Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 96 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Wirelessly Controlled Robotic Swarm.
Matoušek, Sebastian
The focus of this paper is to create a team of four robots that have a common goal and a central unit – an Android app – coordinating them. Each of the robots has a wide range of sensors at its disposal, like a gyroscope, an accelerometer, encoders or a range sensor that help the robots orientate in the terrain in which they are operating. An Android app was created for controlling the robots. The application also displays maps which the robots create, and plot the graphs from their data.
Přenosné zařízení pro autonomní odečet měřidel
Giesl, Vojtěch ; Mrázek, Vojtěch (oponent) ; Vašíček, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bateriového zařízení na bázi ESP32 modulu, s optickým rozhraním pro komunikaci s měřidly, jako je elektroměr, kalorimetr a jiné zařízení dle EN62056. Nejprve se věnuje teorii Internetu věcí, mikrokontroleru ESP32 a normě EN62056, dále se zabývá návrhem prototypu tohoto zařízení jak po softwarové i hardwarové stránce. Poslední část je věnována realizací navrženého prototypu a tvorbou webové aplikace, která je určena pro prezentaci naměřených dat z tohoto zařízení.
IoT systém sledování hladiny vody a sběr dat - soubor motivačních úloh využitelných ve vzdělávání
BERÁNEK, Karel
Cílem práce je navrhnout, vytvořit a otestovat komplexní řídící a měřící systém zásobníku vody a vytvořit ucelený systém pro sběr, archivaci a prezentaci naměřených dat. Reálná naměřená data budou využita v navržených motivačních úlohách pro studenty, kteří tím získají praktickou zkušenost s využitím IoT technologií a s problematikou správného hospodaření s vodou.
Multisensor Module for Raspberry Pi Zero
Kažimír, Miroslav ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Janoušek, Vladimír (vedoucí práce)
This work deals with the issue of distributed control systems in home automation. It focuses on open systems and the possibilities of expanding them with new devices with sufficiently universal use. The solution lies in the design of multi-sensor devices that would cover several functions required by such systems. This work includes the creation of a room monitor in the form of an add-on module for the Raspberry Pi Zero computer and a modular wall switch using the ESP32 platform. The benefits of this work are new open devices with the potential for further expansion with additional modules.
Detekce přítomnosti subjektů ve střeženém prostoru
Múdry, Adam ; Vašíček, Zdeněk (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť a implementovať systém slúžiaci na detekciu prítomnosti subjektu v stráženom priestore pomocou vstavanej platformy ESP32. Navrhnutý systém je schopný využívať viacero rôznych senzorov, umožňujúcich detekciu pohybu, zvuku, snímanie fotografii a podobne. Riešenie práce bolo realizované taktiež s pomocou platformy Raspberry Pi ako ovládacieho serveru a voliteľne využíva aj cloudové služby pre väčšiu flexibilitu nasadenia.
Automatické monitorování množství CO2 v potravinářském průmyslu
Mikuš, Martin ; Bastl, Michal (oponent) ; Krejčí, Petr (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh a realizace systému pro automatické monitorování CO2 (vznikajícího při fermentačním procesu přeměny cukrů na alkohol) a teploty kvasné směsi. Naměřená data budou bezdrátově přenášena do webové aplikace, ve které budou naměřená data zaznamenána v tabulce. Součástí práce je rešerše způsobů a metod měření koncentrace CO2. Celé měřící zařízení bude realizováno na ESP32 a napájeno z baterie.
Využití strojového učení k rozpoznání pohybu feederového prutu
Vele, Patrik ; Vašíček, Zdeněk (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je vytvořit zařízení, které využívá metody strojového učení k rozpoznávání pohybů feederového rybářského prutu na základě dat z inerciální měřící jednotky. Úvodní část je věnována rybolovné technice feeder, výběru důležitých pohybů a možnostem upevnění detekčního zařízení na prut. Následuje vytvoření teoretického základu v oblasti strojového učení, seznámení s inerciální měřicí jednotkou a problematikou klasifikace. Obdržené znalosti jsou použity k výběru vhodných technik pro řešení úlohy rozpoznávání pohybů prutu. V praktické části je navrženo a vytvořeno detekční zařízení založené na platformě ESP32. To je nejprve používáno jako snímač pohybu, který v kombinaci se zpracováním naměřených hodnot slouží jako generátor trénovací datové sady. Práce pokračuje implementací konvoluční neuronové sítě, procesem učení na vytvořené datové sadě a integrací nejúspěšnějšího modelu do detekčního zařízení. Závěr je věnován testování v praxi, vyhodnocení a možnostem budoucího vývoje. Výsledkem je malé, bateriově napájené zařízení, které po připevnění na libovolný feederový prut poskytuje vysoce úspěšnou detekci všech klíčových pohybů během lovu. Navíc díky bezdrátové komunikaci přes ESP-NOW umožňuje odesílat výsledky na různá zařízení.
Systém pro vzdálený monitoring a správu zahradních bazénů
Šťastný, Marek ; Jaroš, Jiří (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací bezdrátového systému pro automatické monitorování a ovládání zahradního bazénu. V práci je čtenář nejprve seznámen se základními měřeními kvality vody. Dále je v této práci věnována pozornost analýze bezdrátových technologií a komunikačních protokolů. Na základě získaných poznatků byl proveden návrh a následná realizace systémových modulů a webové aplikace, kterou je systém řízen. V závěru práce je popsán způsob, jakým byly testovány jednotlivé moduly a ověřena funkčnost celku.
Návrh a realizace Smart Home s využitím Rasperry Pi a bezdrátových prvků na bázi SoC Espressif
Jakuba, Jakub ; Smrčka, Aleš (oponent) ; Janoušek, Vladimír (vedoucí práce)
Práce se zajímá o návrh a realizaci řídících systémů pro Smart Home. Snaží se ukázat, jaké možnosti dnes jsou, a že zhotovení chytrého domu už není moc složitá a drahá věc. Nemusí ji tedy zhotovit jenom odborník v daném oboru, ale může se o to pokusit i člověk, který má chuť naučit se něco nového a povýšit svoji domácnost na "Chytrou" za relativně malou cenu. Jsou zde popsána zařízení a programy použitelné při realizaci chytré domácnosti.
Systém chytrých okenních závěsů
Fiala, Marek ; Strnadel, Josef (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
Cílem této práce je vymyslet a sestavit funkční prototyp systému chytrých okenních závěsů za použití mikročipu ESP32 od firmy Espressif. Čtenář se dozví, co je to domácí automatizace, jaké systémy automatizovaných závěsů již trh nabízí a najde zde popis komponent a periferií použitých v systému. Práce nabízí kompletní postup od návrhu, jak systém může fungovat, až po fyzické sestrojení. Popis zahrnuje schéma výsledného zapojení, tvorbu desky plošných spojů, 3D model systému, programové řešení a ovládání závěsů pomocí systému domácí automatizace Home assistant.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 96 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.