Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Bytový dům Slavkov u Brna. Řešení technologické etapy prací vnitřních a dokončovacích.
Šmerda, Michal ; Rychtecký, Martin (oponent) ; Kovářová, Barbora (vedoucí práce)
V bakalářské práci se zabývám vnitřními dokončovacími pracemi bytového domu ve Slavkově u Brna. Jsou zde podrobně zpracovány technologické předpisy na provádění vnitřních dělících konstrukcí, vnitřních omítek a podlahových konstrukcí. U podlahových konstrukcí bylo vypracováno porovnání roznášecích vrstev na základě, kterého byl zvolen vhodný materiál pro tuto stavbu. Na tuto část navazuje návrh vhodné strojní sestavy, kontrola jakosti prací, návrh zařízení staveniště a dopravních vztahů. Byl také vypracován plán udržitelnosti objektu, rozpočet stavby a časový plán.
Modifikace silikátových materiálů pro podlahy
Šlechtický, Luboš ; Ing. Miroslav Šťenko, Ph.D., LB Cemix (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je věnována problematice podlahových materiálů na bázi cementu a sádry. V úvodní části jsou rozvedeny všeobecné vlastnosti a obecné požadavky na podlahy, dále jsou představeny nejdůležitější vlastnosti vybraných podlahových materiálů. Práce se věnuje modulu pružnosti, přídržnosti k podkladu a pevnostním parametrům zkoušených materiálů. Také hodnotí účinky redispergovatelných polymerních prášků v silikátových hmotách určených pro podlahy.
Stavebně technologická studie etapy provedení podlah ve sportovní hale
Šaroun, Vít ; Šťastný, Jiří (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá realizací stavebně technologické etapy provádění podlah ve sportovní hale. Řešený objekt je plánovaný v Novém Městě na Moravě. Práce zpracovává navržené skladby podlah hrací plochy a v zázemí sportovní haly.
Dům s pečovatelskou službou - dokončovací práce
Lysáková, Vanda ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Vlčková, Jitka Laura (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování technologické etapy dokončovacích prací podlah v domě s pečovatelskou službou. V prostorách parkoviště jsou porovnány tři varianty skladby. Podlahy jsou posouzeny z hlediska finančního, bezpečnosti, rychlosti provádění a údržby.
Polyfunkční dům v Drslavicích, práce vnitřní a dokončovací
Věrný, Roman ; Hanzelková, Martina (oponent) ; Šlanhof, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je řešení technologické etapy vnitřních a dokončovacích prací na objektu Polyfunkčního domu v obci Drslavice. Tato práce se zaměřuje na provádění vrstev podlahových konstrukcí. Jedná se o novostavbu, které bude sloužit jako sportovní hala s restaurací. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu, technologický předpis, výkaz výměr, řešení organizace výstavby, návrh strojní sestavy, kontrolní zkušební plán, bezpečnost práce a časový plán
Polyfunkční dům v Uherském Hradišti
Maňásková, Kristýna ; Vlček, Karel (oponent) ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je zpracování stavební technické části projektové dokumentace pro realizaci stavby – Polyfunkční dům v Uherském Hradišti. Objekt je třípodlažní s obytným podkrovím a garážemi v suterénu. Pozemek je ve středu města Uherské Hradiště a jedná se o zástavbu proluky mezi stávajícími objekty. Stavba je obdélníkového tvaru, zastřešena sedlovou střechou a je navržena z tradičních stavebních materiálů.
Multifunkční objekt ve Starém Ransku, práce vnitřní a dokončovací
Kudiovský, Filip ; Dvořák, Miloslav (oponent) ; Šlanhof, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je řešení technologické etapy vnitřních a dokončovacích prací na multifunkčním objektu ve Starém Ransku. Konkrétně se tato práce zaměřuje na provádění podlahových konstrukcí a to od provedení hydroizolace až po nášlapné vrstvy, které jsou tvořeny vinylem a dlažbou. Objekt bude sloužit pro ubytování (4 x byt 2+1) a pro školení zaměstnanců firmy. Obsahem bakalářské práce je technická zpráva řešeného objektu, situace s dopravními trasami, položkový rozpočet s výkazy výměr, technologický předpis pro provedení podlah, řešení organizace výstavby, zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, řešení kvality, bezpečnost práce a porovnání dvou typů podlah.
Přístavba víceúčelového domu v Mělníku, práce vnitřní a dokončovací
Sládek, Lukáš ; Valenta, Michal (oponent) ; Šlanhof, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je technologie provádění podlah v objektu přístavby víceúčelového domu v Mělníku. Tato práce obsahuje technologický předpis, který je zaměřený na technologickou etapu podlahy, časové plánování, které obsahuje dokončovací práce stejně tak jako rozpočet, bezpečnost práce a zařízení staveniště.
Stavebně technologická etapa provedení dokončovacích prací bytového domu v Oslavanech
Pelc, Miloš ; Bravenec, Roman (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu dokončovacích prací bytového domu v Oslavanech u Brna. Hlavní část práce tvoří technologické předpisy. V předpisech je řešeno provádění roznášecích vrstev podlah, nášlapných vrstev podlah a také provádění vnitřních omítek. Dále je v bakalářské práci řešena situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, zásady organizace výstavby, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plány, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a položkový rozpočet s časovým harmonogramem.
Stavebně technologická studie stavebních úprav městského úřadu
Česlík, Adam ; Klimszová, Alžběta (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných částí technologické studie rekonstrukce a nástavby Městského úřadu v Krnově na Vodní 1, se zaměřením na provádění podlah a fasády. Pro celou stavbu bude vypracován časový plán, návrh strojní sestavy, technická zpráva objektu, kontrolní a zkušební plán, BOZP, položkový rozpočet.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.