Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Vývoj půdní fauny na loukách obnovených na orné půdě: Iniciální fáze sukcesního vývoje
Tajovský, Karel ; Pižl, Václav ; Starý, Josef ; Balík, Vladimír ; Frouz, Jan ; Schlaghamerský, J. ; Háněl, Ladislav ; Rusek, Josef ; Kalčík, Jiří
Vývoj společenstev půdní fauny (krytenky, hlístice, roupice, žížaly, suchozemští stejnonožci, mnohonožky, stonožky, chvostoskoci, larvy dvoukřídlých) byl studován v terénních podmínkách od podzimu 1999 ve čtyřech variantách lišících se způsoben obnovy travních porostů. Nárůst kvalitativních i kvantitativních parametrů studovaných skupin živočichů odpovídal iniciálním fázím sukcesního vývoje obnovovaných luk. Převažovaly eurytopní, euryvalentní a povrchově aktivní druhy. Druhy charakteristické pro travnaté biotopy se objevovaly až po intenzivním rozvoji vegetačního krytu. Okolní biotopy, jako zdroje šíření druhů, významně ovlivnily vývoj ploch. Formování společenstev živočichů usměrňovaly mikrostanovištní podmínky a dostupné potravní zdroje.
Short-term effects of grass mixtures on nematodes inhabiting agricultural soil in the Bílé Karpaty Mts., Czech Republic - a preliminary study
Háněl, Ladislav
Short-term changes of nematode assemblages were studied in field soil sown with regional and commercial grass mixtures and compared with those in a cultivated field in the course of one year. Total average abundance of nematodes in the grass mixture plots increased rapidly to 1308-2075 x 10 3 ind.m.-2 whereas in the field it remained relatively low (625 x 10 3 ind.m-2). The increase in population densities mainly concerned microbivores such as Panagrolaimus, Paraphelenchus, Aphelenchus and Aphelenchoides (950-1779 x 10 3 ind. m-2) followed by omnivores + predators (178-296 x 10 3 ind.m-2), while increase in plant parasite populations was slower (105-140 x 10 3 ind. m-2). The development of nematode assemblages suggests a great role of accumulation of above-ground as well as below-ground litter supporting microflora and microbial feeding fauna in initial stages of meadow restoration. In older stages, an increase of root density is expected simultaneously with multiplication of plant parasitic nematodes. Early successional development of soil nematode assemblages seemed to be faster in plots sown with regional grass mixture than in that sown with commercial grass mixture.