Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,518 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rodina a její zobrazení v minulosti a současnosti
Hájková, Barbora ; Daniel, Ladislav (vedoucí práce) ; Fremlová, Vendula (oponent)
Rodina je centrem zájmu v současné společnosti, která se k ní staví společensky, politicky i filozoficky rozličným způsobem, zvláště nynější společenské i mezilidské situaci. Odedávna patří k cenným tématům umění. Její zobrazení má dlouhou historii a nekončící inspirační sílu. Teoretická část diplomové práce se věnuje tématu rodina, jejímu postavení ze sociologického a historického hlediska a také jejího zobrazování napříč uměním minulosti a současnosti. Podrobněji jsou zde uvedení konkrétní umělci minulosti, kteří s tématem rodiny pracovali, inspirovali se či zobrazovali svou vlastní rodinu. Součástí je také moderní a současné umění, jejich rozdílný přístup a uchopení tématu rodiny. Didaktická část se zaobírá tím, jak toto téma citlivě přiblížit dnešnímu dětskému publiku a začlenit jej do hodin výtvarné výchovy. V praktické části pracuji s tématem rodiny vznikne album - soubor prací, které jsou úzce spojeny s mou vlastní rodinou. Soubor kreseb, fotografií, koláží doplněné příhodami či výroky jednotlivých členů rodiny. Celé album bude tvořit jakýsi ucelený obraz mé rodiny. KLÍČOVÁ SLOVA rodina, obraz, malba, portrét, funkce rodiny, historie rodiny, rodina v umění
Design sedacího nábytku
Bílá, Andrea
Diplomová práce se věnuje problematice čalouněného sedacího nábytku. Je členěna na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část vysvětluje pojmy a terminologii spojenou s tématem. Předmětem praktické části je zpracování návrhu sedacího nábytku určeného do interiéru včetně skic a variantních řešení, které návrhu předcházely. Výsledkem projektu je zasazení tohoto produktu do kontextu místnosti prostřednictvím finálních vizualizací a dále výroba funkčního prototypu v měřítku 1:1. Publikace je doplněna o samostatné přílohy.
Zhodnocení současné situace v chovu anglického plnokrevníka a dostihového sportu v České republice
Sedláčková, Nikola
Tato bakalářská práce na téma „Zhodnocení současné situace v chovu anglického plnokrevníka a dostihového sportu v České republice“ je zpracována jako literární rešerše. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá historií plemene anglický plnokrevník. Dále je definováno plemeno z pohledu jeho exteriérových a charakterových vlastností. Druhá část se věnuje chovu anglického plnokrevníka, zabývá se vývojem chovu na našem území, jeho začátky v hřebčínech Napajedla, Albertovec a Mimoň. Následně je popsána současná situace chovu anglického plnokrevníka v Krabčicích, Střelicích a Vlachovicích. Poslední, třetí část se zaměřuje na dostihový sport. Do detailu je probrána historie dostihového sportu, na kterou navazuje popis dostihové soustavy, dostihového řádu s účastníky dostihového provozu a dostihových závodišť, které jsou v současnosti v provozu. Na závěr práce je shrnuta situace dostihového sportu v České republice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,518 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.