National Repository of Grey Literature 149 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The FTVS Website as an Instrument of Marketing Communication: Content Analysis of the Czech Version from the Viewpoint of Target Audience
Hruška, Vladislav ; Bělič, Vít (advisor) ; Bednář, Miloš (referee)
Title: Objectives: Methods: Results: Keywords: The FTVS Website as an Instrument of Marketing Communication: Content Analysis of the English Version from the Viewpoint of Target Audience to analyse website and to suggest solution to imperfection Analysis, Questionnaire Inquiry, Interview methods evaluation, suggesting elements improving current form Web, Presentation, Breakdown, Webdesign, Sport Faculty, WWW
Normalised Museum. Ideology in the Documentation and Presentation of the Museum in Písek in 1968-1978
DUDA, Zdeněk
The thesis is based on an institutional approach to the study of museum phenomena in the past. It focuses on depicting one specific place in the landscape of Czech museums during the period of state socialism and its appearance during the Prague Spring and in the first years of normalization. This place is the former Regional / District and today Prácheň Museum in Písek, which just then wrote one of the most interesting chapters in its history. The aim of the work is to define and describe the contents of documentation and presentation activities of the Písek Museum. The contemporary normative and methodological literature as well as the relation of this activity to contemporary politics and ideology are taken into account. The work is based on the analysis of the period's annual reports of the museum, various occasional prints and publications, newspaper reports, museum documentation and records, but also the relevant period and professional literature. The intention is not only to approach the fate of one particular museum, but also to comment on the role and place of Czech museums in a society that called itself socialist through a case study. The subject of interest in this work is mainly the area of those activities of the museum, which were related to the fulfillment of the defined task and function. With a few exceptions, the issues of management and control of the museum by superior bodies, the reception of the museum and its activities by the general public, as well as the relationship of the museum and its production and activities to the fulfillment of the museum phenomenon remained aside.
Methodology of identification and documentation of culinary heritage: The Nmets methodology
Korbelářová, Irena ; Dluhošová, Radmila ; Sobotková, Jitka ; Žáček, Rudolf
Metodika se zaměřuje na stravování, kulinární kulturu s cílem poznání, uchování, využívání v tematických výzkumech a zpřístupnění kulinárního dědictví široké veřejnosti formou prezentace, popularizace a edukace. Jejím cílem je nabídnout s využitím mezioborového přístupu a informačních zdrojů stěžejní postupy a metody vedoucí k identifikaci a verifikaci pokrmů a nápojů ve smyslu hodnot kulinární kultury jako součásti každodennosti a identity sociálních entit příslušných území. Navrhuje strukturu kulinárního dědictví, přičemž zohledňuje obecné názory na kulturní dědictví a míru jeho rozpoznatelných hodnot a na stav dochování a dokladování prvků stravování. Poskytuje návody na dokumentaci kulinárního dědictví ve smyslu výzkumného procesu i výstupů z odborných aktivit; předkládá vzorové evidenční záznamy, využitelné v odborné praxi. Územně jsou postuláty metodiky aplikovatelné na české země, resp. na území současné České republiky. V souladu s projektem, jehož je metodika součástí, bylo zvoleno příkladové území s historickými hodnotami a kulturními i etnografickými specifiky (Slezsko, resp. České Slezsko), do nějž jsou projektovány ikonografické prezentace a vzorové dokumentační záznamy. Metodika je určená odborným pracovníkům kulturních organizací, muzeí a dalších institucí zaměřených na studium regionálních a místních tradic, lidové kultury a vývoje každodennosti; pracovníkům v oblasti památkové péče s potřebou orientovat se v oblasti stravování a hodnot kulinární kultury; badatelům z oblasti historických a příbuzných věd; pracovníkům na různých pozicích v cestovním ruchu a kulturním turismu; dalším profesně aktivním i privátním zájemcům o vývoj stravování a hodnoty kulinárního dědictví.
