National Repository of Grey Literature 107 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Physiological, structural, and biochemical leaf traits of selected Poaceae species involved in oxidative stress protection and acclimation to different light conditions
Hunt, Lena Macrie ; Albrechtová, Jana (advisor) ; Lux, Alexander (referee) ; Šantrůček, Jiří (referee)
This thesis examines physiological, structural, and biochemical leaf traits in grasses (Poaceae family) and how they contribute to oxidative stress protection. Light is a major factor contributing both to oxidative stress in plants and the induction of protective mechanisms at the leaf level. The agriculturally important species barley (Hordeum vulgare) was used to investigate responses to varying irradiance and atmospheric CO2 levels. Barley was further used as a model organism to study the influence of different spectral qualities on oxidative protective mechanisms, particularly phenolic compound induction. This thesis also examines the protective leaf functional traits of wild grass species (Nardus stricta, Calamagrostis villosa, Molinia caerulea, and Deschampsia cespitosa) in a high-irradiance arctic-alpine tundra grassland. Phenolic compounds are important protective secondary metabolites in plants that protect against oxidative stress from high irradiance. This thesis evaluates phenolic compounds and their contributions to plant stress tolerance and introduces a novel method of quantifying the histochemical detection of phenolics in leaf cross-sections. Key results indicate that light quantity and quality play major influential roles in the accumulation of phenolic compounds. High irradiance...
Mobile application for electrophoretic gel image processing
Mojžišová, Anna
This paper describes a mobile application thatassists in the analysis of 1D gel electrophoresis images. It providesfunctions for image processing, band detection, lane segmentation,and molecular weight approximation. The designed methods wereextensively tested using a dataset of diverse gel images. Theapplication provides a convenient and portable tool for theanalysis of electrophoresis images on-the-go.
Image-Based Clustering of Microbial Colonies
Láncoš, Jan ; Kišš, Martin (referee) ; Beneš, Karel (advisor)
Laboratorní analýza mikrobiálních kolonií pěstovaných na Petriho miskách je v současné době předmětem intenzivního výzkumu ve snaze o dosažení totální laboratorní automatizace. Jádro tohoto problému spočívá v přesné lokalizaci kolonií při obrazové analýze. Současná řešení nejčastěji využívají strojové učení, které je však obecně závislé na kvalitních datech, kterých je v tomto odvětví k dispozici jen velmi málo. Abych adresoval tento problém, vytvořil jsem víceúčelový generátor syntetických dat. Úspěšně jsem jej aplikoval jak při segmentaci tak při shlukování kolonií. Výsledné segmentační F1 skóre se mi podařilo navýšit z 0,518 na 0,729 a při shlukování jsem s využitím této segmentace dosáhl V-measure skóre 0,830. Prací navržený přístup ke generování syntetických dat nás posouvá o krok blíže k plné laboratorní automatizaci.
Tree trunk detection and recognition in images
Šalomon, Filip ; Hoderová, Jana (referee) ; Procházková, Jana (advisor)
This thesis deals with detection of circular shapes in images -- forest scan cross-sections. Freeman chain code algorithm is used for image segmentation. Ransac (Random Sample Consensus) algorithm is used for diameter measurement. The designed algorithm is tested on data from Žofín Forest.
Mobile application for electrophoretic gel image processing
Mojžišová, Anna ; Čejková, Darina (referee) ; Škutková, Helena (advisor)
Analýza obrazů 1D gelové elektroforézy je klíčovým krokem ve výzkumu molekulární biologie a umožňuje identifikaci a kvantifikaci proteinů, fragmentů DNA a dalších molekul. Tradiční proces analýzy však může být časově náročný a vyžaduje specializovaný software a vybavení. Tato bakalářská práce představuje nové řešení tohoto problému zavedením mobilní aplikace, která pomáhá při analýze obrazů 1D gelové elektroforézy. Aplikace poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní a sadu výkonných nástrojů pro zpracování obrazu, , segmentaci drah, detekci proužků a aproximaci molekulové hmotnosti. Navrhované metody byly podrobně testovány na sadě různých gelových snímků a výsledky ukazují, že aplikace dokáže přesně a efektivně analyzovat elektroforetické snímky. Přenosnost aplikace umožňuje výzkumným pracovníkům provádět analýzy na cestách, čímž se snižuje čas a náklady spojené s tradičními metodami analýzy. Tato mobilní aplikace představuje pohodlný a praktický nástroj pro výzkumné pracovníky i lékaře, díky němuž je analýza elektroforetických obrazů dostupnější a efektivnější.
