National Repository of Grey Literature 19 records found  previous11 - 19  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Demands on Competencies of Lectors of Adaptation Courses for High School
Jelínková, Tereza ; Kocianová, Renata (advisor) ; Běhounková, Olga (referee)
This Bachelor thesis discusses demands on competencies of lectors of adaptation courses for high schools. The object of the thesis is to assemble a list of competencies that a lector should dispose of to be able to attain the goals of the adaptation course. The thesis presents the concept of adaptation courses and differents ways of their realisation. It also disserts on the competencies and the advantage of their utilization and presents two competency models that concern the profession of an adaptation course lector. With the use of relevant literature it identifies the main goals and principles of an adaptation course and the competencies they imply. Examples of particular show of these competencies in behaviour are a part of the assembled list. Keywords: adaptation course, secondary school, high school, lector, tutor, comptenencies, competency model, social pathological phenomena, primary prevention, outdoor education, group dynamics 5
Porcelain disease in crayfish: biology, impacts and distribution
Jelínková, Tereza ; Balcarová, Eva (advisor) ; Vávra, Jiří (referee)
The porcelain disease is a disease affecting crayfish caused by the microsporidium Thelohania contejeani. This intracellular parasite attacks muscle cells of the host and fills them with spores. This leads to white or opaque colouration of the abdominal muscle of crayfish, which is characteristic for this disease. The parasite gradually attacks more muscle fibers which probably leads to decrease of locomotor activity of affected crayfish and finally may result in their death. T. contejeani at low prevalences does not represent a real danger to crayfish populations and thus it is not as serious threat as crayfish plague. However, it has been associated with several cases of mass mortalities too. This thesis summarizes essential findings about infection by this parasite, analyzes its impacts to the host and factors that can influence transmission and progress of this disease. It also describes a life cycle of T. contejeani, summarizes records of the occurrence of this parasite and evaluates risks which it poses to crayfish populations. Finally, methods used to detect infection are described. Keywords: Thelohania contejeani, porcelain disease, crayfish, microsporidia, parasite, muscle
Research on the Facebook: future or utopia?
Jelínková, Tereza ; Průšová, Petra (advisor) ; Lupač, Petr (referee)
The master thesis "Facebook research: Future or Utopia?" discusses the research capabilities of social network Facebook. This paper introduces to readers the development of the Internet and its social impact, especially the change of nature of communication which accentuates just spending time on social networks on the Internet that are described below. This situation offers an enormous opportunity for the social sciences to use this space as a platform for data collection and as an object of research itself. To both of these two areas is devoted the practical part of the paper which illustrates how possible is using of social network Facebook for research purposes.
A marketing study of hard alcohol - Absolut vodka
Jelínková, Tereza ; Buriánek, Jiří (referee) ; Vlček, Josef (advisor)
Trh s tvrdým alkoholem je z hlediska marketingu víceméně neměnný. Všechny značky si zakládají na tradici (tzn. od kterého roku jsou produkovány), zemi původu a kvalitě (tzn. počtu destilací). Na tento fakt mě upozornil můj známý a nabídl mi k přečtení knihu, kterou vydala reklamní agentura TBWA, Změňte pravidla byznysu ve svůj prospěch - Metoda Disruption, jejímž autorem je Jean-Marie Dru a kolektiv jeho spolupracovníků. Navedl mě na myšlenku, že existují značky, které tyto osvědčené postupy úmyslně porušují, a získávají si tak také své (samozřejmě specifické) zákazníky. Kniha a metoda, kterou představuje na několika světových značkách, mě zaujala, protože vybočování ze stereotypů a stokrát omílaných pravidel je mi velice blízké. Rozhodla jsem se do této problematiky ponořit hlouběji a vybrat si ji za téma mé bakalářské práce. Navíc je studium marketingu a výzkum spotřebitelského chování na hranici sociologie a ekonomie, mně velice blízkým disciplínám, které se právě zde střetávají v ideální kombinaci. Práce je členěna do tří tématických celků. První pojednává o trhu s alkoholem obecně, převážně z pohledu ekonomie, druhá část se týká marketingu, především marketingového mixu a poslední je výzkumná část, v níž jsem skloubila informace získané od profesionálů z reklamní agentury TBWA a distributorů Absolut...
Psychosocial work with prisoners in senior age
JELÍNKOVÁ, Tereza
The thesis deals with psychosocial work with prisoners in senior age. The theoretical part focuses on the performance of the prison system in general, its development, legal and organizational structure, penal principles and specifics of specialized departments. The theoretical part also contain psychosocial characteristics of senior age, which includes psychological aspects and specifics of social work in prison. Research section includes interviews with convicted seniors that focus on the evaluation of psychosocial work with them. The aim of thesis is make a conclusion whether the theoretical bases correspond with actual practice.
The issue of social housing in the Czech Republic in the first decade 21st century
Jelínková, Tereza ; Poláková, Olga (advisor) ; Vebrová, Ludmila (referee)
Bachelor thesis analyzes the issue of definition of social housing in the Czech Republic,due to circumstances which affect the definition of that is lack of definition of social housing in the Czech Republic, and especially the historical and social context. In the Czech Republic live, as in other countries, groups of citizens, for ensuring that permanent housingis relatively unaffordable affairs. These are groups of people such as disabled, single parents, unemployed, drug addicts, people leaving children's homes or facilities for serving, etc. For these people it is difficult to apply the available housing market and thereforeusually require municipal, respectively state aid and assistance. For these reasons, the work deals with the analysis of existing state programs for low-income housing supportgroups of people, tools and their effectiveness. In the final part of the work processes of thebasic problems of comparison with developed countries of the European Union, particularlyBritain and Germany.
Volunteering in Czech Republic
JELÍNKOVÁ, Tereza
The theoretical part deal with volunteering in the Czech Republic and own work with volunteers. The first part pointing on terminology binding to volunteering. Next is shortly pointing on history of volunteering and National volunteer centre Hestia. At the end of this part it deals of legislation in Czech Republic. In the practical part is include characteristics non profit organization Máme Otevřeno? (Are we open?) and my own experience with volunteer activities and realization of volunteer projects.

National Repository of Grey Literature : 19 records found   previous11 - 19  jump to record:
See also: similar author names
20 JELÍNKOVÁ, Tereza
1 JELÍNKOVÁ, Terezie