National Repository of Grey Literature 63 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Marijuana Regulation in Colombia and Uruguay: A Comparative Policy Analysis
Dominguez, Henry ; Nekola, Martin (advisor) ; Morávek, Jan (referee)
This study uses a Comparative Policy Analysis (CPA) between Colombia and Uruguay using the common analytical framework created by Rogeberg, Bergsvik, Phillips, Amsterdam, Eastwood, Henderson and Nutt (2018) where it can be described, assessed and discussed policy regimes. First, it describes the development of the drug policy towards the marijuana use in Latin-American countries, and secondly, each country is classified according to the characteristics of the Policy Regimes: a) Absolute prohibition regime, b) decriminalization, c) State control, and d) free market. Besides, each country is evaluated according to the seven clusters designed in the common analytical framework. Keywords Legalization of Marijuana, Policy Cycle, Comparative Policy Analysis, Drug Policy
Operating diagnostics of PVP
Prášil, Kryštof ; Morávek, Jan (referee) ; Mastný, Petr (advisor)
The bachelor thesis deals with the issue of photovoltaic power plants, especially their operational diagnostics and how to perform this diagnostics. The introduction of the work explains the principle of function of PV cells and describes the procedure for manufacturing these cells. Furthermore, there are mentioned methods of manufacturing individual components for assembling a PV panel. The next part lists the individual components of the PV power plant and describes their function in the entire system. At the same time, the connection methods of the PV plant are described. In the third part, we look at possible defects that affect the performance of PV systems and reduce their economic profitability. We will explain the defects of both the entire PV power plant and the individual panels and components. The following chapter is focused on explanation of individual variables related to PV power plants and what these variables are about. The fifth chapter deals with the content of the standard ČSN EN 62446. The last chapter concerns the diagnostics of the PV system itself, practical tests and evaluation of the results of these tests.
Project Documentation of Electrical Wiring for the Family House in Scope for Realization
Kořínek, Tomáš ; Koval, Filip (referee) ; Morávek, Jan (advisor)
The aim of this bachelor thesis is to elaborate complete project documentation of electric wiring in family house. The theoretical part defines the principles of creating project documentation according to relevant laws, decrees and standards. The practical part contains drawing documentation of heavy and low-current circuits including LPS and also technical report, budget and diagram of individual switchboards.
Use of solar energy for electromobility
Harant, Miroslav ; Morávek, Jan (referee) ; Marušinec, Jaromír (referee) ; Baxant, Petr (advisor)
The thesis deals with the use of solar energy for electromobility. First, the potential of electromobility on the current market is theoretically discussed. This issue includes mainly the producers of electrically powered vehicles, the issue of electric energy storage and the real applications of fast charging and photovoltaic charging stations. The second part of the diploma thesis deals with the measurement of electric car consumption and the evaluation of measurement results. In the next part, electric cars are analyzed, which use solar energy for their function and their efficiency is compared with the effiency of combustion engines. The main part of this thesis is the design of photovoltaic charging station for electric vehicles. The final part deals with the economic evaluation of the proposed charging station.
Mobile Power Sources
Kvasnička, Karel ; Morávek, Jan (referee) ; Baxant, Petr (advisor)
Charging station; PV panel; accumulator; battery; lithium; LiFePO4; Arduino
Implementation of control algorithm in application with several accumulation systems
Klusáček, Jan ; Morávek, Jan (referee) ; Collin, Adam (referee) ; Vrána, Michal (advisor)
Rozptýlená výroba elektrické energie využívající obnovitelné zdroje, jako je sluneční energie, přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů. Z hlediska provozu distribuční soustavy je také výhodné, aby energie byla primárně spotřebována v místě výroby. To je částečně možné přizpůsobením spotřeby, ale především využitím akumulačních systémů. V této práci je představen hybridní systém složený z fotovoltaické elektrárny, akumulátoru elektrické energie a akumulátoru tepelné energie. Výběr a parametry všech částí hybridního systému jsou popsány v práci. Akumulátor elektrické energie je navržen a sestaven z LiNiMnCoO2 článků a řídícího systému zajišťujícího bezpečný provoz. Řídicí systém akumulátoru (BMS) zajistí odpojení baterie, pokud je překročen některý z provozních parametrů baterie. Návrh baterie i sestavy je popsán v práci. Akumulátor tepelné energie sestává z výkonového spínače a nádrže na teplou vodu s topnou patronou pro odporový ohřev vody. Na základě rešerše komerčně používaných zařízení pro regulaci příkonu byly definovány jejich nedostatky a na základě nich bylo navrženo optimální řešení. Řešení spočívá v použití komerčního polovodičového spínacího prvku. Pro tento výkonový spínací prvek byla