National Repository of Grey Literature 38 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
From Hydras to TACOs: Evolving the Stanford Digital Repository
Harlow, Christina ; Fahy, Erin
Stanford University Library has a robust digital library system called the Stanford Digital Repository. This repository holds a little under 500 TB of materials in preservation and online for researchers, capture of scholarly output, and digitized cultural heritage materials. These materials are managed across 90+ codebases serving a variety of functions from self-deposit web applications, to a nearly 10 year old parallel processing framework, to a digital repository assets publication mechanism leading into our Blacklight, Spotlight, and Geoblacklight applications – among other services and needs. At the core of this system is a Fedora 3 store. With Fedora 3 now end-of-lifed, and our system suffering from limited to no horizontal scalability options, we’re revisiting our system and architecture. We are writing it from the start with a goal to have data-forward, distributed microservices and some event-driven processing components. TACO, our new core management API, is the heart of this new architecture, and is currently being developed as a prototype. This talk will walk through the process of analysing our current system via a dataflows analysis; designing a new architecture for our digital library with a wide ranging set of requirements and users; prototyping a core component of our new architecture to be horizontally scalable as well as data & specification driven; then planning how to create ‘seams’ in our current system to migrate towards our new system in an evolutionary fashion instead of a turn-key migration.
Slides: idr-1245_1 - Download fulltextPDF
Video: ELAG2018-Harlow - Download fulltextMP4
Institutional repositories in science and research in Great Britain
Šejcová, Šárka ; Bratková, Eva (advisor) ; Pokorný, Jan (referee)
anglicky This thesis is focused on analyzing and assessing the current status and recent trends in open access institutional repositories in science and research in the UK, available via the WWW. Includes information on their overal condition, current trends, and provides basic statistical information based on their existing registers. The core work presents the results of the analysis and evaluation of selected characteristics. Attention is also given to new projects, integration of institutional repositories in higher local, national and international structures. The final section provides an overall assessment of lessons learned and specifies trends and perspectives of further development of institutional repositories in the UK.
42nd LIBER Annual Conference
Pejšová, Petra ; Římanová, Radka
Na konferenci LIBER 2013 byl prezentován poster s názvem „Czech Scientists Database“. Hlavní náplní tohoto ročníku bylo téma informační infrastruktury výzkumu a s tím spojené nové role knihoven. Účastníci se dozvěděli rámcové politiky Evropské unie směrem k otevřenému přístupu a výzkumným datům. Dále jim byly představeny již existující fungující praxe a možné náhledy, jak postupovat v následujících letech. Knihovny by se měly stát centrálním bodem pro vědce nejen v získávání informací, ale též v jejich publikování především v digitální podobě. V souvislosti s novou rolí knihoven byla zmiňována nová specializace tzv. „data librarian“.
Fulltext: Download fulltextPDF
Repositories in Libraries, Museums and Archives: Yes or No?
Simandlová, Tereza ; Frantíková, Bohdana
Příspěvek shrne problematiku budování institucionálních repozitářů, jejich význam pro paměťové instituce a poukáže na možné problémy, které s budováním souvisí. Repozitáře slouží především jako místa dlouhodobé archivace a zpřístupnění digitálních dokumentů, tedy i digitálního kulturního dědictví, nikoliv pouze krátkodobých či rychle zastarávajících informací. Vzhledem k proměně povahy nově vznikajících dokumentů v současné době je tedy žádoucí, aby se vznikem takovýchto digitálních archivů paměťové instituce začaly zabývat.
Slides: Download fulltextPDF
Libraries and the new models of knowledge dissemination
Zlatuška, Jiří
Knihovny jako pouhá skladiště knih začínají být minulostí. Nové modely akumulace šíření lidských vědomostí nahrazují a rozšiřují tradiční tištěné publikace jako jediné médium. Důsledky těchto změn se týkají ekonomiky šíření informací, kulturní role knihoven i funkcí, které knihovny plní.
Slides: idr-516_1 - Download fulltextPDF
Video: idr-516_2 - Download fulltextMP4
How to Use the National Repository of Grey Literature
Vyčítalová, Hana
This presentation about the National Repository of Grey Literature was intended for students of Czech University of Life Sciences Prague.
Slides: Download fulltextPDF
Invenio within the NRGL: Version 1.0 and More News
Slouková, Jana
Both digital repositories maintained by NTK (NRGL and IDR) are powered by the open source software Invenio. Its great flexibility allows us its continuous development and adaptation to our needs. This year we added several features that make it easier to work with the repositories - for example, we improved the search, presentation of records, and added export to various citation managers. Following the release of new version of Invenio, we also created a new freely available installation script, that facilitates the installation and basic configuration of the system to those interested in creating their own repository.
Fulltext: idr-508_4 - Download fulltextPDF
Slides: idr-508_2 - Download fulltextPDF; idr-508_3 - Download fulltextPDF
Video: idr-508_1 - Download fulltextMP4
Grey Literature 2.0
Simandlová, Tereza
The paper tries to describe grey literature in the context of platforms and tools of the web 2.0. We can follow up that increasing trends in the scientific communication are e.g. microblogging, scientific blogging and there are also scientific social networks in the distribution cycle of grey literature. Except the examples of grey literature 2.0, the paper also discusses the problems of the promotion of grey literature and grey literature community through the social media.
Fulltext: idr-507_4 - Download fulltextPDF
Slides: idr-507_1 - Download fulltextPDF; idr-507_2 - Download fulltextPDF
Video: idr-507_3 - Download fulltextMP4

National Repository of Grey Literature : 38 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.