National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Utilization of novel strategies of alginate crosslinking in the development of next-generation bioinoculants
Gašparová, Dominika ; Pekař, Miloslav (referee) ; Sedláček, Petr (advisor)
Tato diplomová práce se zaměřuje na různé strategie síťování alginátu, s cílem posunout vpřed vývoj bioinokulantů nové generace. Zkoumání různých strategií gelování se aplikuje na pět komerčně dostupných alginátů a izolovaný bakteriální alginát. Experimenty zahrnující přípravu alginátového makrogelu sloužily ke stanovení výskytu a kvality síťování, které byly analyzovány amplitudovými testy. Výběr vhodných síťovacích činidel a stanovení jejich optimálních koncentrací byly klíčovými cíli. Síťovací činidla, která byla vybrána jako vhodná pro makro- i mikroenkapsulační procesy, byly ty obsahující chlorid zinečnatý, chlorid hlinitý, chlorid barnatý, síran vápenatý a chlorid železitý. Optimální podmínky síťování byly stanoveny při teplotě 7~°C a optimální délka doby síťování v rozmezí od 30 do 120 minut. Byly provedeny komparativní analýzy šesti vybraných síťovacích činidel a to prostřednictvím analýzy mechanických vlastností skrz squeeze test, termogravimetrickou analýzou, botnáním gelu a obrazovou analýzou. Síťování barnatým síťovacím činidlem prokázalo slibné výsledky při zachování obsahu vody během rehydratace, zatímco sítování zinečnatým síťovacím činidlem dosáhlo nejvyššího obsahu sušiny. Obrazová analýza odhalila menší gelové perly tvořené síťovacími činidly s obsahem hliníku a barya, což naznačuje jejich účinnost. Mikroenkapsulované gelové perly, zejména ty síťované s baryem, prokázaly potenciál díky jejich menší velikosti. Vrcholem pokusů bylo síťování bakteriální kultury, kde hliníková a barnatá síťovací činidla dosahovala nejmenších gelových perel. Obzvlášť síťování barnatým činidlem dosahovalo nejmenších velikostí s nejmenší odchylkou, indikujíc jeho efektivitu.
Self-encapsulation of Plant Growth Promoting Rhizobacteria as a way towards new generation of bioinoculants
Gašparová, Dominika ; Obruča, Stanislav (referee) ; Sedláček, Petr (advisor)
This bachelor thesis focuses on Plant Growth-Promoting Rhizobacteria that can be used as a suitable ecological alternative to conventional fertilizers. However, most of today's approaches to incorporating PGPR into the process of soil fertilization are convoluted and costly. Crosslinking of alginate self-produced by PGPR offers a new possibility of plantgrowth- promoting bacteria encapsulation. The aim of this thesis consists of preparing gel matrices with incorporated bacteria, followed by testing the bacteria's viability and quantity. Firstly, experiments were carried out to determine various properties of gels produced by the chosen representative bacteria Azotobacter vinelandii. These properties include the molecular weight of alginate (with the highest molecular weight of strain CCM 289 (329,78± 6,8) kDa), the alginate's amount in the gel, the content of PHB (34%-44% CDW), and the gel's overall rheological properties. The complex modulus (as a representation of rheological properties) of the firmest gel reached the value of 13,34 kPa. The bacteria content was examined by flow cytometry, the CFU method, and spectrophotometry. The viability of bacteria was determined by analyzing the fluorescence intensity via fluorescent dyes (propidium iodide, fluorescein diacetate, rhodamine 123, calcein AM), then by using the CFU method, and also via the plate method. Furthermore, the effects of various factors such as different pH levels (pH 3, 7, and 10) or adding the specific alginatedegrading enzyme alginase were also examined. Releasing of the bacteria was observed over the course of seven days using flow cytometry and the CFU method. The plate method proved the bacteria's survival after gelation and without any source of carbon. The largest disintegration of gels occurred in acidic pH. Moreover, the effect of alginase on crosslinked bacterial gels and synthetic alginate were very similar. The survival of bacterial cultures in gel and their continuous release are significant findings in the development of novel bioinoculants based on this new concept.
Self-encapsulation of Plant Growth Promoting Rhizobacteria as a way towards new generation of bioinoculants
Gašparová, Dominika ; Obruča, Stanislav (referee) ; Sedláček, Petr (advisor)
This bachelor thesis focuses on Plant Growth-Promoting Rhizobacteria that can be used as a suitable ecological alternative to conventional fertilizers. However, most of today's approaches to incorporating PGPR into the process of soil fertilization are convoluted and costly. Crosslinking of alginate self-produced by PGPR offers a new possibility of plantgrowth- promoting bacteria encapsulation. The aim of this thesis consists of preparing gel matrices with incorporated bacteria, followed by testing the bacteria's viability and quantity. Firstly, experiments were carried out to determine various properties of gels produced by the chosen representative bacteria Azotobacter vinelandii. These properties include the molecular weight of alginate (with the highest molecular weight of strain CCM 289 (329,78± 6,8) kDa), the alginate's amount in the gel, the content of PHB (34%-44% CDW), and the gel's overall rheological properties. The complex modulus (as a representation of rheological properties) of the firmest gel reached the value of 13,34 kPa. The bacteria content was examined by flow cytometry, the CFU method, and spectrophotometry. The viability of bacteria was determined by analyzing the fluorescence intensity via fluorescent dyes (propidium iodide, fluorescein diacetate, rhodamine 123, calcein AM), then by using the CFU method, and also via the plate method. Furthermore, the effects of various factors such as different pH levels (pH 3, 7, and 10) or adding the specific alginatedegrading enzyme alginase were also examined. Releasing of the bacteria was observed over the course of seven days using flow cytometry and the CFU method. The plate method proved the bacteria's survival after gelation and without any source of carbon. The largest disintegration of gels occurred in acidic pH. Moreover, the effect of alginase on crosslinked bacterial gels and synthetic alginate were very similar. The survival of bacterial cultures in gel and their continuous release are significant findings in the development of novel bioinoculants based on this new concept.
The portrayal of women in Slovak print media advertising 1992 - 2012.
Gašparová, Dominika ; Vinopal, Jiří (advisor) ; Hamplová, Dana (referee)
This thesis The Portrayal of women in Slovak print media advertising 1992-2012 addresses the way women are depicted in advertising in three selected Slovak magazines, at three points in time; 1992, 2002 and 2012. The work aims to discover in what direction the portrayal of women in magazine advertisements has evolved during this period when advertising occupies more and more space in the media. This work deals with gender issues and focuses mainly on the roles in which women are represented in advertising. Their passivity or activity and sexual objectification are examined through content and semiotic analysis. The dual mode of analysis will allow us to better understand the mechanisms of the depiction of women in advertising and compare the different ways women are portrayed in the media depending on the target audience.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.