Fulltext: Download fulltextPDF
Brno Villa Quartet and Their Gardens Potential
Sobotka, Jan ; Havlůjová, Hana (advisor) ; Jareš, Jakub (referee)
The presented diploma thesis "Brno Villa Quartet and Their Gardens Potential" follows four villa gardens in Brno that are currently open to the public. It presents individual gardens and observes their changes and use over time. Brno Villa Quartet refers to four Brno villas that were built at the turn of the 19th and 20th centuries. These are the only private houses accessible to the public as part of cultural heritage. The work asks the question to what extent gardens are used as a space for presentation of villa buildings, or the space is presented as a monument of garden art. It is a comparison of individual gardens and their presentation in the category of self-service tours, tutored activities, accompanying seasonal events and the use of modern technologies. The second part of the work is more focused on the garden of Villa Stiassni. After the description of the garden, a draft guide text for the garden of Villa Stiassni is presented. This syllabus will become the basis of new guided tours. With help of a lecturer's explanation, the garden is treated as a monument of garden art. Villa Stiassni, under the management of the National Monument Institute, will thus be the first house in the Brno Villa Quartet to offer visitors guided tours focused on the garden. Historical gardens are a popular...
Deployment and Utilization of Business Intelligence Tools
Košina, Stanislav ; Luhan, Jan (referee) ; Kříž, Jiří (advisor)
The bachelor thesis focuses on the deployment and utilization of the Business Intelligence tool for the Faculty of Business, especially in the field of admission procedures for doctoral studies using the Microsoft Power BI tool. The first part of the thesis describes the theoretical basis of Business Intelligence and Microsoft Power BI, which will further contribute to the solution of the whole work. The second part analyzes the current state of doctoral studies at the Faculty of Business. The last third part of the thesis contains a proposal of my own solution, where I use analyzes, reports and visuals to try to help the top management of the Faculty of Business with strategic decision-making.
Remains of Internal Emigration
Sližová, Eva ; Polívková, Kamila (referee) ; Klímová, Barbora (advisor)
This diploma project has been gradually composed from performative applications of fragments of my poetry collection which is being written. It deals with the presentation possibilities of literary poetry by its author. Simultaneously it reflects the particulars of my poetry practise that is, amongst other things, strongly inspired by Vladimír Holan's inner emigration. Since I’m working with open material I’m not binding myself to a concrete goal/purpose.
Selection and development of educational materials for high school support webpage www.studiumchemie.cz
Zaspalová, Jana ; Šmejkal, Petr (advisor) ; Petrželová, Simona (referee)
This diploma thesis deals with selection, design and creation of new education materials for high school teacher supporting webpage www.studiumchemie.cz. The selection of the proper theme was done on the basis of research and evaluation of recent materials on the mentioned webpage and materials created at the Department of chemical education of Faculty of Science of Charles University in Prague. Preliminarily, the themes of synthetic macromolecular materials and new materials were selected. The convenience of the selected themes was confirmed by research and evaluation concerned to the preliminarily selected theme of recent high school textbooks and webpages. Consequently, educational materials in the form of PowerPoint presentations, websites, worksheets, tests, games and experiments focused on the themes of synthetic macromolecular substances and new materials were created. Materials were processed in accordance with the Framework Education Programme for Secondary General Education (Grammar Schools) as well as in accordance with the requirements of the Catalogue of graduation exam requirements from chemistry. The PowerPoint presentation and the webpage on synthetic macromolecular materials were roughly evaluated by group of teachers and the results of the evaluation are also part of the thesis....
Employment of multimedia in chemistry education at high schools in the Czech Republic
Švehla, Martin ; Šmejkal, Petr (advisor) ; Teplý, Pavel (referee)
Bachelor thesis deals with multimedia support for teaching chemistry in secondary schools. Clarify reader the possibility of using ICT, not only in chemistry education. These technologies have an important role in modern teaching and learning process. Part of this work is the creation and evaluation of the questionnaire survey, which gives a rough overview on the prevalence and use of multimedia and multimedia applications in Czech schools.
Rococo fashion on the portraits of the noblewomen in the Czech Lands and their visual self-presentation
Vlášková, Jana ; Šedivá Koldinská, Marie (advisor) ; Kutílková, Dagmar (referee)
This bachelor thesis explores rococo clothing of noblewomen in Czech Lands on the basis of representation portraits and other contemporary paintings. The first section summarizes the secondary literature using the basic facts of rococo fashion development. The next section describes a portrait as a historical information source. The last, crucial section presents detailed descriptions of portraits and documents the universal and specific features of women's fashion. The result is a set of typical attributes of aristocrats rococo clothing in Czech Lands from the thirties to the eighties of the 18th century.

National Repository of Grey Literature : 149 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.