Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jsme na jedné lodi: nízkoprahové centrum pro ženy bez domova
Jírová, Renata ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Trlifajová, Lucie (oponent)
Tato diplomová práce má za cíl popsat, jakými praktikami zvýznamňuje nízkoprahové centrum pro ženy bez domova "Mezi svými" principy kritické sociální práce a jak dochází k jejich vyjednávání v širším kontextu "antiradikální" české sociální práce (Valová a Janebová, 2015) a jejího diskurzu "reintegrace". Obecně se od sociální práce očekává, že bude svým klientům poskytovat ochranu před sociálním vyloučením nebo je bude podporovat v jejich reintegraci do společnosti. Avšak v situaci, kdy je zaměstnání považováno za klíčový prvek integrace se sociální práce dostává do jistých nesnází, neboť sama o sobě pracovní místa vytvářet nedokáže (Castel, 2003). Jak tedy hledají peer a sociální pracovnice rovnováhu mezi 1) ideály kritické sociální práce, ke které se organizace hlásí a 2) nutností "začleňovat" ženy zpátky do systému, aktivizovat je a motivovat je k tomu, aby si našly práci? Při hledání odpovědí na tuto otázku věnuji zvláštní pozornost asymetrii moci, která charakterizuje vztah mezi pracovnicemi v sociálních službách a jejich klientkami a sleduji, jakou roli hrají ve sdílení moci s klientkami peer pracovnice. Klíčová slova: Feministická antropologie, intersekce znevýhodnění, kritická sociální práce, moc, ženy v sociální tísni, peer pracovnice, reintegrace, práce.
Připravte dceru na život, dávejte jí nižší kapesné než synovi
Gender Studies
Kampaň proti genderovému platovému rozdílu 2012, vizuál 1. Platový rozdíl na stejné pracovní pozici.
Obrazová příloha: nusl-375230_1 - Stáhnout plný textJPG
Plný text:

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.