Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,350 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výběr informačního systému
Gurka, David ; Viktorin, Ondřej (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému pro středně velkou strojírenskou společnosti v České republice. Rozhodnutí implementovat ERP systém je velkým krokem a účelem této práce je proto udělat nejkvalitnější možné doporučení jak postupovat. Vlastním řešením této práce je nejvhodnější systém pro danou společnost s ekonomickým zhodnocením a přínosy této varianty.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Stejný, Jiří ; Zetík, Rostislav (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o informačním systému společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Práce je zaměřena na popis stávajícího informačního systému podniku zejména z pohledu zpracování zákaznických požadavků a jejich dopadu na zákazníka. Cílem je návrh změn v informačním systému oddělení řešení kolizních objednávek. Změny jsou zaměřeny zejména na zvýšení efektivity práce zaměstnanců a zvýšení spokojenosti zákazníka.
Audiovizuální zpracování zákonů teorie obvodů
Molík, Petr ; Kaluža, Vlastimil (oponent) ; Kunovský, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá moderním způsobem výkladu a prezentace zákonů teorie obvodů. Názorně ilustruje a na praktických ukázkách a pokusech demonstruje teorii, která je probírána v rámci předmětu Teorie obvodů bakalářského studijního programu Informační technologie Vysokého učení technického v Brně. Práce obsahuje krátký úvod do problematiky názornosti výuky, představení hlavních zpracovaných témat včetně popisu připraveného informačního systému, který zastřešuje celý projekt. Závěr hodnotí přínos a praktické využití zpracovaných témat, včetně referencí studentů, kteří již v praxi tento projekt využili.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Hlaváč, Petr ; Ratičák, Milan (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému divize Výroby přístrojových transformátorů a senzorů (IT&S), společnosti ABB s.r.o. a následným vytvořením návrhu změn pro eliminaci současných problémů. Práce je zaměřena na konkrétní část informačního systému společnosti, a to na výrobní informační systém (MES). Hlavním cílem práce bude návrh opatření pro optimalizaci tohoto výrobního systému. Dílčím cílem bude rozšíření tohoto informačního systému.
Studie průběhu zakázky obchodním podnikem
Šteigl, Matěj ; Ing.Martina Vejvodová (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší problematiku průběhu zakázky v daném podniku. Práce je rozdělena na několik částí. V první části se zabývám teoretickými poznatky procesního řízení. Dále se věnuji představení společnosti PENTA TRADING spol. s r.o., na kterou byla bakalářská práce zaměřena. V analýze současného stavu odhaluji nedostatky procesu. Na základě zjištěných nedostatků se věnuji hlavně problematice IS ve společnosti.
Konfigurovatelný telemetrický a dohledový systém
Voborník, Petr ; Trchalík, Roman (oponent) ; Ryšavý, Ondřej (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh a implementace základu modulárního systému pro telemetrické a zabezpečovací účely. Systém se skládá z modulů pro zpracování příchozích dat, webového administračního a prezentačního rozhraní a souboru webových služeb. Systém je implementován v jazyce C# a pomocí technologií .NET Framerwork a ASP.NET
Systém pro správu zařízení RouterOS
Konečný, Jakub ; Novotný, Tomáš (oponent) ; Hájek, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje návrh a realizaci informačního systému pro správu a vzdálenou konfiguraci zařízení se systémem RouterOS od firmy MikroTik. Jeho hlavním účelem je možnost spravovat všechna zařízení na jednom místě. U jednotlivých zařízení lze upravovat nastavení jejich DHCP a DNS protokolů, spravovat statické DNS záznamy a statické směrování. Výsledná aplikace je implementována v jazyce PHP s využitím Nette Framework a databáze MySQL jako úložiště dat.
Informační systém pro správu testů
Novák, Miroslav ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Cílem této práce je specifikovat, navrhnout a implementovat informační systém pro správu testů, který bude fungovat jednak samostatně a jednak v rámci platformy Testos. Zvolený problém byl vyřešen vytvořením klientské webové aplikace a implementací webové služby pomocí REST API, která zajišťuje interoperabilitu s jinými nástroji. Vytvořené řešení umožňuje řídit základní proces testování, který sestává ze správy projektů, správy testovacích požadavků, správy testovacích sad a případů a správy jednotlivých testovacích běhů.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Veselík, Martin ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce posuzuje informační systém ve vybrané firmě a navrhuje změny, které by měly odstranit zjištěné nedostatky. První část bakalářské práce je zaměřena na teorii, v druhé části jsou provedeny analýzy a návrhy změn. V závěru práce je uvedené ekonomické zhodnocení navržených změn.
Informační systém pro jazykovou školu
Sikora, Martin ; Burget, Radek (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnou a implementovat informační systém pro jazykovou školu, který nahradí dosavadní zpracování dat v tabulkách programu Microsoft Excel. Systém bude pracovat se všemi daty jazykové školy (kurzy, překlady, zaměstnanci, knihy, zákazníci) a ulehčí práci vedení. Většinu procesů zrychlí nebo zautomatizuje. Bude také upozorňovat na blížící se termíny překladů nebo konců smluv zaměstnanců. 

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,350 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.