vytvořena zpětnovazební řídící smyčka s regulátorem výkonu, který byl implementován v prostředí softwaru LabVIEW. V práci je také uveden postup návrhu chladiče spínacího prvku a LCL filtru, který je klíčový pro splnění požadavků elektromagnetické kompatibility. V druhé části práce je popsán návrh nadřazeného řídícího algoritmu, jehož úkolem je řídit výkonové toky v hybridním systému tak, aby byly splněny požadavky definované jak uživatelem, tak i okamžitým stavem akumulátorů. Algoritmus byl implementován v prostředí LabVIEW. Funkčnost celého systému byla ověřena měřením v laboratorních podmínkách. Z výsledků plyne, že nadřazený řídící algoritmus funguje správně. Řídící smyčka tepelného akumulátoru je stabilní a reguluje zátěž na požadovanou hodnotu. Přidanou hodnotou je kratší reakční doba na změnu toku výkonu oproti hybridnímu měniči a díky tomu dochází k minimalizaci přetoků elektrické energie do distribuční sítě. Na práci je možné navázat rozšířením stávajícího algoritmu o možnost řízení/ovládání více typů akumulačních jednotek a generátorů nebo implementováním odlišných strategií řízení.
Use of solar energy for electromobility
Harant, Miroslav ; Morávek, Jan (referee) ; Baxant, Petr (advisor)
The thesis deals with the use of solar energy for electromobility. First, the potential of electromobility on the current market is theoretically discussed. This issue includes mainly the producers of electrically powered vehicles, the issue of electric energy storage and the real applications of fast charging and photovoltaic charging stations. In the next part, electric cars are analyzed, which use solar energy for their function and their efficiency is compared with the effiency of combustion engines. The main part of this thesis is the design of photovoltaic charging station for electric vehicles. The final part deals with the economic evaluation of the proposed charging station.
Design of wind turbine regulator
Kowalczyk, Wiktor ; Vrána, Michal (referee) ; Morávek, Jan (advisor)
The bachelor thesis deals with charge control of a lead acid battery driven by 300 W wind turbine. The thesis is divided into four parts. First deals with the issue of lead battery charge controllers and the definition of a regulator for a wind turbine with permanent magnet synchronous generator, including a description of the regulated system elements. The second part deals with measurments done on the given system. Third part describes the design, algorithms and regulator programming and the last part describes construction and testing of a built-in controller.
Design of the experimental PV tracker
Černý, Martin ; Baxant, Petr (referee) ; Morávek, Jan (advisor)
The aim of this thesis is to design, show plans and build two devices for positioning the solar panel. The output of the work is a technical documentation with a list and procedure of assembly. The thesis also includes economic cost evaluation.
The Benefits and Pitfalls of Smart Meter Data Collection
Bazal, Stanislav ; Morávek, Jan (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
In recent years, the demand for electricity has been increasing in households because various appliances and newest technologies have been used on an everyday basis. This raises concerns about the lack of electricity production around the globe. There is also a need for people to track their daily power usage in houses. The aim of this thesis is to explain the term smart metering and its benefits for both people that might use this technology in their households, and for companies. Smart meters allow people to track and control their energy consumption and eventually it might result in cheaper costs of the resources. What is more, the smart meters help consumers to know specific information about the consumption of electricity for appliances. In a global scale, the smart metering technology is used in smart grids which are more environmentally friendly power grids with higher efficiency and greater energy production. This work also focuses on the overall distribution of smart meters both in the Czech Republic and in the world. Nowadays, there are many projects in progress that are trying to switch from traditional power plants to smart grids with the intention to increase energy production and to become eco-friendly. The companies behind these projects have already published some of their researches which bring positive information about the energy production. The majority of these projects should be in progress until 2020 and some until 2025. Therefore, the final conclusion whether the smart metering technology will replace the traditional power grids and will be implemented in households cannot be drawn yet. This thesis also contains a practical part in which I create a user interface in Grafana, which is an open-source software for time series analytics. The user interface is created for a Raspberry Pi touch display which has a sensor connected to it that allows us to measure energy consumption of electricity meters. The measured values are then presented in useful graphs and gauges in Grafana, and also on the display itself.

National Repository of Grey Literature : 63 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
7 Morávek, Jakub
2 Morávek, Jan,
5 Morávek, Jiří
4 Morávek, Josef
1 Morávek, Jozef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.