Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,444 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Plánování a vykazování práce v informačním systému KNOTIS
Fiedler, Karel ; Smrž, Pavel (oponent) ; Dytrych, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření nového modulu pro plánování a vykazování práce v informačním systému KNOTIS a úprava dalších stránek související s tímto modulem. Nový modul bude oproti tomu původnímu podporovat plánování pro jednotlivé projekty a prioritizaci důležitých projektů jako bakalářská práce. Vyplácení odměn je rozšířeno o možnost si vypočítat částku dle platu a hodin a podporuje také předvyplnění platu nově vyplácené odměny. Pro plány práce lze nastavit maximální týdenní pracovní zátež dle období.
Posouzení efektivnosti informačního systému ve firmě zabývající se lokalizací a návrh změn
Straka, Václav ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu informačního systému ve firmě, která se zabývá lokalizací. V práci jsou definovány teoretické pojmy nutné k porozumění oblasti informačního systému s ohledem na jeho strukturu a fungování. Je popsáno prostředí firmy společně s rozborem užívaného informačního systému. Z informací získaných z analýz a dotazníku jsou identifikovány rizikové oblasti systému. Nalezená rizika jsou ošetřena na základě závažnosti navržením změn a následně ekonomicky zhodnocena
Studijní oddělení v informačním systému
Witassek, Pavel ; Musil, Rudolf (oponent) ; Hruška, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit řešení pro elektronizaci studijního oddělení v rámci IS VUT, které bude univerzální pro všechny fakulty. Práce se zabývá elektronizací řízení se studenty. Výsledná implementace řízení se skládá z několika částí, první část je modul nastavení řízení, ve kterém se definují jednotlivá řízení a jejich nastavení a druhým modulem je administrace řízení první instance.
Mobilní aplikace pro zaměstnance VUT s podporou biometrie
Tesařová, Alena ; List, Jaroslav (oponent) ; Hruška, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a realizací mobilní aplikace pro zaměstnance VUT v Brně. Výsledná aplikace je psaná pro platformy Android a iOS v jazyku React Native. Jejím cílem je ulehčení každodenních činností zaměstnance, které vede k zefektivněni práce a snížení administrativy. Teoretická část se věnuje výběru nejdůležitějších modulů z informačního systému na základě statistických dat a dotazníků. Realizační část obsahuje návrh uživatelského rozhraní vybraných modulů a popis implementace aplikace. Výsledná aplikace byla otestována skupinou zaměstnanců a získala velmi dobré slovní hodnocení.
Komplexní on-line tréninkový deník
Kamenský, Zdeněk ; Hynek, Jiří (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a posléze vytvořit on-line tréninkový deník pro sportovce. Nejprve proběhlo ujasnění některých klíčových pojmů týkajících se daného tématu včetně celé oblasti dolování dat a jeho využití. Poté bylo nutné zanalyzovat stávající řešení na poli sportovních aplikací, zvážit požadavky potenciálních uživatelů a v neposlední řadě celý systém navrhnout, implementovat a otestovat. Pro analýzu sportovních dat a záznamů aktivit určenou jak pro jednotlivé atlety, tak pro jejich trenéry na úrovni týmů byly použity nejrůznější metody dolování dat.
Automatické generování testovacích dat informačních systémů
Naňo, Andrej ; Fiedor, Tomáš (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Nastroj ISAGENumoznuje automaticke generovanie komplexnych sturkturovanych testovacich vstupov imitujucich realnu komunikaciu z prostredia modernych informacnych systemov. Komplexne data, typicky so strukturou stromu v sucasnosti predstavuju zakladny transportacny prostriedok pre prenos informacii medzi uzlami distribuovanych informacnych systemov. Automaticky generator ISAGENvychadza z metodologie datami riadeneho testovania a vyuziva konkretne data z produkcneho prostredia ako hlavnu charakteristiku a specifikaciu pre riadenie generovania novych podobnych dat pre testovacie pripady splnajuce zadane kombinacne kriteria. Hlavnym prinosom tejto prace je obsiahle predlozenie technik pre automatizovane generovanie dat spolocne s praktickou implementaciou, ktora demonstruje ich pouzitie. Vytvorene riesenie umoznuje testerom vytvarat viac relevantne testovacie data, ktore vhodne reprezentuju realnu komunikaciu z produkcnych informacnych systemov.
Informační systém pro správu vizualizací geografických dat
Grossmann, Jan ; Rusňák, Vít (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem práce je vytvořit informační systém pro správu vizualizací geografických dat. Hlavní myšlenkou je umožnit uživatelům tvorbu vizualizací z jejich vlastních geografických dat, které mohou buď nahrát do systému pomocí souborů, nebo získat připojením jejich vlastní databáze. Uživatelská databáze poslouží jako zdroj dat a bude schopna reflektovat změny v reálném čase. Výsledkem práce bude nový informační systém, který poslouží jako styčný bod mezi uživateli, geografickými daty a vizualizacemi těchto dat.
Informační systém pro plánování rozvrhů
Kuchynka, Marek ; Veigend, Petr (oponent) ; Dytrych, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce se zabývá plánováním rozvrhů výuky a zkoušek na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Jejím cílem je navrhnout a vytvořit nový webový informační systém, který bude pomáhat s vytvářením nových rozvrhů a umožní do procesu plánování zapojit také studenty. Aplikace bude vytvořena na míru požadavkům fakulty, jejichž detailní analýza tvoří první část této práce. Druhá část se podrobně zabývá návrhem, implementací a testováním výsledné aplikace, která byla již využita při plánování skutečných rozvrhů.
Information System Design
Kumorovitzová, Andrea ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on the information system design for data capturing from invoices for an accounting company Argania, ltd. Designed system consists of 3 parts: DMS, data capturing system build on AWS and connection to the accounting software. The main reason for the design of the system, which is described in this thesis is a trend of automatization of business processes, which we can see also in the accounting. Benefits of the designed system are for example saving of time, saving of costs, better communication with clients and providing more transparent bookkeeping for them.
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Paluga, Juraj ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
The subject of the bachelor thesis is to analyse the current state of the information system of the company Unicorn Systems in order to propose changes that should lead to increased efficiency and security in the organization.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,444 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.