted by the compression test, which is used to determine the buckling load. Compression test may be influenced by many factors, which are related to the fixing to the testing machine. The aim of the thesis is to design a fixture, which would fix a specimen to the testing machine and improve the results of the test.

National Repository of Grey Literature : 544 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.