Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 64 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Trendy využití geografických informačních systémů v odpadovém hospodářství
Polášek, Marek ; Gregor, Jiří (oponent) ; Pavlas, Martin (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je seznámit se s problematikou geografických informačních systémů a jejich použití v odpadovém hospodářství. První část práce představuje pojmy geografický informační systém a odpadové hospodářství, druhá část se zabývá obvyklými aplikacemi GIS v odpadovém hospodářství, včetně představení perspektivních směrů, třetí část obsahuje přehled existujících softwarových řešení a platforem GIS, včetně mobilních aplikací. Ve čtvrté části je představen konkrétní návrh systému GIS pro odpadové hospodářství.
Návrh informačního systému
Götthans, Jakub ; Petržela, Jiří (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o problematice informačních systémů ve společnosti, která se zabývá ambulantním, gynekologickým a genetickým vyšetřením pacientů. Posuzuje současný stav společnosti, hlavní firemní procesy a jejich informační podporu. Navrhuje nový informační systém na podporu genetického vyšetření včetně ekonomického zhodnocení a dopadů realizace.
Prostorové analýzy nad 3D modelem města
Florková, Miroslava ; Bartoněk, Dalibor (oponent) ; Volařík, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práca je zameraná na geografické informačné systémy a možnosti analyzovania geografických dát. V práci sú predstavené príklady priestorových analýz a možnosti nástrojov na ich tvorbu v systéme ArcGIS. Hlavným cieľom bolo vytvorenie simulácie kamerového systému v prostredí 3D modelu mesta a následné vytvorenie konkrétnej priestorovej analýzy, ktorej výsledkom sú prieniky zorných poli kamier s 3D modelom mesta. Výsledkom je 3D vizualizácia, ktorá zobrazuje rozsah územia snímaného kamerami. Na záver boli zhodnotené dosiahnuté výsledky.
Načítání GIS dat z databází projektu TerraGear
Samia, Michel ; Herout, Adam (oponent) ; Hrubý, Martin (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a realizací systému pro poskytování, načítání a zobrazování geografických dat z databází projektu TerraGear s využitím knihovny SimGear. Systém zpřístupňuje digitální model terénu uložený v souborech ve formátu Binary TerraGear skrze jednoduchý aplikační protokol nad protokolem TCP/IP a zobrazuje jej pomocí knihovny FreeGLUT.
Mapování kvality vody v pražských potocích s využitím GIS
Thompsonová, Tereza ; Matějíček, Luboš (vedoucí práce) ; Benešová, Libuše (oponent)
Práce je zaměřena na využití Geografických informačních systémů (GIS) při mapování kvality vody v pražských potocích. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou GIS a vybraných projektů GIS (SWAT, ZABAGED), ve kterém je zahrnut i popis využívání GIS v zahraničí. V práci jsou vysvětleny pracovní postupy chemických analýz, potřebných ke zjištění kvality vody a zdroje znečištění v okolí urbanizovaných povodí. Praktická část je zaměřená na zpracování získaných dat, a to zejména mapování vybraných potoků a odběrových profilů pomocí GIS. Získaná data jsou zpracovaná v přehledných tabulkách a grafech a jsou využita v korelační analýze. Účelem bylo ukázat možnosti GIS při využívání modelování povodí a jeho parametrů.
Trendy využití geografických informačních systémů v odpadovém hospodářství
Polášek, Marek ; Gregor, Jiří (oponent) ; Pavlas, Martin (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je seznámit se s problematikou geografických informačních systémů a jejich použití v odpadovém hospodářství. První část práce představuje pojmy geografický informační systém a odpadové hospodářství, druhá část se zabývá obvyklými aplikacemi GIS v odpadovém hospodářství, včetně představení perspektivních směrů, třetí část obsahuje přehled existujících softwarových řešení a platforem GIS, včetně mobilních aplikací. Ve čtvrté části je představen konkrétní návrh systému GIS pro odpadové hospodářství.
Prostorové analýzy nad 3D modelem města
Florková, Miroslava ; Bartoněk, Dalibor (oponent) ; Volařík, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práca je zameraná na geografické informačné systémy a možnosti analyzovania geografických dát. V práci sú predstavené príklady priestorových analýz a možnosti nástrojov na ich tvorbu v systéme ArcGIS. Hlavným cieľom bolo vytvorenie simulácie kamerového systému v prostredí 3D modelu mesta a následné vytvorenie konkrétnej priestorovej analýzy, ktorej výsledkom sú prieniky zorných poli kamier s 3D modelom mesta. Výsledkom je 3D vizualizácia, ktorá zobrazuje rozsah územia snímaného kamerami. Na záver boli zhodnotené dosiahnuté výsledky.
Mapování kvality vody v pražských potocích s využitím GIS
Thompsonová, Tereza ; Matějíček, Luboš (vedoucí práce) ; Benešová, Libuše (oponent)
Práce je zaměřena na využití Geografických informačních systémů (GIS) při mapování kvality vody v pražských potocích. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou GIS a vybraných projektů GIS (SWAT, ZABAGED), ve kterém je zahrnut i popis využívání GIS v zahraničí. V práci jsou vysvětleny pracovní postupy chemických analýz, potřebných ke zjištění kvality vody a zdroje znečištění v okolí urbanizovaných povodí. Praktická část je zaměřená na zpracování získaných dat, a to zejména mapování vybraných potoků a odběrových profilů pomocí GIS. Získaná data jsou zpracovaná v přehledných tabulkách a grafech a jsou využita v korelační analýze. Účelem bylo ukázat možnosti GIS při využívání modelování povodí a jeho parametrů.
Mapování povodí Litavky s využitím GIS
Barešová, Magdalena ; Matějíček, Luboš (vedoucí práce) ; Benešová, Libuše (oponent)
Podstatou práce je využití Geografického informačního systému (GIS) při modelovém hodnocení vybrané části povodí Litavky. Teoretická část práce je zaměřena na popis GIS, GPS a vybraných projektů GIS (ZABAGED a Národní inventarizace kontaminovaných míst). Praktická část práce je zaměřena na zpracování získaných dat. Byly vytvořeny tematické vrstvy: digitální model terénu (DTM), tematická vrstva týkající se svažitosti, příklonu k severu (azimut), vrstva leteckých snímků obsahující aktuální a historický stav. Projekt byl doplněn tematickou vrstvou zkušebních odběrových profilů. Součástí praktické části byla také chemická analýza vzorků vody z Litavky provedená v Laboratoři ochrany vod Ústavu pro životní prostředí. Účelem bylo prokázat vliv vesnické aglomerace na změnu kvality vody. Podle stanovených ukazatelů byla určena jakostní třída toku dle České technické normy ČSN 75 7221 Jakosti vod. Veškerá získaná data byla vložena do projektu GIS. Klíčová slova Geografický informační systém, mapování, digitální model terénu, globální polohový systém, Litavka, povodí, kvalita povrchových vod
Načítání GIS dat z databází projektu TerraGear
Samia, Michel ; Herout, Adam (oponent) ; Hrubý, Martin (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a realizací systému pro poskytování, načítání a zobrazování geografických dat z databází projektu TerraGear s využitím knihovny SimGear. Systém zpřístupňuje digitální model terénu uložený v souborech ve formátu Binary TerraGear skrze jednoduchý aplikační protokol nad protokolem TCP/IP a zobrazuje jej pomocí knihovny FreeGLUT.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 64 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.