National Repository of Grey Literature 149 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.03 seconds. 
Facial Recognition in Video and its Applications in Law Enforcement
Fabián, Jan ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
This bachelor thesis aims to describe the facial recognition technology and its use in practice. In recent years, facial recognition technology became a heavily discussed topic, whether in connection with the deployment of this technology in China or due to its general potential for law enforcement. Facial recognition technology is a perfect example of a two-sided coin, as it brings many new possibilities of crime prevention etc. but also has the risk of being used to invade personal privacy. This thesis is based on a literature survey of some of the available resources dealing with this topic. It focuses on the history of this technology, methods used by facial recognition and mentions some examples of the use of video-based facial recognition in practice along with the social risks of the application of this technology.
Security and Privacy in IoT
Utěkal, Josef ; Dzurenda, Petr (referee) ; Malina, Lukáš (advisor)
The bachelor's thesis deals with the topic of security and privacy in the field of Internet of Things (IoT), for which resource constrained devices are typical. It is very important to find a suitable operating system that, in addition to low computational requirements, would also offer the desired functionality for these constrained IoT devices, such as real-time capabilities. OS RIOT seems to be the one for IoT. It enables you to run applications written in C language on any supported hardware -- in this bachelor's thesis specifically on Arduino Uno and Arduino Due. The thesis also describes several cryptographic libraries that are supported by OS RIOT. The aim is to implement selected cryptographic libraries and measure their computational and memory requirements on both Arduino devices. This is preceded by a theoretical and practical familiarization with OS RIOT, which is realized by creating the first project, and measuring the computational complexity of each cryptographic function of the WolfSSL library on the Raspberry Pi 4 Model B.
The Grid
Gajdošík, Andreas ; Magid, Václav (referee) ; Krekovič, Slavomír (advisor)
Work aims at consequences of fully developed infrastructure of web 2.0 and its wide social acceptance, which with cheap computing power leads to massive data interpretation. In relation to that this work uses public Facebook's data about user activity at right wing oriented Facebook pages which gathers and statisticaly analyzes. Result is then showed at web page which is designed to look close to the look of extreme right wing webs. Positive first sight impression of right wing sympathizers is then eroded with not so good empirical statistics. Under 100 users are commenting quite often so this right wing craziness looks like a small movement in the end. Therefore Grid stands somewhere between amateur sociol research and artistic intervention into public media space.
Comparison of Security and Privacy Web Extensions
Petráňová, Jana ; Bednář, Martin (referee) ; Polčák, Libor (advisor)
This work concerns the introduction and comparison of available filter lists and security and privacy web extensions. Furthermore, it describes the dangers the user is facing while browsing the internet and outlines the risks said web extensions are meant to protect the user from. This work involves the design and implementation of a testing environment created with the purpose of comparing said web extensions. The aim of this work is to compare security and privacy web extensions currently available on the market and to to shed light on the risks of internet browsing to an everyday user with the intend to recommend optimal web extensions based on their needs.
Baugruppe Now
Bevelaquová, Diana ; Landa, Filip (referee) ; Hora, Jan (advisor)
Is it better to live in country or in a city? Great access to work, school, shopping and culture or close proximity to nature, weekend barbecues with neighbors and tranquility. Do we have to choose? Is it possible to combine these qualities? Is the Baugruppe principle able to solve the housing conundrums of the current era? “Baugruppe is a group of people that combine their finances and efforts to construct an apartment building conforming to their notion of ideal living while remaining affordable.” (1) To me the Baugruppe lifestyle seems to be wedged in between the city experience and the more traditional way of living outside of it. In between the preplanned structure of the residences and the organic growth of the dwellings. In this bachelor’s thesis I examine these alternatives and their pros which beg to be merged together. I ponder the question: is it possible to embody this betweenness in the design of the residential complex – in its urban composition, its structure, its formal expression as well as its typology. On one hand prefabricated construction of apartment buildings based on market research brings monotone anonymity on the other hand it allows financial and construction efficiency. While the individual nature of a regular house project may enable freedom of expression, it may also hinder this freedom for any other project surrounding it. The houses themselves reflect the aesthetic values of their owners. The various reworks and additions reflect their changing needs. In Baugruppe the willingness to share space with members of the same community as well as outsiders meets the need to own real estate. The main goal of course still remains living well. In one’s own space, with neighbors of one’s own choosing, utilizing the economic and cultural assets of the city, while saving money that can be better used elsewhere. Be it larger living space or a greenhouse filled with tomatoes next to the house. (1) BAUGRUPPE! Manual, available on: http://www.baugruppe.cz/index.php?page=baugruppe-manual
System of anonymous data collection
Troják, David ; Malina, Lukáš (referee) ; Dzurenda, Petr (advisor)
This thesis deals with contemporary approaches that provide higher protection of privacy of users. It focuses mainly on a group signature. In the practical part of this thesis I designed and implemented PS that is enable to gather information with the help of signal of a mobile device. The application was designed in accordance with fundamental cryptographic requirements such as the authenticity and the integrity of transmitted data. The anonymity of users is guaranteed through an application layer (the group signature) as well as through a network layer (Tor).
