National Repository of Grey Literature 252 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Workplace reconstruction project
Šmahel, Jiří ; Bartošek, Vladimír (referee) ; Juřica, Pavel (advisor)
This master's thesis focuses on managing a workplace reconstruction project, from which the company anticipates opportunities for growth and improvement of individual processes. The selected company has been dealing with issues of insufficient production capacity and the segregation of its workplaces for a long time. One potential solution is relocating to another facility, however it requires reconstruction first. The thesis contains a proposal how such a reconstruction could take place.
Application for Creating Extended User Interfaces Using Floating Windows
Šediba, Jakub ; Zaklová, Kristýna (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
This thesis aims to address problems related to the necessity to often switch active windows to access information from external sources while working. These problems are addressed by creating a modular cross-platform application for Windows and Linux operating systems. This application allows users to develop multi-window modules which can then be combined to create a desired extended user interface overlaid above other windows. Outside of this functionality, access to automation through global keyboard shortcuts, file-system monitoring and input device simulation is provided. The developed application uses the Tauri framework and a combination of web technologies with the Rust programming language.
Development of YARA-X ecosystem
Ďuriš, Tomáš ; Křivka, Zbyněk (referee) ; Regéciová, Dominika (advisor)
The aim of this work is to extend and create an unified ecosystem of tools for the YARA language. The focus is on incorporating modules that can gather information about the structure of executable files. Additionally, a module that can present obtained information to the user in multiple formats is also being proposed. An interactive environment has been created for evaluating YARA rules and enhancing the overall ecosystem by using an error-tolerant parsing algorithm. The proposed solution enables the seamless integration and utilization of existing tools while addressing the limitations of the original YARA ecosystem. The output of the work is an extended system with tools that facilitate the debugging of YARA rules, obtaining information from executable files, and visualizing them. The final solution has been thoroughly tested, utilized by analysts, and integrated into main YARA-X branch.
Privacy Preserving Smart-Contract Platforms and E-Voting
Žiška, Marek ; Homoliak, Ivan (referee) ; Perešíni, Martin (advisor)
Táto práca analyzuje platformy na ochranu súkromia ako Secret, Phala a Oasis Network, ktoré poskytujú nástroje pre vývoj smart kontraktov s možnosťou privátneho úložiska a dôverných výpočtových schopností. Platformy porovnávame na základe ich vlastností, ako je výkon, použiteľnosť a ďalšie faktory v kontexte prípadu použitia v elektronickom hlasovaní. Najprv predstavíme teoretické základy v oblasti volebných systémov, blockchainové technológie, smart kontrakty, technológie dôverného výpočtu a v neposlednom rade jednotlivé platformy na ochranu súkromia. Na základe zistení navrhneme volebný proces nášho smart kontraktu elektronického hlasovania, ktorý budeme implementovať na všetkých platformách. Následne analyzujeme možnosti a schopnosti vývoja každej z platforiem, najmä pokiaľ ide o definíciu štruktúry úložiska. Okrem toho navrhneme aj scenár hodnotenia, ktorý budeme vykonávať na každom z vyvinutých smart kontraktov. Po návrhu kľúčových častí smart kontraktov prechádzame k implementácií, kde diskutujeme o našich skúsenostiach, o použitých nástrojoch, o spôsobe zbere a vyhodnotenia štatistík a o metódach testovania. V rámci tejto fázy sme taktiež vyvinuli aj skripty, ktoré zbierajú štatistiky z navrhnutého scenára hodnotenia elektronického volebného systému, ktoré použijeme na vyhodnotenie a porovnanie týchto platforiem. Na záver zhrnieme dosiahnuté výsledky, kľúčové poznatky, úvahy a potenciálne oblasti pre budúce zlepšenia.
Extensible Rust Library for the Development of Embedded Sensor Applications on ESP32 Platform
Mikhailov, Kirill ; Tinka, Jan (referee) ; Šimek, Václav (advisor)
Tato práce představuje rozšiřitelnou knihovnu jazyka Rust určenou pro vestavěné senzorové aplikace na platformě ESP32, která řeší potřebu zjednodušeného vývoje reálných vestavěných systémů v prostředí jazyka Rust na této platformě. Významným přínosem této práce je vývoj uživatelsky přívětivého rozhraní pro správu senzorů. Toto rozhraní umožňuje jednoduchou instalaci, aktivaci a monitorování senzorů, což vyhovuje aplikacím, jako jsou inteligentní domy a automatizace, aniž by vyžadovalo hluboké technické znalosti periferií. Architektura knihovny je pečlivě navržena s ohledem na modularitu a rozšiřitelnost a dodržuje zásady bezpečnosti a efektivity Rustu. Projekt je doprovázen rozsáhlou dokumentací a je zveřejněn na platformě GitHub pod open-source licencí Apache, doplněn unit-testy a příklady použití. V závěru práce je zhodnocena funkčnost knihovny a její případná budoucí vylepšení, která ukazují její praktičnost pro vývojáře vestavných systémů.
Two channel stepper motor controller
Hýbl, Matouš ; Arm, Jakub (referee) ; Žalud, Luděk (advisor)
Cílem této práce je vývoj dvoukanálového kontroléru krokových motorů. V rámci práce je popsán jak vývoj elektroniky, tak vývoj příslušného software. Elektronika kontrolŕu je založena na mikrokontroléru STM32F405 a driverů krokových motorů vyráběných firmou Trinamic. Pro komunikaci s nadřazenými systémy je implementován protokol CANOpen a sběrnice I\textsuperscript{2}C a USB. Elektronika byla navržena v software KiCAD and využívá čtyřvrstvého plošného spoje a moderních výrobních technologií. Co se týká software, byl vyvinut jak firmware pro mikrokontrolér, tak software pro ovládání kontroléru. Obě části software využívají programovacího jazyka Rust, který se zaměřuje na bezpečnost práce s pamětí, rychlost a zero-cost abstrakce. Sekundárním cílem této práce je ukázat, jak lze tento programovací jazyk s výhodou použít pro programování nízkoúrovňového embedded software. Firmware kontroléru implementuje nezávislé řízení pohybu obou os kontroléru a to jak v rychlostním, tak v pozičním režimu a zároveň implementuje bezpečnostní funkce pro případy selhání komunikace. Výsledný kontrolér by měl být použit v rámcí výzkumné skupiny Robotiky a Umělé Inteligence a studenty na Ústavu Automatizace FEKT VUT.
Survey and Diagnostics of Building Construction
Haloun, Jan ; Cikrle, Petr (referee) ; Anton, Ondřej (advisor)
The topic of the first part of this bachelor thesis covers the methods of diagnostics of reinforced concrete constructions and their practical application. In the theoretical part are described the methods currently used with diagnostics of reinforced concrete constructions with focus on methods used in practical part. The practical part covers the survey of reinforced concrete constructions and its evaluation. The main objects of the practical part were the detection of the strength class of concrete and real reinforcement of certain elements.
NPS Customer Loyalty Analysis and Proposals for its Strengthening
Klvaňa, Martin ; Sieck,, Ellen (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
Tato diplomová práce je zaměřená na možnosti posílení loajality zákazníků společnosti Atlas Copco Compressor Technique. Teoretická část objasňuje pojmy jako marketingový výzkum, dotazník, zákazník či loajalita. Závěr první části je věnován modelu Net Promoter Score, programu, který je také použit k vypracování samotné analýzy součastné spokojenosti a loajality zákazníků. Výsledky z této analýzy spolu s pozorováním, které autor v podniku provedl, slouží v závěrečné části práce k návrhům, které by měly mít za následek zvýšení počtu loajálních zákazníků této společnosti.
User Interface of Decentralized National Elections
Malínek, Libor ; Malinka, Kamil (referee) ; Stančíková, Ivana (advisor)
The thesis describes the development of a decentralized application and user interface for the voting protocol in the Rust language. The main subject of work was to create an application that is easy to control by the user and at the same time meets the security elements according to the voting protocol. The result of the work is a decentralized application that meets the requirements of the voting protocol and its user interface, which was modified according to user feedback. From a theoretical point of view, the work deals with decentralized applications and the principle of their operation. The thesis also describes the Rust language and its web frameworks.
Design and Implementation of Distributed System for Algorithmic Trading
Hornický, Michal ; Trchalík, Roman (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
Inovácia na finančných trhoch poskytuje nové príležitosti. Algoritmické obchodovanie je vhodný spôsob využitia týchto príležitostí. Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému, ktorý by dovoľoval svojím uživateľom vytvárať vlastné obchodovacie stratégie, a pomocou nich obchodovať na burzách. Práca kladie dôraz na návrh distribuovaného systému, ktorý bude škálovatelný, pomocou technológií cloud computingu.

National Repository of Grey Literature : 252 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.