Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 77 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Time management v práci manažera stavebního podniku v Bělorusku
Avechkina, Yuliya ; Eckeltová, Petra (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na to, jak stavební manažeři v Bělorusku znají a používají techniky time managementu, jak nakládají se svým časem a co ho ovlivňuje. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s tématem time managementu, vysvětluje pojem prokrastinace a základní techniky time managementu. V praktické části autorka na základě průzkumu zodpověděla 4 výzkumné otázky. Výsledkem práce jsou doporučení a návrhy, jak zlepšit řízení času a vypořádat se s prokrastinací.
Běloruská občanská společnost z pohledu Alese Bjaljackého
Markautsova, Viktoryia ; Klípa, Ondřej (vedoucí práce) ; Muhič Dizdarevič, Selma (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá názorem držitele Nobelovy ceny za mír Alese Bjaljackého na problém běloruské občanské společnosti, zejména na oblast lidských práv a lidskoprávních organizací občanského sektoru. Tyto organizace působí v Bělorusku od konce XX století a neustále jsou pod tlakem a represemi běloruského režimu Alexandra Lukašenka. Teoretická část je zaměřena na vymezení současných pojmů občanské společnosti a na problém zařazení běloruské občanské společnosti v rámci existujících definic. Praktická část je tvořena analýzou rozhovoru s Alesem Bjaljackým. Je v ní zkoumáno, co respondent považuje za klíčové faktory v rozvoji občanské společnosti, jak hodnotí vliv politické situace na běloruskou občanskou společnost, jak vidí její minulost a budoucnost. Vize Alese Bjaljackého je v této práci konfrontována s názorem autora Andrewa Wilsona, který analyzuje běloruskou občanskou společnost v knize "Belarus: The Last European Dictatorship". Názor Bjaljackého je také v této práci konfrontován s názory některých dalších autorů, kteří zkoumali OS v Bělorusku a jejichž hlavní zjištění jsou představena v knize "Civil society in Belarus 2000-2015, Collection of texts" a "Majstrounja. Historie jednoho divu".
Transformace postsocialistické identity ve východní Evropě: Analýza případu České Republiky a Běloruska
Pyatkevich, Aryna ; Hrůzová, Andrea (vedoucí práce) ; Pergl, David (oponent)
Jakmile Sovětský svaz přestal existovat, jeho subjekty získali schopnost určovat svůj směr politického, kulturního a ekonomického rozvoje. Nikdy nekončící přechod k demokracii, popsaný Borisem Budenem, je jedním z klíčových prvků postkomunismu. Zatímco země, které byly součástí východního bloku, ale nebyly součástí Sovětského svazu samotného, byly na své cestě k demokratickému kapitalistickému rozvoji přiměřeně úspěšné, bývalá dominia bojovala s začleněním hodnot, které přicházely s tím, co Madina Tlostanová popisuje jako proces nucené westernizace. Následující práce zkoumá problém postsocialistické transformace identity ve střední Evropě v případě České republiky a postsovětské transformace identity ve východní Evropě v případě Běloruska. Kvalitativní výzkum je postaven na zpřístupněné kolektivní paměti těch, kteří pracují v institucích paměti na úrovni povolené vládnoucími režimy v obou zemích, všichni narození po roce 1989. Podobnosti a rozdíly, které se jasně objevily během srovnávací analýzy, naznačují že bytí postsocialistickým a postsovětským by již neměla být v akademické literatuře zaměnitelná. Byly a nadále jsou to homologické, ale odlišné procesy, protože být postsovětským znamená nejen uznávaní sovětskí minulosti jako skutečné a ovlivňující probíhající život národa, ale to také definuje...
Role Evropské unie v kontextu polsko-běloruské migrační krize
Trávníčková, Magda
Bakalářská práce se zabývá rolí Evropské unie v kontextu polsko-běloruské migrační krize, která započala na začátku srpna 2020. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části se práce nejprve věnuje teoretickému vymezení migrace včetně její historie, příčin a důsledků. Dále jsou odlišeny pojmy migrant a uprchlík a také je zde definována migrační politika. V této části jsou také popsány migrační politiky všech zúčastněných stran a význam společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie v rámci řízení migrace a řešení migračních krizí. Dále pak následuje představení vývoje vzájemných vztahů mezi Polskem, Běloruskem a Evropskou unií. Následně se práce zabývá rozborem samotné migrační krize včetně jejích příčin, zainteresovaných stran a jejich zájmů. V poslední kapitole jsou pak analyzovány dopady této krize na vztahy obou zainteresovaných států a role Evropské unie v rámci této krize.
Inside the Dictator's Panopticon: Unveiling Digital Authoritarianism in Belarus
Yaromich, Kathrin ; Solovyeva, Anzhelika (vedoucí práce) ; Hynek, Nikola (oponent)
Title: Inside the Dictator's Panopticon: Unveiling Digital Authoritarianism in Belarus Název práce: Uvnitř diktátorova panoptika: Odhalování digitálního autoritarismu v Bělorusku. Abstract: The following research presents the first-ever empirical case study of digital authoritarianism in Belarus. While Belarusian propaganda has created an atmosphere of omnipresent surveillance with citizens always feeling watched, there is pervasive secrecy surrounding existing surveillance practices and their functioning. The following research aims to unravel the techniques of digital repression employed by the Belarusian government, as well as to evaluate them in line with the conceptual framework of the usage of digital technologies to the strategic ends of authoritarian regimes and the transformational political effects of such new technologies. In addition to establishing distinct features of Belarusian digital authoritarianism, the research also determines the extent to which Belarusian authoritarianism is digital as well as the role of private actors. Given the lack of academic literature relating to the specific case study, interviews with experts in the field were carried out and consequently utilized in the qualitative analysis along with secondary data. The findings suggest Lukashenka's government effectively...