Using Near-Field Communication (NFC) to Improve Messaging Privacy on Android OS
Karmazín, Jaromír ; Trchalík, Roman (referee) ; Očenášek, Pavel (advisor)
V této práci vytváříme jednoduchý systém pro rychlou textovou komunikaci (IM), který využívá technologii Near-Field Communication (NFC) ke zlepšení bezpečnosti a soukromí. V první části zkoumáme samotnou technologii NFC. Poté se věnujeme možnostem NFC v operačním systému Android pro chytrá mobilní zařízení a také existujícím aplikacím, které tyto možnosti využívají. Rovněž zkoumáme nejmodernější přístup k bezpečnému IM, zejména Signal Protocol a jeho open-source implementaci pro Android. Dále pak navrhujeme IM systém, který používá Signal Protocol pro šifrování zpráv a NFC pro výměnu kryptografického materiálu, aniž by vyžadoval použití telefonních čísel nebo důvěryhodnou třetí stranu. Nakonec předkládáme vzorovou implementaci klientské i serverové aplikace a zhodnocení vlastností tohoto systému z hlediska soukromí a bezpečí.
The Students themselves - Student Center Poříčí
Šťastná, Jitka ; Hrubý, Jan (referee) ; Marek, Jiří (advisor)
diferent student dwelling, privacy, own space (room) // social space, living spaces, terrace
Cryptographic Protection of Digital Identity
Dzurenda, Petr ; Švenda,, Petr (referee) ; Castella-Roca, Jordi (referee) ; Hajný, Jan (advisor)
Dizertační práce se zabývá kryptografickými schématy zvyšující ochranu soukromí uživatelů v systémech řízení přístupu a sběru dat. V současnosti jsou systémy fyzického řízení přístupu na bázi čipových karet využívány téměř dennodenně většinou z nás, například v zaměstnání, ve veřejné dopravě a v hotelech. Tyto systémy však stále neposkytují dostatečnou kryptografickou ochranu a tedy bezpečnost. Uživatelské identifikátory a klíče lze snadno odposlechnout a padělat. Funkce, které by zajišťovaly ochranu soukromí uživatele, téměř vždy chybí. Proto je zde reálné riziko možného sledovaní lidí, jejich pohybu a chovaní. Poskytovatelé služeb nebo případní útočníci, kteří odposlouchávají komunikaci, mohou vytvářet profily uživatelů, ví, co dělají, kde se pohybují a o co se zajímají. Za účelem zlepšení tohoto stavu jsme navrhli čtyři nová kryptografická schémata založená na efektivních důkazech s nulovou znalostí a kryptografii eliptických křivek. Konkrétně dizertační práce prezentuje tři nová autentizační schémata pro využití v systémech řízení přístupu a jedno nové schéma pro využití v systémech sběru dat. První schéma využívá distribuovaný autentizační přístup vyžadující spolupráci více RFID prvků v autentizačním procesu. Tato vlastnost je výhodná zvláště v případech řízení přístupu do nebezpečných prostor, kdy pro povolení přístupu uživatele je nezbytné, aby byl uživatel vybaven ochrannými pomůckami (se zabudovanými RFID prvky). Další dvě schémata jsou založena na atributovém způsobu ověření, tj. schémata umožňují anonymně prokázat vlastnictví atributů uživatele, jako je věk, občanství a pohlaví. Zatím co jedno schéma implementuje efektivní revokační a identifikační mechanismy, druhé schéma poskytuje nejrychlejší verifikaci držení uživatelských atributů ze všech současných řešení. Poslední, čtvrté schéma reprezentuje schéma krátkého skupinového podpisu pro scénář sběru dat. Schémata sběru dat se používají pro bezpečný a spolehlivý přenos dat ze vzdálených uzlů do řídící jednotky. S rostoucím významem chytrých měřičů v energetice, inteligentních zařízení v domácnostech a rozličných senzorových sítí, se potřeba bezpečných systémů sběru dat stává velmi naléhavou. Tato schémata musí podporovat nejen standardní bezpečnostní funkce, jako je důvěrnost a autentičnost přenášených dat, ale také funkce nové, jako je silná ochrana soukromí a identity uživatele či identifikace škodlivých uživatelů. Navržená schémata jsou prokazatelně bezpečná a nabízí celou řadu funkcí rozšiřující ochranu soukromí a identity uživatele, jmenovitě se pak jedná o zajištění anonymity, nesledovatelnosti a nespojitelnosti jednotlivých relací uživatele. Kromě úplné kryptografické specifikace a bezpečnostní analýzy navržených schémat, obsahuje tato práce také výsledky měření implementací jednotlivých schémat na v současnosti nejpoužívanějších zařízeních v oblasti řízení přístupu a sběru dat.
Student Housing
Golík, Pavel ; Todorov, Petr (referee) ; Pelčák, Petr (advisor)
The architectural study built block the northern corner of town in close proximity to the center of Brno. The main thrust of the solution is particularly easy throughput area, pedestrian safety and ease of orientation in space. The architectural study of student housing is the first step change in the given locality by regulatory plan. The intention was to broken and fragmented forms of buildings to bring the urban elements, the wide streets, passages, squares and courtyards, which will evaluate and develop the character and vitality of the place. Architectural building block concept takes into account noise pollution site and responds to a bad indication, due to the north. New built-in design and layouts are designed so as to reduce the noise levels of interior space and create a resting zone in courtyard.

National Repository of Grey Literature : 149 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.