Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Peacekeeping OSN ve Středoafrické republice
Slavíková, Hana ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Oberpfalzerová, Hana (oponent)
Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit úspěšnost peacekeepingových snah OSN a jejích misí ve Středoafrické republice a komparovat je s podobnými případy na území Angoly a Sierry Leone, zeměmi zasaženými občanskou válkou. Úspěšnost mise je definována na základě dvou měřítek: zabránění bezprostřednímu násilí a vyřešení dlouhodobých problémů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Wagner Group and Opportunism in Russian Foreign Policy: Case Studies of the Central African Republic (CAR), Libya, and Mozambique
Strong, Christopher ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Doboš, Bohumil (oponent)
CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Political Studies Department of Geopolitical Studies Master's Thesis Wagner Group and Opportunism in Russian Foreign Policy: Case Studies of the Central African Republic (CAR), Libya, and Mozambique Abstract This research paper concerns Russian foreign policy and the tools it uses to accomplish its objectives. More specifically, the research is focused on the secretive private military company (PMC) Wagner Group. Wagner Group has been deployed around the globe to further the interests of Russia and is a key tool in Russia's opportunistic foreign policy. This paper seeks to answer the research question: At what point does the risk for Russia become too high to maintain the deployment of Wagner Group in a foreign country? Answering this research question will help academics and policymakers further understand the use of Wagner Group by the Russian government. Wagner Group is meant to be low risk to Russia. Previous research is sparse and often covers many deployments of Wagner Group. In contrast, this paper focuses on three case studies that allow for a more in- depth approach - Wagner Group in the Central African Republic (CAR), Libya, and Mozambique. Using qualitative analysis this paper discerned that in its use of Wagner Group, Russia will...
Komparace francouzských vojenských intervencí v Mali a Středoafrické republice
Zelenka, Jan ; Doboš, Bohumil (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent)
Bakalářská práce "Komparace francouzských vojenských intervencí v Mali a Středoafrické republice" se bude zabývat problematikou francouzských vojenských intervencí v Africe, konkrétně v zemích jejího bývalého koloniálního impéria. Jako teoretické východisko práce je pro konání Francie zvolena teorie racionální volby. Práce nejprve představí hlubší historický kontext a bude popisovat současnou angažovanost Francie v dané oblasti. Posléze bude představena hypotéza vysvětlující současné jednání Francie, součástí bude definování základních politických, ekonomických, společenských a bezpečnostních motivů, které budou obecně aplikovatelné pro francouzskou přítomnost v regionu. Hypotéza bude testována na dvou případech současných vojenských intervencí. Vybranými složkami komparace budou Mali a Středoafrická republika. Hlavní část práce se zaměří na přiblížení jevu francouzských vojenských intervencí v těchto zemích a bude vytvořena jejich komparace. U každého případu intervence bude nejprve popsán průběh konfliktu, posléze forma francouzského zásahu, dále hlavní motivy pro intervenci a na závěr jejich mezinárodní přijetí. Hlavním cílem komparace bude celkové porovnání konkrétních motivů Francie pro její působení v těchto zemích, přičemž důraz bude kladen na strategické, politické a ekonomické motivy....
Motivace Francie k účasti na operaci EUFOR Tchad/RCA z pohledu neorealismu
Pacáková, Kateřina ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Emler, David (oponent)
Tato práce si klade za cíl odpovědět na otázku, jaké byly motivace Francie k účasti na operaci Evropské unie s názvem EUFOR Tchad/RCA, která probíhala v letech 2008 až 2009. Čad i Středoafrická republika, kde se tato operace odehrávala, byly v minulosti součástí francouzského koloniálního impéria. Francie si i po ztrátě kolonií v Africe udržovala v těchto zemích výrazný vliv. Jedním z prostředků, který jí pomáhal k udržování tohoto vlivu, byly mimo jiné vojenské operace. Zatímco tyto operace měly v době studené války především unilaterální charakter, se změnou mezinárodního systému přišla také změna v typu intervencí, do kterých se Francie v Africe zapojovala a změnila se také oficiální stanoviska, kterými zapojení zdůvodňovali vrcholní představitelé státu. Od roku 2003 se v rámci nově vzniklé Společné bezpečnostní a obranné politiky začala zapojovat do operací Evropské unie. Odmítala přitom motivace související s dědictvím koloniální velmoci a naopak kladla důraz na humanitární charakter misí a zároveň zdůrazňovala společný evropský zájem na účasti v rámci operací v Africe. Práce se zabývá motivacemi Francie k účasti na operaci EUFOR Tchad/RCA a motivacemi pro přechod k operacím multilaterálního charakteru na případu této operace v Čadu a Středoafrické republice. Tyto motivace práce zkoumá na...
Peacekeeping OSN ve Středoafrické republice
Slavíková, Hana ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Oberpfalzerová, Hana (oponent)
Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit úspěšnost peacekeepingových snah OSN a jejích misí ve Středoafrické republice a komparovat je s podobnými případy na území Angoly a Sierry Leone, zeměmi zasaženými občanskou válkou. Úspěšnost mise je definována na základě dvou měřítek: zabránění bezprostřednímu násilí a vyřešení dlouhodobých problémů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Leták SIRIRI 2017
SIRIRI
SIRIRI je česká nezisková organizace, která pomáhá ve Středoafrické republice. Podporujeme projekty v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Škola hrou ve Středoafrické republice
SIRIRI
Program Škola hrou v SAR vytvořila česká nezisková organizace SIRIRI. Nabízí komplexní řešení „na klíč“ pro učitele SAR. Spojuje využití moderních pedagogických metod, s autorskou přípravou, tiskem a distribucí didaktických pomůcek v národním jazyce sango.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.