National Repository of Grey Literature 137 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Preparation of the implementation of the rough superstructure of the car paint shop and warehouse in Brno
Bartoněk, Rostislav ; Průcha, Aleš (referee) ; Kantová, Radka (advisor)
The content of my bachelor's thesis is the solution for the implementation of a prefabricated reinforced concrete skeleton and its cladding. The work includes a technical report, site plan with broader transportation connections, bill of quantities, technological specification focusing on skeleton assembly, construction organization solution, schedule and workforce graph, machinery layout proposal, inspection and testing plan for the prefabricated skeleton assembly phase, safety and health plan for the construction site, budget for the specific phase, details of connections for the prefabricated structure and enclosure, and transport scheme.
The construction-technological stage of the rough construction of the ZETOR TRACTORS prefabricated hall in Brno
Kubačáková, Barbora ; Ing. Pavel Řihák, Ph.D., Paed. IGIP (referee) ; Kantová, Radka (advisor)
The aim of the work was to process selected parts of the construction-technological project. Specifically, the scope of the chapters addressed the implementation of piles, the construction of foundation structures, and the assembly of a reinforced concrete prefabricated skeleton. For the specified technological stage, a site equipment drawing was prepared, taking into account the location of the construction within the investor's production area. This drawing is followed by drawings of broader transportation connections, which regulate the traffic situation during construction. Furthermore, points of interest were verified using vehicle turning curves.For the implementation of piles and the assembly of the skeleton, a detailed inspection and testing plan was prepared. The work also includes a technological regulation, a design of the machinery assembly, a schedule, safety and health protection at work, and a detailed cost estimate.
Completion of Essens company building in Brno - Líšeň, Gross Substructure
Zhorný, Jan ; Kantová, Radka (referee) ; Průcha, Aleš (advisor)
The content of the bachelor's thesis is the preparation of the realization of the gross substructure of the completion of Essens company building in Brno - Líšeň. The work is focused on the processing of the technical report of the construction site equipment, solving traffic relations and subsequent drawings. Furthermore, the content of the work includes the design of a suitable machine assembly, itemized budget, and time schedule of the stage of the gross substructure. Great emphasis is placed on the elaboration of detailed technological prescription for the implementation of piles and subsequently on the implementation of the white tank system. This chapter is followed by the processing of the inspection-check plan. The last part is an analysis of the issue of safety and health protection at work, definition of occupational risks and proposed measures for their elimination.
Technological stage of the rough superstructure of the social services building in Jihlava
Kovařík, Marek ; Ing. Pavel Řihák, Ph.D., Paed. IGIP (referee) ; Kantová, Radka (advisor)
Předmětem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu výstavby objektu sociálních služeb v Jihlavě, konkrétně provedení vrchní hrubé stavby. Konstrukci hrubé stavby tvoří nosný železobetonový skelet doplněný o výplňové zdivo. Práce se blíže zaměří na tvorbu rozpočtu a harmonogramu stavby, bude vypracován technologický předpis pro provedení nosných železobetonových konstrukcí a nenosného výplňového zdiva. Součástí bude také řešení organizace výstavby zahrnující trasy dodávek materiálů a strojů, koncept výkresu zařízení staveniště, nebo návrh strojních sestav. Dále se práce zaměří na kvalitativní požadavky stavby, řešení bezpečnosti práce a na závěr nabídne návrh alternativního systému nosné konstrukce z velkoformátových vápenopískových tvárnic.
Implementation preparation for the Křídlovická Commercial House
Vágner, Jakub ; Řihák, Pavel (referee) ; Kantová, Radka (advisor)
The diploma thesis is focused on the preparation of the realization of a commercial house in Brno on the street Křídlovická. It is a basement building with 8 floors, which is designed in a gap. The content of the diploma thesis is a technical report for the construction and technological project, a study of the implementation of the main technological stages, a coordination situation with broader transport relations, a time and financial plan of the construction - object, calculation of THU, site equipment, technological regulations for the implementation of reinforced concrete structures, design of main construction machines and mechanisms, time plan of selected technological stages, plan for securing material resources, inspection and testing plan for the execution of reinforced concrete monolithic structures, OHS plan for the execution of monolithic structures, itemized budget of selected technological stages, formwork drawings, work procedures, formwork details.
