Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
System for Autonomous Data Collection from Weighting Sensors
Lučanský, Adam ; Strnadel, Josef (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
Thesis implements a system for the remote weight measurements of the beehives. Bus-unit board (STM32F0) samples two load cells (HX711 converter) and exposes data to the CAN bus. All units are chained through telephone cable, with a master unit (Raspberry Pi 3) with CAN shield at one end collecting and sending data to the web-server. Wireless data transmission is provided by integrated WiFi. System is battery-powered and charged by a solar panel large enough to accommodate continuous operation. Data are shown to the user in web-interface. Autonomous electronic weight measurement replaces current tedious manual mechanical scale reading and the need to visit beehives personally. System is installed on beehives for a local beekeeper.
Metodika určování falz a kopii miniaturní malby
Sondej, A. ; Hradilová, J. ; Hradil, David
Metodika popisuje znaky, pomocí kterých je možno rozlišovat mezi originální malbou miniaturního portrétu a dalšími typy napodobenin, ať už byly vyrobeny jednotlivě nebo jde o sériovou reprodukci. Pro tuto klasifikaci využívá metodika jak nástroje dostupné rutinně (např. lupa nebo stereomikroskop) tak i specializované zobrazovací a analytické přístroje, bez jejichž pomoci se přesné určení nemůže obejít. Ve všech případech se jedná o postupy neinvazivní, nevyžadující žádný odběr materiálu z malby. Analytické postupy využívané k určování původu díla jsou v některých případech zcela nové.
Metodika určování falz a kopii miniaturní malby
Sondej,Antonín ; Hradilová,Janka ; Hradil,David
Metodika popisuje znaky, pomocí kterých je možno rozlišovat mezi originální malbou miniaturního portrétu a dalšími typy napodobenin, ať už byly vyrobeny jednotlivě nebo jde o sériovou reprodukci. Pro tuto klasifikaci využívá metodika jak nástroje dostupné rutinně (např. lupa nebo stereomikroskop) tak i specializované zobrazovací a analytické přístroje, bez jejichž pomoci se přesné určení nemůže obejít. Ve všech případech se jedná o postupy neinvazivní, nevyžadující žádný odběr materiálu z malby. Analytické postupy využívané k určování původu díla jsou v některých případech zcela nové.
Aplikace environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) v oboru analýzy miniatur: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství
Hradil, David ; Hradilová, J. ; Neděla, Vilém ; Tihlaříková, Eva
Metodika se zabývá zcela novým, nepoužívaným postupem neinvazivní analýzy malovaných portrétních miniatur, a to environmentálním rastrovacím elektronovým mikroskopem s energiově-disperzním rtg. spektrometrem (EREM-EDS). EREM na rozdíl od klasického rastrovacího elektronového mikroskopu (REM) umožňuje analyzovat malbu na slonovině, což není možné v prostředí vakua nebo nízkých tlaků plynů, kde hrozí riziko deformací a poškození vlivem vysoušení tohoto biologického materiálu. Metodika je rozdělená na dvě části – první popisuje studium morfologických detailů při velkém zvětšení (např. možnost rozlišení různých druhů biologických podložek), druhá pak provedení prvkové analýzy ve vysokém prostorovém rozlišení.
The image of jungle in the novels The Vortex by José Eustasio Rivera and Heart of Darkness by Joseph Conrad
Schürgerová, Johana ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Housková, Anna (oponent)
Cieľom bakalárskej práce bolo zamerať sa na obraz pralesa v románe Vír (La vorágine) od Josého Eustasia Rivery a následne ho porovnať s africkou džungľou, ktorá je dejiskom novely Josepha Conrada Srdce temnoty (Heart of Darkness). Objektom skúmania boli aj vplyvy prostredia na postavy. Pozorovali sme zmeny v ich správaní a konaní v divokej prírode. V závere sme poukázali na historické udalosti, ktoré sa zapísali do dejín hrubým porušovaním ľudských práv a následne sme analyzovali motívy vykorisťovania človeka a prírody v oboch dielach.
System for Autonomous Data Collection from Weighting Sensors
Lučanský, Adam ; Strnadel, Josef (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
Thesis implements a system for the remote weight measurements of the beehives. Bus-unit board (STM32F0) samples two load cells (HX711 converter) and exposes data to the CAN bus. All units are chained through telephone cable, with a master unit (Raspberry Pi 3) with CAN shield at one end collecting and sending data to the web-server. Wireless data transmission is provided by integrated WiFi. System is battery-powered and charged by a solar panel large enough to accommodate continuous operation. Data are shown to the user in web-interface. Autonomous electronic weight measurement replaces current tedious manual mechanical scale reading and the need to visit beehives personally. System is installed on beehives for a local beekeeper.
The image of jungle in the novels The Vortex by José Eustasio Rivera and Heart of Darkness by Joseph Conrad
Schürgerová, Johana ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Housková, Anna (oponent)
Cieľom bakalárskej práce bolo zamerať sa na obraz pralesa v románe Vír (La vorágine) od Josého Eustasia Rivery a následne ho porovnať s africkou džungľou, ktorá je dejiskom novely Josepha Conrada Srdce temnoty (Heart of Darkness). Objektom skúmania boli aj vplyvy prostredia na postavy. Pozorovali sme zmeny v ich správaní a konaní v divokej prírode. V závere sme poukázali na historické udalosti, ktoré sa zapísali do dejín hrubým porušovaním ľudských práv a následne sme analyzovali motívy vykorisťovania človeka a prírody v oboch dielach.
Mezinárodní obchod s ohroženými druhy rostlin a živočichů
HÁJKOVÁ, Pavlína
Cílem bakalářské práce je analýza mezinárodního obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin chráněnými úmluvou CITES a následné zpracování případových studií zaměřených na konkrétní obchodní případy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.