Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 285 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Gynekologická péče a reprodukční zdraví uživatelek drog
Englcová, Barbora ; Mravčík, Viktor (vedoucí práce) ; Drbohlavová, Barbora (oponent)
(teze): Východiska: Užívání návykových látek je faktor, který souvisí s reprodukčním zdravím uživatelek drog, ovlivňuje jejich sexuální rizikové chování a zdravý vývoj plodu a dítěte u uživatelek drog - rodiček a matek. Těhotenství současně představuje v jejich životě moment, který ovlivňuje jednotlivé bio-psycho-sociálních aspekty vzniku a vývoje užívání návykových látek. Cíle: Cílem výzkumu bylo zmapovat míru a vzorce užívání návykových látek mezi problémovými uživatelkami drog a jejich změny v průběhu těhotenství, zmapovat rizikové sexuální chování a kvalitu reprodukčního zdraví, zjistit dostupnost gynekologické péče o uživatelky návykových látek, průběh péče před, při a po porodu, a související specifické potřeby a faktory, které přístup k péči v oblasti reprodukčního zdraví ovlivňují. Metody a soubor: Byl proveden dotazníkový průzkum formou řízeného pohovoru na souboru 25 problémových uživatelek drog, které minimálně jednou rodily a souhlasily s vyplněním dotazníku. Nábor do studie byl prováděn v K-centru Sananim, prostřednictvím Terénního programu Progressive, o.s., a v okolí tohoto zařízení a míst působení terénního programu pomocí metody sněhové koule. Vlastní dotazník obsahoval 164 položek v částech "Sociodemografické údaje", "Užívání drog", "Rizikové sexuální chování a reprodukční...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 285 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.