Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,725 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.04 vteřin. 
Výběr informačního systému
Gurka, David ; Viktorin, Ondřej (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému pro středně velkou strojírenskou společnosti v České republice. Rozhodnutí implementovat ERP systém je velkým krokem a účelem této práce je proto udělat nejkvalitnější možné doporučení jak postupovat. Vlastním řešením této práce je nejvhodnější systém pro danou společnost s ekonomickým zhodnocením a přínosy této varianty.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Stejný, Jiří ; Zetík, Rostislav (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o informačním systému společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Práce je zaměřena na popis stávajícího informačního systému podniku zejména z pohledu zpracování zákaznických požadavků a jejich dopadu na zákazníka. Cílem je návrh změn v informačním systému oddělení řešení kolizních objednávek. Změny jsou zaměřeny zejména na zvýšení efektivity práce zaměstnanců a zvýšení spokojenosti zákazníka.
Use VBA as a Tool for the Creation of Supporting Business Applications
Märtzová, Alexandra ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
The bachelor thesis focuses its goal on description and implementation of the information system application of the organisation financed by the state budget. After analysing the existing information system, change recommendations were proposed, that meet the norms, standards, and organisation requirements. Subsequently, the recommendations were implemented into application suggestion. The solution aim to automate data storage and search processes, transform related data into visual presentation, and thus reduce the length time of customer service.
Audiovizuální zpracování zákonů teorie obvodů
Molík, Petr ; Kaluža, Vlastimil (oponent) ; Kunovský, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá moderním způsobem výkladu a prezentace zákonů teorie obvodů. Názorně ilustruje a na praktických ukázkách a pokusech demonstruje teorii, která je probírána v rámci předmětu Teorie obvodů bakalářského studijního programu Informační technologie Vysokého učení technického v Brně. Práce obsahuje krátký úvod do problematiky názornosti výuky, představení hlavních zpracovaných témat včetně popisu připraveného informačního systému, který zastřešuje celý projekt. Závěr hodnotí přínos a praktické využití zpracovaných témat, včetně referencí studentů, kteří již v praxi tento projekt využili.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Hlaváč, Petr ; Ratičák, Milan (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému divize Výroby přístrojových transformátorů a senzorů (IT&S), společnosti ABB s.r.o. a následným vytvořením návrhu změn pro eliminaci současných problémů. Práce je zaměřena na konkrétní část informačního systému společnosti, a to na výrobní informační systém (MES). Hlavním cílem práce bude návrh opatření pro optimalizaci tohoto výrobního systému. Dílčím cílem bude rozšíření tohoto informačního systému.
Návrh dílčí části informačního systému
Cenek, Jakub ; Štepník, Štefan (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na návrh informačního systému pro malou firmu. Cíl práce je analýza současného stavu a návrh nového řešení, které by bylo vhodné a odpovídalo současným požadavkům investora. Dále se zmíním také o teoretickém pozadí návrhu informačních systémů.
Studie průběhu zakázky obchodním podnikem
Šteigl, Matěj ; Ing.Martina Vejvodová (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší problematiku průběhu zakázky v daném podniku. Práce je rozdělena na několik částí. V první části se zabývám teoretickými poznatky procesního řízení. Dále se věnuji představení společnosti PENTA TRADING spol. s r.o., na kterou byla bakalářská práce zaměřena. V analýze současného stavu odhaluji nedostatky procesu. Na základě zjištěných nedostatků se věnuji hlavně problematice IS ve společnosti.
Konfigurovatelný telemetrický a dohledový systém
Voborník, Petr ; Trchalík, Roman (oponent) ; Ryšavý, Ondřej (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh a implementace základu modulárního systému pro telemetrické a zabezpečovací účely. Systém se skládá z modulů pro zpracování příchozích dat, webového administračního a prezentačního rozhraní a souboru webových služeb. Systém je implementován v jazyce C# a pomocí technologií .NET Framerwork a ASP.NET
Posouzení informačního systému a návrh změn
Čička, Dominik ; Novák, Jíři (oponent) ; Klusák, Aleš (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy NDŽ s.r.o. Pojednáva o posúdení a návrhoch zmien informačného systému. Prvá časť obsahuje teoretické východiská k danej problematike a analýzam, ktoré boli uskutočnené v prostredí firmy. Na základe analýz práca zahŕňa vlastne návrhy na riešenia pre zefektívnenie informačného systému a celkové zhrnutie.
Systém pro správu zařízení RouterOS
Konečný, Jakub ; Novotný, Tomáš (oponent) ; Hájek, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje návrh a realizaci informačního systému pro správu a vzdálenou konfiguraci zařízení se systémem RouterOS od firmy MikroTik. Jeho hlavním účelem je možnost spravovat všechna zařízení na jednom místě. U jednotlivých zařízení lze upravovat nastavení jejich DHCP a DNS protokolů, spravovat statické DNS záznamy a statické směrování. Výsledná aplikace je implementována v jazyce PHP s využitím Nette Framework a databáze MySQL jako úložiště dat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,725 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.