Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 136 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Měření výkonnosti grafického akcelerátoru
Vanek, Juraj ; Drábek, Vladimír (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Námetom mojej práce je meranie výkonnosti grafického akcelerátoru pri zobrazovaní 3D scén. Zameriava sa na otestovanie výkonu akcelerátoru z každého uhla pohľadu pri výkonovo kritických operáciách v 3D grafike. Pojednáva o problematike implementácie jednotlivých meraní, ich vplyve na celkovom výsledku a vyhodnotení meraní. Konečným výstupom aplikácie je skóre, podľa ktorého je možné usúdiť, aký výkon podáva akcelerátor v porovnaní s ostatnými. Na toto porovnanie slúži on-line databáza výsledkov.
Měření výkonnosti grafického akcelerátoru
Vanek, Juraj ; Jošth, Radovan (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o možnostech a funkcích moderních grafických akcelerátorů a měření jejich výkonu pod rozhraním OpenGL. Využívají se při tom rozšířené algoritmy na zobrazování scény v reálném čase. Zaměřuje se na otestování každé části grafického řetězce akcelerátoru podobně, jako na měření rychlosti zobrazení pokročilých efektů a teoretickou rychlost obecných výpočtů pomocí grafického procesoru. Toto testování je realizováno pomocí více sérií testů a jejich následném vyhodnocení. Výsledná aplikace umožňuje nastavovat parametry testů a jejím výstupem je skóre, podle kterého je možné srovnávat výkon akcelerátoru s ostatními.
Analýza příležitosti a proveditelnosti nového internetového portálu včetně realizace
Kuklínek, David ; Ing.Lukáš Mezera (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Hlavním záměrem práce je vytvořit analýzu proveditelnosti a programové řešení specifického inzerčního portálu. Analýza proveditelnosti pak zejména zkoumá konkurenci, potenciální uživatelé, finanční analýzu projektu a prognózu budoucího vývoje. Realizační část pak obsahuje samotné programové řešení a jeho implementaci. Výstupy diplomové práce slouží jako základ pro rozvíjející se projekt Flatsharing.
Generování informační grafiky pro živé přenosy
Krejčík, Marek ; Starka, Tomáš (oponent) ; Matýšek, Michal (vedoucí práce)
Cílem práce bylo vytvořit program pro generování statické i dynamické grafiky pro použití v živém vysílání elektronických sportů. Program měl být schopen vytvořit statickou grafiku pro jednotlivé zápasy a také generovat dynamickou grafiku na základě odpovědí získávaných ze serverů společnosti Riot Games v průběhu živě hrané hry. Také by měl být schopen odesílat získanou grafiku do střihového zařízení bez použití klíčování.
Vizuální řeč ovladačů a sdělovačů obráběcích strojů v Československu z let 1947-1990
Fridrichová, Eva ; Hulák, Jiří (oponent) ; Jelenčík, Branislav (oponent) ; Rajlich, Jan (vedoucí práce)
Tato dizertační práce se zabývá vývojem provozní grafiky na ovládacích panelech obráběcích strojů Továren obráběcích strojů z let 1947–1990. Cílem je popis geneze grafiky ovladačů a sdělovačů obráběcích strojů a jejich zařazení do kontextu vývoje provozní grafiky, dále také zjištění vlivu designu na oblast provozní grafiky. Tato oblast dosud nebyla podrobena bližšímu zkoumání a z hlediska ucelení historických aspektů české provozní grafiky je přínosem do budoucna.
Nanášení fotonů na hierarchii obrazových vzorků
Kiss, Marcel ; Starka, Tomáš (oponent) ; Milet, Tomáš (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá technikami globálneho osvetľovania scény. V teoretickej časti rozoberá rôzne techniky globálnej iluminácie, pričom je sústredená na osvetľovanie v reálnom čase pomocou rôznych optimalizačných metód. Zameraná je na techniku nanášania fotónov s hierarchiou zhlukovaných obrazových vzoriek. Hlavnou časťou je analýza, implementácia a meranie zameranej techniky.
Interaktivní zobrazení datově náročné 3D scény ve webovém prohlížeči
Ludvík, Martin ; Vlnas, Michal (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vykreslováním datově náročných scén ve webovém prohlížeči. Jaké možnosti postupu řešení pro vytvoření funkční aplikace jsou dostupné a popis existujících řešení.  Konečné vytvoření point cloudového webového prohlížeče pomocí JavascriptAPI WebGPU.
Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky 3D počítačové grafiky
Morávek, Jan ; Mokrý, Ondřej (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá počítačovou 3D grafikou a implementací výukových aplikací v jazyce JavaScript. Mezi probírané oblasti práce patří transformace objektů, Beziérovy pláty a role kamery ve scéně. V práci je popsán teoretický základ těchto oblastí a následně se práce věnuje vytvořeným výukovým aplikacím. Práce obsahuje detailní popis fungování a implementace vytvořených aplikací. V závěru práce jsou zmíněna možná rozšíření těchto aplikací.
Various approaches to visualization of 2D and 3D objects in computer graphics
Polášek, Radek ; Kotásek, Miroslav (oponent) ; Langerová, Petra (vedoucí práce)
This semestral thesis aims to broaden people’s knowledge of the visualization processes used in modern computer software to construct two and three-dimensional objects. We will go over some of the essential definitions and concepts of functions and their parameters which we will then utilize in following chapters of this thesis to further explain additional processes that allow these functions to be graphically represented in a system of coordinates. The last chapter is focused on direct examples from one specific computer software and what the user should pay attention to in order to graphically interpret functions in a correct manner.
Computer Games and the Human Brain
Hanuš, Marek ; Šedrlová, Magdalena (oponent) ; Ellederová, Eva (vedoucí práce)
This bachelor’s thesis deals with computer games and their influence on the human brain. The aim of the first chapter is to describe fundamental properties of the human brain and its abilities, which computer game developers consider when designing a game for their target audience. The second chapter focuses on human emotions and their manifestations, and how it might help developers comply with potential gamers’ requirements. Furthermore, the chapter describes how developers can trigger human emotions via different game aspects, in particular music, narrative, graphics and game mode, and how they use them to make the players subconsciously feel the atmosphere of the game. Besides, the influence of these aspects on the human behaviour is described. The last chapter of the theoretical part of the thesis deals with an addiction to games and the problems associated with it. The practical part of the thesis is concerned with research whose purpose was to either support or reject claims in the theoretical part. Moreover, it shows differences between genders in computer gaming and shows respondents’ preferences, which could help developers to improve the quality of their games.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 136 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.