National Repository of Grey Literature 3,331 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Design of portable ultrasound device
Koluchová, Petra ; Rubínová, Dana (referee) ; Haltof, Vladimír (advisor)
Bachelor thesis deals with a conception of portable ultrasound devices. The main object is to design a device fulfilling all requirements and eliminating weak aspects of those already on sale. One problem with cable damage was solved by implementing wireless controls. Portable ultrasonography machines allow doctors to perform fast ambulant examinations.
Contemporery state produced infuse pump.
Hubáček, Jan ; Brandejs, Jan (referee) ; Venclík, Jiří (advisor)
The purpose of this bachelor tesis is to make an overwiev about contemporary state of knowledge about infusion pumps. Labour is locate to infusoin pump characteristic and constructional solving of kinetic mechanism. First part is a characterization of products from inland and external producers. Second part is pointed to the opinion poll of infusion pumps use. Close of this labour is oriented to knowledge summary and incoming development of infusion pumps.
Brno City Hospital
Lebedev, Ilya ; Hybská, Bohumila (referee) ; Sedláček, Michal (advisor)
The subject of the diploma thesis is the architectural design of the city hospital in Brno. The work is based on a previously developed studio project from the winter semester. The subject of studio project was the design of an urban and transport concept for the selected area. The selected site is located in the wider city center on the right bank of the Svratka river in the westernmost part of the Brno-střed district in the cadastral area of Pisárky. The whole land is owned by the city. It has a markedly sloping terrain with difficult foundation conditions due to the landslide. Although it is close to the river, there is no risk of floods of any kind. The main idea of the design is a connection of the new hospital complex with the existing city structure, Anthropos park and especially the surrounding nature. The chosen shape is inspired and based on the outline of the blue star of life. It is a combination of monoblock and pavilion type, which offers flexibility, facilitates orientation and has the potential for organic growth for future development. The building is conveniently oriented, opening towards the exhibition center and the historic part of the city. From the western and southern part it is surrounded by forest, from the eastern by tree alley and the river Svratka, from the northern part by Anthropos park. The construction of the hospital should make the site more attractive. The accompanying program will include landscaping, a new café by the retention lake, sports activities, a pavilion for medicine and nature, which together with the Anthropos pavilion will complement the educational activities in the area. The aim of the design was to create a quality environment for patients and staff in a unique location on the waterfront and to provide maximum connection with the surrounding nature.
Study of gas influence on chemical processes initiated by electrical discharge in liquids
Dürrová, Anastasia ; Krčma, František (referee) ; Kozáková, Zdenka (advisor)
This thesis in the theoretical part focuses on the gas influence on chemical processes initiated by electrical discharge in liquids. This part described the possible diagnostic methods of reactive particles whitch are produced in water solutions after plasma treatment. The influence of different experimental conditions, such as the influence of gas, effect of voltage polarity, effect of electrolyte of hydrogen peroxide formation were studied. The comparison of selected two gases with different property, argon and oxygen, were realized. The effect of pH in phosphate solution was studied. This solutions are able to maintain relatively stable pH during the experiment and due to this property phosphates are very perspektive for medical applications.
Drones (UAVs) in the area of emergency services (Integrated Rescue System)
Bobek, Jan ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Drony jsou v oblasti integrovaného záchranného systému používány stále častěji, díky jejich lepší dostupnosti a ceně. V policejní oblasti jsou drony využívány k monitorování různých akcí nebo hlídání podezřelých oblastí. Policie drony také využívá k rekonstrukci dopravních nehod. V hasičské oblasti se drony používají hlavně k monitorování požárů a předávání informací pilotovi dronu, ale jsou vyvíjeny i drony určené k hašení požárů. V urgentní medicíně jsou drony využívány k přepravě vybavení a krevních vzorků v místech, kde to pozemními prostředky není možné nebo to je obtížné. Cílem této bakalářské práce je poskytnout přehled dronů využívaných v oblasti integrovaného záchranného systému a popsat technologie související s těmito drony.
