Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Detekce pohybu v obraze z kamery
Polanský, Petr ; Sochor, Jakub (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cílem této práce je zhodnotit účinnost detekce pohybu pomocí Gaussova rozdělení pravděpodobnosti. Algoritmus při detekci pohybu vytvoří krátké video zachycující pohyb a vhodně jej vizualizuje. Vizualizace je provedena grafem intenzity bílých pixelů mapující pohyb. Systém je vhodný hlavně pro méně rušné oblasti, kde pohyb je významnou změnou prostředí. Výsledky této práce ukazují, jaký vliv na detekci mají okolní podmínky a poloha kamery.
ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV.HYPPOLITA VE ZNOJMĚ
Mitáš, Petr ; Plášil, Jiří (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Zpracování standardní architektonické studie areálu archeologické nadace do podoby polyfunkčního centra, sloužícího nejen k prezentaci archeologických nálezů, ale rovněž potřebám turistického ruchu, vzdělávání a vědecké činnosti. Úkolem je na základě územně analytických, stavebně-technických a dalších podkladů a souvislostí, zpracovat návrh zástavby hospodářského areálu klášterního areálu Sv. Hyppolita. Navržená zástavba by měla vycházet z dané lokality území a vytvořit zázemí pro trvale udržitelný rozvoj areálu.
Morfologické operace ve zpracování obrazu
Kolouchová, Michaela ; Hradiš, Michal (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Matematická morfologie vychází z teorie množin a využívá vlastností tzv. bodových množin. Jednu bodovou množinou představuje samotný obraz a druhou (obvykle menší) tzv. strukturní element. Morfologické transformace jsou transformace "z obrazu do obrazu" založené výhradně na několika základních množinových operátorech. Relace uspořádání mezi obrazy a obrazové transformace hrají v matematické morfologii klíčovou roli. Základní morfologické operace jsou dilatace, eroze a tref či miň. Dalšími operacemi popsanými v následující práci jsou otevření a uzavření. Původně se používaly morfologické operátory pouze pro binární obrazy, postupně však byly zobecněny i pro šedotónové a barevné obrazy. Tato práce popisuje základy morfologie ve zpracování obrazu a některá její praktická použití pro filtrování a segmentaci obrazu.
Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře
Křížová, Iveta ; Křikavová, Iva (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Cílem této práce je řešení lázení Yverdon les Bains. Stávající areál nevyhovuje jak svým potřebám, ale hlavně je velmi uzavřen. Park je uzavřen jak veřejnosti tak i uvnitř něj v samotném areálu lázní se nachází několik dalších bariér. Lázeňský park pro mně znamená park, promenádu, pohyb lidí a eleganci. V tomto místě cítím potenciál jenž by mohl opět otevřít lázeňský park okolnímu světu a nenásilně se napojit do okolního světa s odkazem na svoji historickou a termální hodnotu. Proto plochu parteru ponechávám co nejvíce volnou, s veřejnými funkcemi. Lázně samotné by naopak neměly být přehlcený organismus, ale spíše místo k zastavení a klidnému odpočinku. Proto je stavím do kompaktní plynoucí hmoty nad úroveň parku, který ponechávám co nejvíce uvolněný pohybu osob a lázním samotným věnuji intimitu, výhledy do okolí a kontakt nebe s vodou otevřeným atriem. Svým tvarem i fasádou objekt nevytváří bariéru, naopak je prostupný a v kontaktu s okolím a parkem.
Návštěvnické centrum CARBON
Warta, Roman ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh multifunkčního centra v oblasti nevyužívaného černouhelného dolu Frenštát v katastru obce Trojanovice. Umístění objektu je zamýšleno ve středu areálu a bude kontaktním bodem pro jeho návštěvníky, ale i návštěvníky Beskyd obecně. Součástí provozu centra je rovněž stálá expozice, zaměřená na minulost plánované těžby černého uhlí v lokalitě, stejně tak jako na dekarbonizaci energie a alternativní energetické zdroje.
Detekce pohybu v obraze z kamery
Polanský, Petr ; Sochor, Jakub (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cílem této práce je zhodnotit účinnost detekce pohybu pomocí Gaussova rozdělení pravděpodobnosti. Algoritmus při detekci pohybu vytvoří krátké video zachycující pohyb a vhodně jej vizualizuje. Vizualizace je provedena grafem intenzity bílých pixelů mapující pohyb. Systém je vhodný hlavně pro méně rušné oblasti, kde pohyb je významnou změnou prostředí. Výsledky této práce ukazují, jaký vliv na detekci mají okolní podmínky a poloha kamery.
Morfologické operace ve zpracování obrazu
Kolouchová, Michaela ; Hradiš, Michal (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Matematická morfologie vychází z teorie množin a využívá vlastností tzv. bodových množin. Jednu bodovou množinou představuje samotný obraz a druhou (obvykle menší) tzv. strukturní element. Morfologické transformace jsou transformace "z obrazu do obrazu" založené výhradně na několika základních množinových operátorech. Relace uspořádání mezi obrazy a obrazové transformace hrají v matematické morfologii klíčovou roli. Základní morfologické operace jsou dilatace, eroze a tref či miň. Dalšími operacemi popsanými v následující práci jsou otevření a uzavření. Původně se používaly morfologické operátory pouze pro binární obrazy, postupně však byly zobecněny i pro šedotónové a barevné obrazy. Tato práce popisuje základy morfologie ve zpracování obrazu a některá její praktická použití pro filtrování a segmentaci obrazu.
Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře
Křížová, Iveta ; Křikavová, Iva (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Cílem této práce je řešení lázení Yverdon les Bains. Stávající areál nevyhovuje jak svým potřebám, ale hlavně je velmi uzavřen. Park je uzavřen jak veřejnosti tak i uvnitř něj v samotném areálu lázní se nachází několik dalších bariér. Lázeňský park pro mně znamená park, promenádu, pohyb lidí a eleganci. V tomto místě cítím potenciál jenž by mohl opět otevřít lázeňský park okolnímu světu a nenásilně se napojit do okolního světa s odkazem na svoji historickou a termální hodnotu. Proto plochu parteru ponechávám co nejvíce volnou, s veřejnými funkcemi. Lázně samotné by naopak neměly být přehlcený organismus, ale spíše místo k zastavení a klidnému odpočinku. Proto je stavím do kompaktní plynoucí hmoty nad úroveň parku, který ponechávám co nejvíce uvolněný pohybu osob a lázním samotným věnuji intimitu, výhledy do okolí a kontakt nebe s vodou otevřeným atriem. Svým tvarem i fasádou objekt nevytváří bariéru, naopak je prostupný a v kontaktu s okolím a parkem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.