Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 225 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Automatic hydroponic microfarm for plant cultivation
Takács, Peter ; Janoušek, Jiří (oponent) ; Szabó, Zoltán (vedoucí práce)
This thesis deals with the implementation of hardware and software design for an existing hydroponic micro-farm. The thesis includes a literature and internet search focused on automated plant cultivation. A description of different types of soilless cultivation systems is given in the thesis. General plant requirements are addressed and these requirements are thoroughly discussed. Instrumentation using specific components is also described in the thesis. The system integrates a control unit, heating and aeration controls for the nutrient solution, adjustable lighting, and sensors for pH, EC, and adjustable water and ambient temperature. In addition, the advantages and disadvantages of two selected microprocessor units are discussed. Further, the operation of the microcontroller that controls the individual components is also described in the thesis. This thesis briefly describes the general circuitry of each component and includes circuit diagrams and the schematic of a printed circuit board. This thesis describes the program of the firmware and the functions of the web interface used to interact with the system. Additionally, it features remote control and monitoring capabilities via a web interface, with email alerts for external intervention needs. This thesis also includes the implementation of the electronics in terms of assembly and calibration.
Design and fabrication of a device controlling the important parameters of the aquarium based on the selected microcontroller
Cagáň, Adam ; Levek, Vladimír (oponent) ; Háze, Jiří (vedoucí práce)
This master’s thesis describes design of the system, which automatically regulates water temperature in aquarium and measures water hardness. There is performed thermal analysis of specific model of aquarium, which defines required heat power. Based on this power Peltier module and heat exchangers are selected, that are part of designed heat pump. Thesis describes design of control unit based on ESP32-S3 microcontroller and complementary power supply circuit for Peltier module and uninterruptible power supply for microcontroller. Subsequently, there is designed web user interface running on Raspberry Pi 4B, which allows user to change desired water temperature, lighting interval and display measured water parameters.
Design of a measuring unit for smart agriculture
Kostelanská, Alžbeta ; Kubánek, David (oponent) ; Herencsár, Norbert (vedoucí práce)
The Master's thesis is dealing with the design of an intelligent measuring unit aimed at the field of smart agriculture. The proposed measuring unit is intended to provide automated measurements and monitoring of plant conditions utilizing electrical bioimpedance spectroscopy. In the theoretical part of the thesis, the concept of bioimpedance is introduced, the main focus is on the interpretation of its value in the context of agriculture. The practical part of the thesis is dealing with the design and implementation of a prototype impedance analyzer which utilizes an integrated analogue impedance interface. The output of the thesis is a prototype of the measuring unit and an interface for visualization of the measured data. The conclusion of the thesis is devoted to the evaluation of the results of the measurements, which have been conducted by the constructed prototype.
LED 3D objekt řízený mikrokontrolerem
Gasper, Michal ; Němec, Zdeněk (oponent) ; Holoubek, Tomáš (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je navrhnúť a zhotoviť LED 3D objekt riadený mikrokontrolérom. Rešeršná časť sa venuje téme mikrokontrolérov, ich histórii, architektúre a súčastiam. Ďalej je v tejto časti opísaný výber mikrokontroléru a výsledné zariadenie pre túto prácu. V praktickej časti je podrobne rozobratý vlastný návrh a riešenie. Následne je opísaný postup výroby a písania kódu programu pre ovládanie LED 3D objektu. Program je napísaný v jazyku C++ s využitím Arduino IDE a knižnice FastLED. Výstupom práce je funkčný výrobok, ktorý spĺňa zadanie.
Analyzátor protokolu DMX 512 pro osobní počítač
Vahalík, Jiří ; Sysel, Petr (oponent) ; Krajsa, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje návrhu DMX převodníku pro osobní počítač. V teoretické části shrnuje protokoly DMX, RDM a Art-Net a další běžně používané komunikační protokoly užívaných mikrokontroléry. V praktické části je zhotoven obvod zařízení, který je následně zpracován jako deska plošných spojů. V poslední části práce jsou navrženy programy zajišťující funkčnost celého převodníku.
