Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Generování sekvenčních diagramů z modelů Petriho sítí
Kelemen, Erik ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Táto práca se zaoberá transformáciou modelu systému popísaného objektovo orientovanou Petriho sieťou na sekvenčný diagram, ktorý umožňuje spätné mapovanie aktivít sekvenčného diagramu do popisu modelu. K riešeniu je použitá diskrétna simulácia modelu popísaná jazykom PNtalk. Výsledkom práce je plne automatický generátor, ktorý pomocou dát z diskrétnej simulácie vygeneruje sekvenčný diagram. Pre generátor je dôležitá minimálna strata informácie zo simulácie a prezentácia validného sekvenčného diagramu.
Automatické vyhodnocování e-learningových testů
Hort, Jan ; Fapšo, Michal (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá výzkumem automatického vyhodnocování e-learningových testů. Tato technika je užitečná pro oblasti počítačem řízené vyučování, e-elearningu a inteligentních výukových systémů. Rozšiřuje možnosti testování znalostí studentů v online prostředí. Práce se také zabývá normami pro oblast vzdělávání a inteligentními vývojovými systémy. Také stručně seznamuje s některými projekty z oblasti výukových inteligentních systémů.
Analýza a návrh informačního systému řízení know-how v ICT společnosti
Pospíšil, Jiří ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu informačního systému. Návrh systému je prováděn pomocí metodiky Rational Unified Process. Práce vytváří soupis požadavků a pohledů na systém. Provádí analýzu a konkrétní návrh informačního systému. Dle metodiky RUP jsou uskutečněny první dvě fáze této metodiky, fáze incepční a fáze elaborační. Vytvořená elaborační část dokumentu je podkladem pro vytvoření programového prototypu v prostředí Ruby on Rails za použití jazyka Ruby v kombinaci s HTML kódem.
Informační systém pro advokátní kancelář
Bartánus, Radovan ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá výpočetnými nástrojmi, určenými na zvýšenie efektivity, zníženie náročnosti a monitorovanie pracovných procesov uskutočňovaných v advokátskych kanceláriách na území Slovenskej republiky. Zároveň analyzuje súčasne dostupné software-ové prostriedky s podobným účelom. Taktiež preveruje bezpečnostné požiadavky, určené zákonmi Slovenskej republiky, zaisťujúce ochranu osobných údajov zákazníkov a pracovníkov advokátskych kancelárií. Výsledky analýzy napomohli k návrhu a implementácii výslednej webovej aplikácie slúžiacej ako informačný systém pre advokátske kancelárie. Aplikácia je zároveň rozšírená o vyhľadávanie záznamov v obchodnom registri Slovenskej republiky a monitorovanie ich zmien.
Generování sekvenčních diagramů z modelů Petriho sítí
Bláha, Jiří ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit aplikaci, která ve formě sekvenčního diagramu graficky znázorní komunikaci mezi objekty v průběhu simulace objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN). Vstupem do aplikace, napsané v jazyce Python s využitím knihovny PyQt, je definice tříd OOPN v jazyce PNtalk. Pro simulaci modelu se využívá simulační server, vytvořený v jazyce SmallTalk. Práce popisuje způsob ovládání serveru a získávání dat z něj, jejich transformaci do podoby potřebné k tvorbě sekvenčních diagramů a jejich vykreslení. Implementované řešení umožňuje uložit výsledný sekvenční diagram ve formátech PNG, SVG a XML pro snadné šíření výsledků simulace a další zpracování. Tato aplikace zjednodušuje práci se simulačním serverem, který jinak neposkytuje člověkem čitelné výstupy a umožňuje velmi rychle a snadno zjistit posloupnost dějů v simulovaném modelu.
Generování sekvenčních diagramů z modelů Petriho sítí
Kelemen, Erik ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Táto práca se zaoberá transformáciou modelu systému popísaného objektovo orientovanou Petriho sieťou na sekvenčný diagram, ktorý umožňuje spätné mapovanie aktivít sekvenčného diagramu do popisu modelu. K riešeniu je použitá diskrétna simulácia modelu popísaná jazykom PNtalk. Výsledkom práce je plne automatický generátor, ktorý pomocou dát z diskrétnej simulácie vygeneruje sekvenčný diagram. Pre generátor je dôležitá minimálna strata informácie zo simulácie a prezentácia validného sekvenčného diagramu.
Analýza a návrh informačního systému řízení know-how v ICT společnosti
Pospíšil, Jiří ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu informačního systému. Návrh systému je prováděn pomocí metodiky Rational Unified Process. Práce vytváří soupis požadavků a pohledů na systém. Provádí analýzu a konkrétní návrh informačního systému. Dle metodiky RUP jsou uskutečněny první dvě fáze této metodiky, fáze incepční a fáze elaborační. Vytvořená elaborační část dokumentu je podkladem pro vytvoření programového prototypu v prostředí Ruby on Rails za použití jazyka Ruby v kombinaci s HTML kódem.
Informační systém pro advokátní kancelář
Bartánus, Radovan ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá výpočetnými nástrojmi, určenými na zvýšenie efektivity, zníženie náročnosti a monitorovanie pracovných procesov uskutočňovaných v advokátskych kanceláriách na území Slovenskej republiky. Zároveň analyzuje súčasne dostupné software-ové prostriedky s podobným účelom. Taktiež preveruje bezpečnostné požiadavky, určené zákonmi Slovenskej republiky, zaisťujúce ochranu osobných údajov zákazníkov a pracovníkov advokátskych kancelárií. Výsledky analýzy napomohli k návrhu a implementácii výslednej webovej aplikácie slúžiacej ako informačný systém pre advokátske kancelárie. Aplikácia je zároveň rozšírená o vyhľadávanie záznamov v obchodnom registri Slovenskej republiky a monitorovanie ich zmien.
Návrh a analýza sportovního informačního systému
Stružka, Jaroslav ; Lukáš, Roman (oponent) ; Fiala, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce obsahuje popis analýzy, návrhu a následné implementace informačního systému. Informační systém je určena pro záznam a zveřejňování výsledků zápasů, tabulek skupin, informací o týmech, hračích a trenérech, statistik týmů a hráčů. Mimo výsledků zápasů systém eviduje také podrobnější události v zápasu jako počet diváků, autory branek, udělené karty, provedená střídání a časy těchto událostí. Dále uchovává informace o stadionech, na kterých se jednotlivé zápasy hrají. Součástí systému má být prvek umělé inteligence. Ten dokáže na~základě podmínek, které popisují zápas, přiřadit sestavu rozhodčích k jednotlivým zápasům
Automatické vyhodnocování e-learningových testů
Hort, Jan ; Fapšo, Michal (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá výzkumem automatického vyhodnocování e-learningových testů. Tato technika je užitečná pro oblasti počítačem řízené vyučování, e-elearningu a inteligentních výukových systémů. Rozšiřuje možnosti testování znalostí studentů v online prostředí. Práce se také zabývá normami pro oblast vzdělávání a inteligentními vývojovými systémy. Také stručně seznamuje s některými projekty z oblasti výukových inteligentních systémů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.