Vliv modelové látky s anti-progestagenní aktivitou na vývoj gonád a štítné žlázy u žáby drápatky vodní (Xenopus laevis)
KARBUSOVÁ, Kateřina
The aim of this bachelor thesis was to assess the effect of the steroid hormone mifepristone, a model substance with anti-progestogenic activity, commonly used in medicine as an abortivum, on gonadal and thyroid development in a model amphibian species, the African clawed frog (Xenopus laevis). African clawed frogs were exposed to three concentrations of mifepristone 2, 22 and 215 ngl-1 from stage Nieuwkoop and Faber (NF) 47-48 until reaching stage NF 66. Mifepristone was dissolved in dimethyl sulfoxide (DMSO). The control group of frogs was kept in pure water with the addition of DMSO solvent at a final concentration of 0.001 %vol.. Images for gonad morphology were taken during dissection sampling at the end of the test (after reaching the juvenile stage). Furthermore, thyroid samples were processed for histological analysis. The thyroid gland on the histological slide was photographed with QuickPHOTO MICRO 3.2 software. Selected parameters were measured on the gonadal and thyroid images using image analysis in the QuickPHOTO MICRO 3.2 software and the effect of mifepristone on gonadal and thyroid development was evaluated. Exposure to mifepristone did not induce pathological changes in gonadal development, nor was intersexuality detected. No significant differences were found between the mifepristone-exposed groups and the control group for any of the parameters studied (gonad length and width, number of melanophores). Based on the observed parameters, we can conclude that mifepristone did not affect the gonadal development of exposed frogs. Histopathological examination of the thyroid gland also revealed no changes. Thyroid development, as assessed by the width of the thyroid follicular epithelium, was also not significantly affected by mifepristone exposure at any of the frog developmental stages studied (NF 58, NF 66). Although no effect of mifepristone on the parameters studied in this thesis was observed until the juvenile stage, it is possible that the effects could be seen in adulthood and further experiments are needed.
Qualitative and quantitative assessment of perch (Perca fluviatilis) sperm as of a perspective fish for freshwater aquaculture
KAŠPAR, Jan
The work is focused on the basic reproduction characteristics of perch male (Perca fluviatilis) especially pointed on percentage share of live/death dual fluorescence-stained sperm samples. The point was to specify the data we already knew and to aim our attention towards using the dual fluorescence staining of perch sperm which hasn´t been published so far.
Pattern recognition by means of moment method
Števček, Juraj ; Štarha, Pavel (referee) ; Druckmüller, Miloslav (advisor)
This diploma thesis deals with object recognition using moment method. We will recognize the letters from the scanned text. The moment method works with principal moments, these are moments invariant to scaling, translation and rotation. This thesis focuses on a detail description of the moment method, on determining the optimal combination of principal moments suitable for object recognition and to create a program for recognition. For all combinations of principal moments the accuracy of the recognition is calculated and the best option is proposed. The moment method will be compared with the moment invariants method. This method is similar to the moment method but has a different approach to rotation invariants.
System for preventing unauthorised persons from entering platform areas
Jílek, Michal ; Říha, Kamil (referee) ; Přinosil, Jiří (advisor)
The work deals with the design of a non-existent security system to secure the station from unauthorized persons, which will increase the level and quality of travel for passengers. The system uses computer vision and software developed in C ++ with the OpenCV library. The practical part describes the development of the ticket detector, comparison with the model and validation of the ticket using OCR.
Elemental carbon in highly time and size resolved atmosheric aerosol by image analysis
Voldánová, Zdeňka ; Hovorka, Jan (advisor) ; Schwarz, Jaroslav (referee)
In this study a new optical method for highly time and size resolved atmospheric elemental carbon has been described. For this purpose has been used image analysis of 3 DRUM strips with three size fractions deposited (2,5-1,15 µm; 1,15-0,34 µm; 0,34-0,1 µm). Strips were scanned by Fotoscanner HP ScanJet 8200 with optical resolution of 600 dpi. For the analysis of images Matlab program was used, in which the images are transformed to a matrix of grayscale values. The output of this program are time series of grayscale values for each transformed image. Because the time series consist of data in 5 minute intervals, for comparing with hourly PM2,5 EC data obtained from the Sunset EC/OC analyzer, it was necessary to have hourly time series. The precise method of this new approach to determine concentration of atmospheric BC is described in this thesis. In addition, it contains description of the procedures connected with calibrations and controls of sectional outputs. Using linear regression, the daily averages for black carbon are compared with daily EC data. Similarly, hour averages are compared by linear regression also. The analysis performed proved very good relation between daily EC and daily BC described by formula (EC ~ 1.0399 + 0,0117*BC). In respect to hourly averages, a very different...

National Repository of Grey Literature : 107 records found   1 - 10nextend  jump to record: