Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 514 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv monetární politiky České národní banky na výnosnost vkladových produktů bank působících v České republice a její ekonomické dopady
Vidlák, Vojtěch ; Hladká, Petra (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Tato práce analyzuje kroky České národní banky mezi lety 2004-2014. Konkrétně monetární politiku české národní banky, její vlivy na vkladové produkty bank působících na českém trhu a následné ekonomické dopady.
Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky
Janáčková, Ivana ; Toman,, Petr (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na popis a analýzu světové krize započatou v roce 2007. Dále hodnotí opatření přijatá Evropskou centrální bankou a Českou národní bankou v reakci na tuto krizi. Obsahuje vyhodnocení těchto opatření. Zachycuje také to, jak se s krizí vypořádali dvě vybrané banky v České republice.
Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky
Krausová, Pavla ; Toman,, Petr (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá světovou finanční krizí od roku 2007 až do současnosti a monetární politikou, kterou v této době prováděla České národní banka a Evropské národní banka. Analyzuje také chování dvou vybraných bank v České republice v tomto období a hodnotí, jak se s krizí vypořádaly. V neposlední řadě následují návrhy týkající se opatření centrálních bank.
Critical Analysis of Monetary Policy of the EU and its Impact on Countries in the Eurozone
Vavříková, Andrea ; Gabzdylová, Jana (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
The Master´s thesis deals with the issue of monetary policy in the European Union, respectively in the European monetary union. The actual creation of the European monetary union was preceded by a long period of integration processes and is associated with two milestones. The first one was the formation of European Central bank as the most important institution that is responsible for conducting the single monetary policy in eurozone. The second important moment was the introduction of a common European currency, the euro. Despite the important trade benefits associated with adoption of the euro currency, soon it became evident that the single monetary policy does not need to fit to all countries because of their different economic needs and capacities which require different monetary policies. The thesis is concentrating on current economic situation in eurozone with particular emphasis on the issue of sovereign Debt crisis.
Internal and external factors influencing the cost of equity capital
Mokhova, Natalia ; Kožená, Marcela (oponent) ; Živělová, Iva (oponent) ; Lace, Natalja (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
The cost of equity capital is essential and significant element in the corporate decision making process, which is exposed to the influence of internal and external factors. The aim of the doctoral thesis is based on the comprehensive review of the theoretical literature on the internal and external factors influencing the cost of equity capital and a subsequent primary empirical research towards testing the identified theoretical approaches on a sample of Czech companies to transform the gained knowledge into a methodology supporting CFO’s decision-making process on corporate financing with regard to the cost of equity capital reduction. The thesis contributes to the explanation of the corporate financing decision-making by combining different theories, surveyed gained data in Czech business environment and statistical methods. The combination of primary and secondary research enhances deeper understanding of relationship between CEC and its determinants revealing a gap between theory and practice in a particular area of expertise. As an outcome of the research, the designed methodology incorporates the worldwide knowledge of scientific community and practical experience of Czech companies and is intended for application among corporate managers and academics.
A Critical Analysis of Eurozone Expansion Possibilities
Antal, Dominik ; Sághy Estélyi, Kristína (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Dissertation thesis focuses on a critical analysis of expansion of the European Monetary Union – the Eurozone, with emphasis on which economies are suitable potential candidates to join and the conditions of integration, for macro economic benefit of the monetary union. The diploma thesis takes into account the perceiving of the Eurozone from the level of member state economies, the Eurozone and the EU as a whole, and also from the macro economic viewpoint of the global economy. The thesis intends to serve as a vehicle for economic decision-making for the European Union, focuses on rational consideration of options under the authority of and suggestions for development in the future.
Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky
Janáčková, Ivana ; Toman,, Petr (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na popis a analýzu světové krize započatou v roce 2007. Dále hodnotí opatření přijatá Evropskou centrální bankou a Českou národní bankou v reakci na tuto krizi. Obsahuje vyhodnocení těchto opatření. Zachycuje také to, jak se s krizí vypořádali dvě vybrané banky v České republice.
Vliv monetární politiky na cenu Bitcoinu
Endelová, Kateřina
Diplomová práce se zabývá vlivem monetární politiky Evropské centrální banky na cenu Bitcoinu v období krize Covid-19 a po ní. Tento vztah je zkoumán na základě dat o měnově politických oznámeních a výnosech Bitcoinu. Společně s oznámeními jsou zkoumány i další determinanty cen. Je použita regresní metoda OLS ve spojení s klouzavou regresí. Výsledky poskytují důkazy, že vztah Bitcoinu a měnové politiky není stabilní. Bitcoin reaguje na oznámení na začátku krize, později jsou oznámení pro bitcoin nevýznamná. Společný pohyb akciového indexu a bitcoinu ukazuje na spekulativní motivy držby této kryptoměny. Bitcoin zároveň není zajištěním inflace a nelze jej považovat za bezpečný přístav.
The spillover effects of quantitative easing on major emerging economies: the case of South Africa
Kaulinge, Ndilimeke Nelao Mbabyona
V této studii analyzuji potenciální efekty kvantitativního uvolňování (QE) realizovaných americkou Federální Rezervní Bankou (US Fed) a Evropskou Centrální Bankou (ECB) na jihoafrickou ekonomiku. Nejprve prozkoumávám literaturu a shrnuji obecná témata, která se objevují. Dvě hlavní témata, na která jsem se ve svém výzkumu zaměřila, byla, že QE oslabilo globální měnové kurzy a zvýšilo sazby státních dluhopisů a že silné základy země zmírnily vedlejší účinky QE. Zdůrazňuji význam makroekonomických a finančních proměnných při určování účinků QE, proto zvolený model zahrnuje úrokové sazby, swap úvěrového selhání, poměr dluhu k HDP, růst HDP, inflaci, tržní kapitalizaci k HDP a úvěrový rating. Kvantifikuji dopady QE na výnosy Jihoafrických dlouhodobých státních dluhopisů a směnné kurzy pomocí vektorového autoregresního (VAR) modelu, přičemž využívám měsíčních dat od března 2009 do prosince 2021. Měřím efekt QE pomocí impulsní odezvy funkce s horizontem 24 měsíců. Zjistila jsem, že QE zavedené US Fed a ECB významně ovlivnilo výnosy dlouhodobých státních dluhopisů a směnné kurzy v Jižní Africe a že reagovaly více na QE US než na QE ECB. I když uznávám, že model nezohledňuje určité strukturální a sociálně-ekonomické problémy, které dnes převládají v Jižní Africe, doporučuji, aby zákonodárci podnikli kroky k rozvoji domácích politik a institucí, kladné obchodní bilanci, snížení nedostatku energií a udržení politické stability.
Monetary policy and income Inequality– evidence from Slovakia
Henein, Joseph
Vliv provádění měnové politiky na příjmovou a majetkovou nerovnost je předmětem rozsáhlého výzkumu a po zavedení nekonvenčních nástrojů měnové politiky vzbudil nový zájem. Vliv měnové politiky na kanál cen aktiv byl identifikován jako klíčový determinant rozšiřování distribuce bohatství a příjmů. V tomto výzkumu testuji hypotézu, zda existuje vliv rozsáhlého programu nákupu aktiv Evropskou centrální bankou na příjmovou nerovnost v eurozóně, a to se zaměřením na výsledky pro Slovensko. Rozsah tohoto výzkumu je období od roku 2014 do roku 2018 se zaměřením na efekt příjmové nerovnosti pro 1 % nejlépe vydělávajících osob, 10 % nejlépe vydělávajících osob, a 50 % nejhůře vydělávajících osob. A vliv na Giniho koeficient je testován i pro vliv na celkové rozdělení příjmů. Prostřednictvím analýzy panelových dat studie nezjistila žádný podstatný vliv rozsáhlého programu nákupu aktiv na příjmovou nerovnost. Koeficient odhadu pomocí několika postupů odhadu nebyl shledán statisticky významným.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 514 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.