Preparation for the construction of Pavilion N at the Silesian Hospital in Opava
Žůrková, Amálie ; Řihák, Pavel (referee) ; Kantová, Radka (advisor)
The diploma thesis deals with the preparation of the realization of the rough construction of Pavilion N in the Silesian Hospital in Opava. It is an eight-storey building, with one underground floor. The diploma thesis contains a technical report of the construction technology project, study of the implementation of the main technological stages, solution to the wider relationship of transport routes with the design of supply routes, object time and financial plan of the construction. In addition, I dealt with the time schedule for the rough construction, the itemized budget for certain processes, the construction site equipment project, the design of machine assemblies and mechanisms. This work includes a technological regulation for foundation structures and a technological regulation for monolithic structures, determination of the formwork removal time of the given structures, control test plan, health and safety plan, noise study and plan for ensuring material resources.
Construction technological project of the swimming pool building in Brno
Kosarev, Dmitrii ; Kantová, Radka (referee) ; Doubek, Rostislav (advisor)
The subject of this diploma thesis is civil technical project of the swimming pool building in Brno. The construction is conceived as a sports facility with two parts of pool – a large and a small bath, a large hall, dressing rooms and other technical spaces. The thesis includes a technical report, time and financial plan of the building, project of construction site equipment, mechanical assembly of the main mechanisms used during construction, as well as a time plan and the necessary number of workers.
Preparation for the implementation of apartment buildings Uničov, Pod Šibeníkem
Hanzlíček, Ondřej ; Průcha, Aleš (referee) ; Kantová, Radka (advisor)
The subject of this master´s thesis is the preparation for the implementation of apartment buildings Uničov, Pod Šibeníkem. The entire thesis is primarily focused on the construction technology project of apartment building "A". Its content is a technical report on the construction technology project, a solution to transport relations for transporting machines to the construction site, a construction technology study, a technical report on construction site equipment, technological regulations for foundation structures, masonry and ceiling construction, a design of a machine assembly, a safety and health protection plan during work, inspection and test plans for foundation structures, masonry and execution of ceiling construction. In the attachment part, you can find the workflow of selected constructions, the rough construction budget, the rough construction schedule and details.
Technological stage of the substructure of an apartment building in Zlín
Žůrková, Dominika ; Řihák, Pavel (referee) ; Kantová, Radka (advisor)
The subject of my bachelor's thesis is the solution of the technological stage of the substructure of an apartment building in Zlín. The building has four floors above ground and one underground floor. The house is based on a foundation slab, which is connected to the perimeter walls, these structures form a white tank system. The thesis includes a technical report, the construction situation with broader relations to transport routes, bill of quantities, technological regulations for earthworks and foundations, design of mechanical assembly, time schedule, machine system design, inspection and test plan, occupational health and safety, white tank system solution, schemes for excavation work and concreting.
Technological stage of the rough superstructure of the sales hall in Tišnov
Staudinger, Jan ; Doubek, Rostislav (referee) ; Kantová, Radka (advisor)
This bachelor thesis deals with the technological stage of rough superstructure of sales hall in Tišnov. Bachelor thesis contains engineering report focused on rough superstructure, situation of construction site with wider transport relations and solution of transport routes, design of construction site equipment including it’s engineering report, itemized budget, time schedule and design of machinery for the rough superstructure stage. Part of the thesis is technical prescription for assembly of prefabricated systém, also solution of safety measures on the construction site and inspection and test plan.

National Repository of Grey Literature : 137 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.