Electronic chess
Kočka, Matúš ; Arm, Jakub (oponent) ; Baštán, Ondřej (vedoucí práce)
This bachelor thesis is focused on function of capacitive sensors on a printed circuit board and a series of measurements from which it was possible to create a subsequent sensors for the chess board. It also deals with the CoreXY technique, according to which a design of a motion mechanism is made in the Siemens NX program, and its subsequent implementation. The device includes a microcontroller for which software is created to process data from sensors and control stepper motors.
Kryptografické koprocesory pro zabezpečení komunikace IoT mikrokontrolerů
Český, Michal ; Zeman, Václav (oponent) ; Slavíček, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce nastiňuje problematiku, jak je možné zabezpečit komunikaci v rámci IoT. Samotný mikrokontroler lze k tomuto účelu také využít nicméně nikdy nebude zajištěna taková bezpečnost, jako to bude při použití hardwarového kryptografického koprocesoru. Pro vygenerování klíčů a požadavku na certifikát je zvolen koprocesor ATECC608B, který v sobě uchovává potřebná „tajemství“, která se využívají pro zabezpečení komunikace. Jako demonstrace funkčnosti kryptografického koprocesoru, je připojení mikrokontroleru ESP32 k serveru AWS, kde veškerá navázání spojení se serverem probíhají pomocí kryptografického koprocesoru.
Monitorování obytného prostředí v domě
Dlugoš, Daniel ; Ježek, Michal (oponent) ; Staněk, Kamil (vedoucí práce)
V naší práci se snažíme o vytvoření malého, nabíjecího a přenosného zařízení snímající teplotu, vlhkost, barometrický tlak, prachové částice, koncentraci oxidu uhličitého a VOC. Monitor kvality ovzduší dokáže s určitou spolehlivostí měřit fyzikální veličiny, se kterými se setkáváme v každém vnitřním prostředí, vyhodnotit je a zobrazit uživateli. Senzory, modul datového úložiště a OLED displej jsou rozmístěny na PCB desce vyrobené na míru.
Útok na WiFi síť s využitím ESP32/8266
Stehlík, Richard ; Zobal, Lukáš (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
Tato práce má za cíl zkoumat možnosti čipů ESP32 firmy Espressif a jejich oficiálního vývojového aplikačního rámce Espressif IoT Development Framework s cílem implementace známých útoků na Wi-Fi sítě na této platformě. V práci je navržena implementace deautentizačního útoku ve dvou provedeních, zachycení ustavení WPA/WPA2 klíčů, útoku na PMKID, vytvoření podvrženého přístupového bodu v MitM pozici, útoku silou na WPS PIN a další. Byl navržen a implementován univerzální penetrační nástroj ESP32 Wi-Fi Penetration Tool včetně deautentizačního útoku se zachycením WPA/WPA2 ustavení klíčů. Tento nástroj umožňuje snadnou konfiguraci a spouštění útoků i bez nutnosti většího porozumění problému uživatelem. Výstup této práce otevírá útočníkům nové možnosti vedení útoků na Wi-Fi sítě využitím levných čipů ESP32 s nízkou spotřebou a malými rozměry.
Automatizované řízení provozu akvária
Kejzlar, Radim ; Šteffan, Pavel (oponent) ; Háze, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce na téma automatizované řízení provozu akvária se zabývá kompletním návrhem a realizací automatizovaného systému pro řízení běžného sladkovodního tropického akvária s klávesnicí a displejem. V práci je rozebírána použitelnost takovéhoto zařízení v dnešní akvaristice sladkovodních tropických akvárií s ohledem na historii a nabídku na trhu. Práce popisuje kompletní návrh elektrické, programové i konstrukční části výsledného systému a elektricky řiditelného automatického krmítka, komunikující s daným systémem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 225 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.