The instrumentalisation and weaponisation of migrants, its impacts, and how the EU responds: the case of Belarus
Škopková, Lucie ; Parízek, Michal (vedoucí práce) ; Kazharski, Aliaksei (oponent)
Tato diplomová práce se zaměří na téma instrumentalizace neboli weponizace migrace jako jedné z hybridních hrozeb, jejímž hlavním cílem je destabilizace vnitřního systému cílového státu. Praktický případ krize na hranicích mezi Polskem a Běloruskem bude použit pro znázornění do jaké míry je Evropská unie schopna čelit hybridním hrozbám a do jaké míry může být považována za takzvanou normativní mocnost. Hlavní metodou výzkumu bude obsahová analýza relevantních článků z portálů EURACTIV, EUobserver a POLITICO společně s rozhovory s experty a akademiky. Analýza se zaměří na koncept Evropské unie jako normativní mocnosti za pomoci realismu a neo-realismu s důrazem na roli lidských práv a závislosti Evropské unie na udělování sankcí. Za pomoci této analýzy se ukotví závěr, který podkládá, že se v praxi jeví Evropská unie jako civilní mocnost se silnými normativními základy spíše než pouze jako jednoznačná normativní mocnost.
Transformace postsocialistické identity ve východní Evropě: Komparativní analýza případu České Republiky a Běloruska
Pyatkevich, Aryna ; Hrůzová, Andrea (vedoucí práce) ; Pergl, David (oponent)
Jakmile Sovětský svaz přestal existovat, jeho subjekty získali schopnost určovat svůj směr politického, kulturního a ekonomického rozvoje. Nikdy nekončící přechod k demokracii, popsaný Borisem Budenem, je jedním z klíčových prvků postkomunismu. Zatímco země, které byly součástí východního bloku, ale nebyly součástí Sovětského svazu samotného, byly na své cestě k demokratickému kapitalistickému rozvoji přiměřeně úspěšné, bývalá dominia bojovala s začleněním hodnot, které přicházely s tím, co Madina Tlostanová popisuje jako proces nucené westernizace. Následující práce zkoumá problém postsocialistické transformace identity ve střední Evropě v případě České republiky a postsovětské transformace identity ve východní Evropě v případě Běloruska. Kvalitativní výzkum je postaven na zpřístupněné kolektivní paměti těch, kteří pracují v institucích paměti na úrovni povolené vládnoucími režimy v obou zemích, všichni narození po roce 1989. Podobnosti a rozdíly, které se jasně objevily během srovnávací analýzy, naznačují že bytí postsocialistickým a postsovětským by již neměla být v akademické literatuře zaměnitelná. Byly a nadále jsou to homologické, ale odlišné procesy, protože být postsovětským znamená nejen uznávaní sovětskí minulosti jako skutečné a ovlivňující probíhající život národa, ale to také definuje...
Mutual relations of Belarusian and Russian language in Belarus and reflection of language situation in education
Karpíšek, Vratislav ; Getmanenko, Natalia Ivanovna (vedoucí práce) ; Rozboudová, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce rozebírá souvztažnost mezi jazykovou situací v Bělorusku a systémem vzdělávání. První kapitola se zabývá historickými vztahy polského, ruského a běloruského jazyka od 19. století do dnešní doby, otázkou jazyka v Bělorusku a rolí náboženské příslušnosti ve výběru jazyka komunikace. V druhé kapitole je analyzován především odraz změn v jazykové politice na přelomu 80. a 90. let 20. století, dále také místo běloruského jazyka ve vzdělávání a srovnání obou jazyků na různých úrovních vzdělávání. Třetí kapitola obsahuje vysvětlení role bilingvizmu ("dvojjazyčnosti") v současném světě, představení běloruského bilingvizmu a taktéž cíle možného využití této práce v praxi. KLÍČOVÁ SLOVA běloruština, ruština, bilingvismus, vzdělávání, jazyková politika, škola
The EU response to the development in Belarus in 2021: the human rights scope
Kotielnikova, Olha ; Kolenovská, Daniela (vedoucí práce) ; Góra, Magdalena (oponent)
European Politics and Society: Václav Havel Joint Master Programme Charles University The EU response to the development in Belarus in 2021: the human rights scope Master's Thesis Abstract Author: Olha Kotielnikova Supervisor: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. Year of defence: 2022 Length of the thesis: 18892 words Abstract Human rights abuse in Belarus has again become a topical issue on the European Union's agenda alongside political rights violations since 2020. The Union sees its role in influencing the internal policy of the proclaimed Belarusian government for it to start respecting human rights. As a united body, it has instruments to exercise its foreign policy instruments, such as restrictive measures, negotiations, and communication. The dynamics of their usage have been changing, but there is still potential to review and adapt possible European responses. Keywords European Union, Belarus, foreign policy, human rights, human rights defence, resolution, sanctions, restrictive measures.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 77 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.