VIZIO - dental system automation
Gábriš, Michal ; Šír, Michal (referee) ; Bradáč, Zdeněk (advisor)
This Diploma thesis deals with creation and realisation of extensions for medical dental unit Vizio. Specifically, it deals with electrotechnical solution and software for capacitive keyboard and with proposal of principle of control and regulation of speed for integrated brushless motor. The Diploma thesis contains both the description of used hardware components, and software solution implemented in assembly language. This device is already in commercial use.
Telemedicine
Vaněrka, Jakub ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Tato bakalářská práce pojednává o Telemedicíně a jejím využití v dnešní společnosti s přihlédnutím k sociálním a technologickým aspektům minulosti, současnosti a budoucnosti. Hlavním účelem této práce je informovat širokou veřejnost o možnostech telemedicíny a zvýšit tak jejich povědomí o moderním systému péče o zdraví. Práce se v první řadě zabývá rozdělením virtuální medicíny do oborů ehealth, telehealth a telemedicíny. Následně historickým vývojem tohoto oboru spolu s technologickým postupem a vzájemným propojováním. Soukromé a bezpečné propojení mezi pacienty, doktory a specialisty je velmi důležité. Proto jsou metody přenosu dat v tomto odvětví klíčová nejen v dnešní době ale i v budoucnu. Telemedicína je následně rozdělena do oborů, jež ji využívají s přihlédnutím k sociálním aspektům. V neposlední řadě je zde budoucí vývoj z hlediska ekonomiky, lidských faktorů a technologie.
Design of peristaltic pump
Peslar, Jiří ; Anderle, Martin (referee) ; Paloušek, David (advisor)
The subject of this thesis is a design of the volumetric infusion pumping unit specifically used for a human medicine purposes. The pumping unit is constructed by the linear peristaltic pump. The document focuses on mechanical design and disposition of particular components of unit and placement of electronic sensors and contacts. The thesis is elaborated as a part of infusion pump development project for a limited company.
The Role of Video Games in Health Care and Medical Training
Gálíková, Markéta ; Langerová, Petra (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá možným využitím počítačových her a technologiemi s nimi spojených v rámci medicínského vzdělávání a zdravotní péči. Veřejnost často vnímá videohry jako ztrátu času, nebo je využívají pouze pro zábavu. Cílem této práce je proto prokázat jejich využitelnost a pozitivní vliv na již zmínění medicínský vzdělání a zdravotní péči. První část práce pojednává o vlivu her na vzdělávání studentů medicíny, lékařů i pacientů a zároveň jej kriticky analyzuje. Druhá část je zaměřena na využití her ve zdravotní péči, jako je například terapie dětí s autismem nebo dětskou mozkovou obrnou, dále jako možnost redukování bolesti, či způsob objevování nových biochemických látek a struktur. Záměrem práce je zabývat se nejen počítačovými hrami, ale také s nimi spojenými technologiemi jako je virtuální a rozšířená realita, které ještě násobí zkušenosti získané v medicínském vzdělání.
Humic acids in medicine and cosmetics
Šmídová, Helena ; Sýkorová,, Ivana (referee) ; Pekař, Miloslav (advisor)
The main concern of this study was to form a web and literature search focused on the known theoretical knowledge, patent application and the actual realization, for the use of humic acids or material containing humic acids in human and veterinary medicine and cosmetics. The output is also a proposal to be promising directions in exploring these areas. The introduction deals with humic substances in general with emphasis on humic acids, history of humic chemistry and structure of humic substances. The second part deals with medical aspects, pharmacological effects and the use of humic substances in human medicine, veterinary medicine and cosmetics, also takes account of humic substances from the perspective of the environment. The task of third experimental part was to learn the basics of isolation and characterization of humic acids (measurement of IR and UV / VIS spectra and determination of moisture and ash in samples of humic acids).

National Repository of Grey Literature : 3,331 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.